Bonus en/of dividenduitkering in samenhang met de NOW, hoe zit dat nou?

Bonus en/of dividenduitkering in samenhang met de NOW, hoe zit dat nou?

Heb je een aanvraag gedaan voor de NOW, dan is er mogelijk sprake van een verbod op uitkering van dividend aan aandeelhouders, bonussen aan de Raad van Bestuur, bestuur en directie van de onderneming en een verbod op inkoop van eigen aandelen (hierna: ‘het uitkeringsverbod’). Onder Raad van Bestuur, bestuur en directie worden alle personen bedoeld die het beleid bepalen en eindverantwoordelijk zijn voor het beleid binnen de onderneming.

Wij krijgen dan ook regelmatig de vraag of een bonus en/of dividend mag worden uitgekeerd in samenhang met de NOW subsidies. In dit blog geven wij antwoord op de vraag wanneer een bonus- en dividendverbod geldt en voor wie.

Aanvraag op concern- of werkmaatschappijniveau?
In antwoord op de vraag of al dan niet sprake is van het uitkeringsverbod, dient allereerst te worden bekeken of de NOW aanvragen zijn ingediend op basis van concernniveau of werkmaatschappijniveau.

In de regel zal de NOW op concernniveau zijn aangevraagd. In dat geval is de omzetdaling bepaald op basis van de omzet van het gehele concern. Echter, bij sommige concerns kan zich de situatie voordoen dat een deel van de werkmaatschappijen geheel of gedeeltelijk stilvallen, terwijl andere werkmaatschappijen binnen het concern voldoende omzet genereren. Alleen indien het concern als geheel geen 20% omzetdaling heeft, bestaat de mogelijkheid om toch de NOW aan te vragen voor de werkmaatschappij(en) die op zichzelf 20% of meer omzetverlies lijden. Dan is de aanvraag op werkmaatschappijniveau ingediend.

NOW 1
Concernniveau
Indien je de NOW aanvraag op concernniveau hebt ingediend, is het wel toegestaan bonus uit te keren aan de Raad van Bestuur, bestuur en directie van de onderneming, dividend uit te keren aan aandeelhouders en eigen aandelen in te kopen.

Werkmaatschappijniveau
Op grond van de NOW 1 geldt alleen een uitkeringsverbod wanneer er een NOW aanvraag op werkmaatschappijniveau is gedaan. Het uitkeringsverbod heeft in dat geval verstrekkende gevolgen voor het concern, de groep of de moedermaatschappij.

Het verbod op het uitkeren van bonussen geldt dan voor:

a) de directie of het bestuur van de NOW aanvragende entiteit; en
b) het uiteindelijke Nederlandse of buitenlandse groepshoofd.

Het verbod op het uitkeren van dividend aan aandeelhouders en het verbod op inkoop van eigen aandelen geldt dan voor het gehele internationale concern, dus ook voor de buitenlandse bedrijfsonderdelen.

De NOW maakt bij het bonus- en dividendverbod dus geen onderscheid tussen een Nederlands en buitenlands groepshoofd. Het bestuur van een buitenlands groepshoofd mag in dit geval bijvoorbeeld dus ook geen bonus ontvangen.

NOW 2 en 3 (3.1, 3.2 en 3.3)
Concernniveau
Als je de NOW 2 en/of NOW 3 hebt aangevraagd op concernniveau, hangt het af van de vraag of je een voorschot van ten minste € 100.000 (per NOW aanvraag) aan subsidie hebt ontvangen en/of dat de NOW-subsidie op een bedrag van minimaal € 125.000 definitief wordt vastgesteld.

Is dit niet het geval en heb je dus een lagere subsidie ontvangen? Dan is het uitkeringsverbod niet van toepassing en mag je bonus en dividend uitkeren en eigen aandelen inkopen.

Heb je wel een voorschot van minstens € 100.000 ontvangen en/of wordt de NOW op minstens
€ 125.000 vastgesteld, dan heb je te maken met het uitkeringsverbod. In dat geval geldt er een verbod op het uitkeren van bonus en dividend voor iedere entiteit binnen een concern die de NOW heeft aangevraagd. Dit betekent dat iedere werkgever (binnen de groep) die NOW-subsidie heeft aangevraagd, geen bonus- en dividenduitkeringen mag doen en geen eigen aandelen mag inkopen. De overige rechtspersonen binnen het concern (die dus zelf geen NOW-subsidie hebben aangevraagd) vallen dus niet onder dit verbod. Die entiteiten mogen wel bonus en dividend uitkeren of eigen aandelen inkopen.

Werkmaatschappijniveau
Wanneer een individuele werkmaatschappij gebruik heeft gemaakt van de NOW 2 en/of 3 en derhalve sprake is van een aanvraag op werkmaatschappijniveau, dan geldt het uitkeringsverbod.

Het verbod op het uitkeren van bonussen geldt voor:

a) de directie of het bestuur van de NOW aanvragende entiteit; en
b) het uiteindelijke Nederlandse of buitenlandse groepshoofd.

Het verbod op het uitkeren van dividend aan aandeelhouders en het verbod op inkoop van eigen aandelen geldt voor het gehele internationale concern, dus ook voor de buitenlandse bedrijfsonderdelen.

Net als bij de NOW 1, wordt bij de NOW 2 en NOW 3 geen onderscheid gemaakt tussen een Nederlands en buitenlands groepshoofd.

Voor welke periode geldt het verbod onder de verschillende NOW-tranches?
Van belang is dat het uitkeringsverbod van de NOW 1, NOW 2 en/of de NOW 3.1 (eerste tranche) zich uitstrekt over het jaar 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld (in 2021).

Wanneer je een aanvraag doet c.q. hebt gedaan voor de NOW 3.2 en/of 3.3 (vierde en/of vijfde tranche), strekt het verbod zich uit over het jaar 2021 tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2021 (in 2022) wordt vastgesteld.

Bij gebroken boekjaren geldt het uitkeringsverbod voor het boekjaar (of de boekjaren) waarin de betreffende NOW-tranche valt.

Vragen?
Heb je vragen over bovenstaande? Neem dan gerust contact op met onze juristen of jouw vaste contactpersoon binnen BonsenReuling.

Auteur

Sanne Freriks

Senior jurist BonsenReuling
Als jurist bij BonsenReuling houd ik mij vooral bezig met vennootschaps- en ondernemingsrecht. Zo help ik ondernemers bijvoorbeeld graag met juridisch advies bij het opstarten en inrichten van een nieuw bedrijf of een nieuwe samenwerking, of bij het kopen of verkopen van een bestaand bedrijf. Dit doe ik samen met een aantal collega’s op een voor BonsenReuling kenmerkende praktische wijze, met kennis van zowel juridische, fiscale als bedrijfseconomische aspecten. Samen met mijn collega’s streef ik ernaar ondernemers juridisch te ontzorgen in deze vaak hectische trajecten, zodat zij zich zo veel mogelijk kunnen bezighouden met waar ze goed in zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *