Jouw kind een handje helpen bij het toetreden op de woningmarkt?

Jouw kind een handje helpen bij het toetreden op de woningmarkt?

Gezien de stand van de huidige woningmarkt kunnen wij ons voorstellen dat je bijvoorbeeld jouw zoon of dochter financieel wil ondersteunen bij de aankoop van een eigen woning. Een belastingvrije schenking zou hierbij wellicht een handje kunnen helpen.

Waarschijnlijk niet geheel onbekend, de in de praktijk veel toegepaste eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning. Ook wel de jubelton genoemd. Bij toepassing van de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning kun je een bedrag groot € 105.302 (2021) belastingvrij schenken aan jouw kind (of een derde) ten behoeve van de eigen woning.

Maar wat zijn de voorwaarden van de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling, zitten er nog haken en ogen aan de regeling? Hieronder worden de voorwaarden rondom de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigenwoning in hoofdlijnen uiteengezet.

Eenmalige verhoging
Je mag aan jouw kind jaarlijks een bedrag belastingvrij schenken, voor 2021 bedraagt deze jaarlijkse vrijstelling € 6.604. De belastingvrije schenking mag eenmalig worden verhoogd. Deze eenmalige verhoging kan worden toegepast als een schenking wordt gedaan voor een van de volgende bestedingsdoelen:

  1. eenmalig verhoogde schenkvrijstelling zonder bestedingseis groot € 26.881 (2021);
  2. eenmalig verhoogde schenkvrijstelling te besteden aan een dure opleiding van jouw kind groot € 55.996 (2021);
  3. eenmalig verhoogde schenkvrijstelling te besteden aan een eigen woning van jouw kind groot   € 105.302 (2021).

In het vervolg beperk ik mij tot optie drie. En laat de andere verhoogde schenkvrijstellingen en eventuele combinaties buiten beschouwing.

De eenmaligheid moet worden bekeken vanuit de relatie tussen de schenker en de verkrijger. Jouw zoon of dochter mag dus maar één keer een beroep doen op één van de verhoogde schenkvrijstellingen bij schenkingen door jou. Jouw zoon of dochter mag daarnaast bij een schenking door bijvoorbeeld zijn of haar grootouders wel nogmaals een beroep doen op de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning.

Leeftijdsvoorwaarde
De eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning mag worden toegepast door jouw kind(eren) tussen de 18 en 40 jaar jong. Is jouw kind wellicht al 40 jaar of ouder, dan kan de staatssecretaris nog een reddingsboei toegooien, heeft jouw kind namelijk een (fiscale) partner die tussen de 18 en 40 jaar jong is dan mag de vrijstelling nog steeds worden toegepast. Je kunt ook nog schenken op de dag van de 40e verjaardag van jouw kind of zijn of haar (fiscale) partner.

Bestedingsdoel
Bij een beroep op de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning moet jouw kind de schenking besteden voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning, aflossing van de hypotheek of restschuld van de eigen woning of voor de afkoop van erfpacht-, opstal- of beklemmingsrecht van de eigen woning. Daarbij geldt ook een bestedingstermijn. De schenking moet binnen drie jaar worden besteed aan de eigen woning.

Aangifte schenkbelasting
In tegenstelling tot de jaarlijkse vrijstelling voor de schenkbelasting, moet voor de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning wél een aangifte schenkbelasting worden gedaan.

Spreiden over drie jaar
De eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning groot € 105.302 (2021) mag over drie achtereenvolgende jaren worden uitgesmeerd. Wordt er gespreid geschonken dan begint de bestedingstermijn van drie jaar te lopen op het moment van de eerste schenking. Indien de schenkingen gespreid over drie jaren worden gedaan, dan moet ieder jaar een aangifte schenkbelasting worden gedaan. Let op, jouw kind (of zijn of haar fiscale partner) moet in elk jaar van de schenkingen voldoen aan de leeftijdsvoorwaarde.

Eerder gebruik gemaakt van een verhoogde schenkvrijstelling
Heb je vóór 2010 jouw kind een bedrag geschonken waarbij jouw kind een verhoogde schenkvrijstelling heeft gebruikt? Zo ja, dan is er wellicht nu nog een mogelijkheid om aanspraak te maken op een deel van de verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning.

Contact
Bovenstaand zijn de voorwaarden rondom de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning in hoofdlijnen uiteengezet. De eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning is een mooie regeling om jouw kind te ondersteunen bij het aankopen van een eigen woning, maar de regeling is ingewikkeld. Wil je graag meer informatie over de toepassing van de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning? Of wil je weten wat je het beste kunt doen in jouw situatie? Dan kun je altijd contact met mij opnemen via 0481 – 36 58 20 of per mail (e.willemsen@bonsenreuling.nl).

Auteur

Emma Willemsen

Belastingadviseur BonsenReuling
Vanaf 2017 ben ik werkzaam als belastingadviseur bij BonsenReuling in de aangifte- en adviespraktijk. Als belastingadviseur bij BonsenReuling houd ik mij hoofdzakelijk bezig met het verzorgen van de belastingaangiften. Daarnaast adviseer ik klanten over vraagstukken op het gebied van onder andere de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en de erf-en schenkbelasting. Ik vind het leuk om gezamenlijk met de cliënt op zoek te gaan naar manieren om de belastingzaken van de cliënt te optimaliseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *