Cash = King

Cash = King

Cash = King, helemaal in de crisis waar we nu in zitten. Zolang je maar aan je betalingsverplichtingen kan blijven voldoen zal het uiteindelijk wel goedkomen zou je denken, maar is dat ook echt zo? Nog zo’n mooie uitspraak is wat komt er ‘onderaan de streep’ uit?

Veel ondernemers sturen op hun ervaring en dit soort algemene kengetallen, maar hoe betrouwbaar is dit en wat weet je dan precies?

Hoeveel geld er op de bank staat kan per dag sterk verschillen, hoe lang duurt het voor klanten betalen en de leveranciers betaald worden? Moet er net een nieuwe partij voorraad betaald worden? Zijn er in de crisis afspraken gemaakt met de bank of de belastingdienst en moet je dat straks weer gaan inhalen? Al deze punten bepalen dat de bankstand een momentopname is, dus is het maar de vraag wat de bankstand nu precies vertelt.

Ook een resultatenrekening is gevoelig voor dit soort invloeden, denk maar eens aan investeringen die zijn uitgesteld en vroeg of laat moeten gebeuren. Deze zie je niet direct in het resultaat, maar hebben wel degelijk invloed. Ook een hoge aflossingslast komt niet terug in de resultatenrekening.

KPI’s
Om goed te kunnen peilen hoe de onderneming er voor staat is het belangrijk om KPI’s te formuleren.
KPI’s zijn ‘Kritieke Prestatie Indicatoren’ ook wel kengetallen of in het Engels ‘Key Performance Indicators’.
KPI’s helpen je van strategie naar concrete doelen.
KPI’s maken de kritieke succesfactoren van jouw onderneming duidelijk zichtbaar en goed meetbaar. Zodat de strategie bij iedereen op het netvlies kan komen te staan. Dit is relevant en belangrijk omdat bij 78% van de ondernemingen het gros van de medewerkers niet weet wat hun bijdrage aan de strategie is.
Door het opstellen van realistische doelstellingen en het monitoren van de voortgang hierop, kun je als onderneming meer grip krijgen op je processen. Waardoor je sneller in staat bent om bij te sturen waar nodig, om zo een optimaal resultaat te behalen.

Voorbeelden
Waar te beginnen is de grootste uitdaging en sterk afhankelijk van de branche en beschikbare data.
De voorbeelden van KPI’s uit de sector detailhandel liggen voor het oprapen. Een KPI detailhandel zou bijvoorbeeld kunnen zijn: ‘het percentage artikelen niet op voorraad’ binnen een bepaalde assortimentsgroep. De bedoeling is juist om voorspellende sleutelindicatoren te vinden. En juist daarop te sturen. In plaats van achteraf te moeten constateren dat je omzet hebt gemist door een gebrekkig voorraadsysteem.
Bij een dienstverlenende onderneming kun je denken aan productiviteit in procenten of netto toegevoegde waarde. In de horeca, zijn voor de hand liggende kengetallen omzet per klant, of het aantal klanten per dag, maar natuurlijk ook de verspillingen/wat gaat er in de afvalbak.
Deze KPI’s zou je kunnen opnemen in een dashboard waarmee je periodiek kunt meten hoe je ervoor staat en op tijd kunt ingrijpen bij afwijkingen.
Vind je het interessant om hier eens samen over na te denken, neem dan gerust contact op.

4 TIPS

  • Less=more, liever drie goede dan een lange lijsten met tientallen kengetallen.
  • Hoe specifieker hoe beter, dus niet omzet, maar omzet in vergelijking tot aantal klanten per dag.
  • Kies voor KPI’s waar je invloed op hebt. Bijvoorbeeld: huisvestingskosten zijn vaak vast en alleen op lange termijn te beïnvloeden.
  • Vergeet niet vooraf een norm te bepalen.

Ik help je graag de peilstok in jouw onderneming te steken, samen kunnen we een aantal relevante KPI’s bepalen en periodiek de voortgang bespreken.

Neem bij vragen over bovenstaande gerust contact met mij op via mail (j.nijhof@bonsenreuling.nl) of telefonisch via 0545-46 36 26.

Auteur

Jurgen Nijhof

Accountant | BonsenReuling

Ik help je graag om vanuit een andere invalshoek naar jouw business te kijken. Ik kijk met je vooruit. Samen komen we tot nieuwe inzichten en nieuwe kansen in de markt.
Als adviseur (accountant) ben ik actief in Oost-Nederland. Voor mijn klanten, ondernemers en bestuurders, ben ik de vertrouwde adviseur. Door mijn klanten te ontzorgen en actief bij te staan, krijgen ze meer grip op hun bedrijfsvoering. Dit doe ik onder andere door efficiency verbetering en leveren van meer toegevoegde waarde door creatieve automatiseringsoplossingen.

Ik werk voor kleine en middelgrote ondernemingen en veelal voor familiebedrijven. Ik ben er trots op al vele jaren een betrokken adviseur te zijn voor mijn klanten.

Neem gerust contact met mij op via:
✆+31 (06) 38 30 37 14
✉ J.Nijhof@bonsenreuling.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *