Help! Ik heb een werkgever in Duitsland. Wat als ik (meer) thuis blijf werken na Corona?

Help! Ik heb een werkgever in Duitsland. Wat als ik (meer) thuis blijf werken na Corona?

Indien je een Duitse werkgever hebt ontstaan veel vraagstukken. Twee belangrijke vragen zijn: waar betaal ik belasting en waar ben ik sociaal verzekerd? Het beantwoorden van die vragen is niet altijd eenvoudig en is erg afhankelijk van waar je feitelijk werkt. Bij veel werknemers is door Corona het werkpatroon erg gewijzigd. Dit kan gevolgen hebben voor je sociale zekerheid en belastingplicht. Zeker als je na Corona een gewijzigd werkpatroon houdt.

Basisregel Belastingplicht
Indien je in Nederland woont en werkt voor een Duitse werkgever is je loon normaal gesproken belast in:

  • Duitsland, voor zover je in Duitsland werkt.
  • Nederland, voor zover je in Nederland en in andere landen dan Duitsland werkt.

Indien je volledig in Duitsland werkt, ben je dus doorgaans met al je looninkomen in Duitsland belast. Indien je naast Duitsland ook in andere landen werkt, is dat deel van het inkomen dus vaak in Nederland belast.

Voorbeeld
Je woont in Nederland en werkt voor de Duitse werkgever 40% van de tijd werkelijk in Duitsland, 40% van je tijd in Nederland en 20% van je tijd in andere Europese landen. De belastingplicht is dan normaal gesproken als volgt:

  • 40% van het inkomen is in Duitsland belast.
  • 60% van het inkomen is in Nederland belast.

Basisregel sociale zekerheid
In principe ben je sociaal verzekerd in het land waar je werkt. Als je in Duitsland werkt, ben je in Duitsland sociaal verzekerd. Indien je voor je Duitse werkgever in verschillende landen werkt, wordt het anders (en ingewikkelder). Dan kun je er normaal gesproken van uitgaan dat:

  • Indien je minder dan 25% in Nederland werkt -> je bent/blijft sociaal verzekerd in Duitsland (land werkgever).
  • Indien je meer dan 25% in Nederland werkt -> je bent/blijft sociaal verzekerd in Nederland (woonland).

Je bent altijd premieplichtig/sociaal verzekerd in één (EU) land. In tegenstelling tot belastingplicht, wordt de premieplicht niet opgesplitst. Zo kan het voorkomen dat een Duitse werkgever in Nederland premies voor je moet gaan afgedragen indien je feitelijk meer dan 25% van je tijd in Nederland werkt. Dan maakt het niet uit indien je ook nog een deel van je tijd in Duitsland werkt.

Uitzondering werken in Nederland door Corona
Nederland en Duitsland hebben al vrij snel na de uitbraak van Corona besloten dat, indien thuisgewerkt wordt als gevolg van Corona-maatregelen, dit geen invloed hoeft te hebben op de belasting- en premieplicht. Indien je bijvoorbeeld voor de Corona-pandemie volledig in Duitsland werkte (en dus volledig in Duitsland premies en belastingen werden afgedragen) en je door Corona bijvoorbeeld 80% thuis (in Nederland) bent gaan werken, dan mag je nog steeds in Duitsland belasting- en premieplichtig zijn. Ondanks dat de reguliere wetgeving wat anders voorschrijft.

Belangrijk is hierbij het volgende:

  • Het is in principe een keuzeregeling. Dit betekent dat er ook voor gekozen kan worden de reguliere wettelijke regeling toe te passen waardoor je mogelijk in een ander land belastingen en/of premies moet/kunt gaan betalen. Stem dit goed met je werkgever af.
  • De keuzeregeling geldt alleen indien je vanwege Corona thuis moet werken. Indien er andere redenen zijn geldt de keuzeregeling in principe niet. Dit kan bijvoorbeeld spelen indien je een andere functie krijgt waardoor je sowieso meer thuis gaat werken of indien het thuiswerkbeleid van de werkgever wijzigt en er veel meer thuis wordt gewerkt onafhankelijk van eventuele Corona-beperkingen.

Blijvend gewijzigd werkpatroon/meer thuiswerken (ook na Corona)
Je hoort inmiddels veel werkgevers en werknemers over een blijvend ander werkpatroon. De kans is aanwezig dat er na Corona meer thuisgewerkt blijft worden. Het is dan heel belangrijk in kaart te brengen of dit eventuele gevolgen heeft. Zoals hierboven al aangegeven kan dit gevolgen hebben voor het land waar je belasting moet betalen en/of waar je sociaal verzekerd bent.

Voorbeeld
Je woont in Nederland en werkte tot begin vorig jaar voor je Duitse werkgever volledig in Duitsland. Tijdens Corona is er tijdelijk deels of volledig in Nederland (thuis) gewerkt en is ervoor gekozen volledig belasting- en premieplichtig in Duitsland te blijven. Na Corona werk je 40% vanuit huis en 60% in Duitsland.

Nadat je vrijwillig (niet meer door Corona) 40% thuis bent blijven werken, verandert je rechtspositie. Doordat je meer dan 25% in Nederland werkt, moet je werkgever je in principe in Nederland sociaal gaan verzekeren (denk aan invloed op je pensioen, kinderbijslag, loondoorbetaling bij ziekte). Tevens word je deels in Nederland belastingplichtig (40%). Dit betekent mogelijk herleving van je hypotheekrente, verlies van een eventuele steuerklasse 3, andere belastingtarieven, etc.). Verder kan het impact hebben op bijvoorbeeld het toepasselijke arbeidsrecht, eventuele vrijstelling BPM auto van de zaak, etc.

De impact is dan vaak veel groter dan je verwacht. Dat hoeft niet perse beter of slechter te zijn, maar wel anders. Hierbij is het vooral van belang dit tijdig te onderkennen en te beoordelen welke gevolgen dit heeft (om vervolgens een en ander uiteraard goed te regelen). Dit is van belang voor zowel de werkgever als de werknemer.

Tot slot
Indien je meer wilt lezen over wetgeving die speelt bij het werken voor een Duitse werkgever, lees ook onze andere blogs in deze categorie. Indien je vragen hebt over dit onderwerp, stel gerust een vraag via onderstaand formulier of mail naar i.pondes@bonsenreuling.nl. Uiteraard mag je ook bellen naar 0545-46 36 26.

Voor de volledigheid wil ik aangeven dat bovenstaande geen uitputtende opsomming is van alle mogelijk relevante wetgeving en regelingen die van belang zijn. Vanwege de leesbaarheid heb ik me beperkt tot enkele hoofdlijnen.

Auteur

Ingmar Pondes

Directeur | Fiscalist BonsenReuling
Sinds 2001 ben ik werkzaam als fiscalist in de mkb-praktijk. Mijn hart ligt bij grensoverschrijdend werken en ondernemen (Nederland en Duitsland) en bij omzetbelastingvraagstukken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *