Per 1 juli 2020: aanvullend geboorteverlof voor partners

Per 1 juli 2020: aanvullend geboorteverlof voor partners

Een werknemer heeft op dit moment recht op het standaard geboorteverlof, zijnde eenmaal de arbeidsuren per week. Dit standaard geboorteverlof wordt flink uitgebreid. Per 1 juli 2020 kan een werknemer namelijk maximaal 5 keer het aantal arbeidsuren per week, als aanvullend geboorteverlof opnemen.

Tijdens het aanvullende geboorteverlof krijgt (de werkgever voor) de werknemer een uitkering van het UWV, gelijk aan 70% van het (maximum) dagloon. Het maakt daarbij niet uit of er sprake van een tweeling of meerling, de duur van het verlof en de hoogte van de uitkering blijft gelijk.

De werknemer komt voor dit aanvullende geboorteverlof in aanmerking, indien:

 • de werknemer de partner is van de moeder van het kind, zoals bedoeld in één van de volgende situaties:
  • werknemer is getrouwd met de moeder van het kind;
  • werknemer is geregistreerd partner van de moeder van het kind;
  • werknemer woont ongehuwd samen met de moeder van het kind en deelt alleen met haar de kosten voor de woning en het huishouden;
 • de werknemer het kind erkent;
 • het kind geboren is op of na 1 juli 2020;
 • de werknemer eerst het standaard geboorteverlof heeft opgenomen;
 • het verlof binnen 6 maanden na de geboorte van het kind wordt opgenomen.

Heeft de werknemer gedeeltelijk een WW-uitkering, WIA-uitkering, Wajong-uitkering of Ziektewetuitkering? Dan kan de werknemer alleen aanvullend geboorteverlof verkrijgen voor het deel dat de werknemer in loondienst is.

Wat zijn de rechten en plichten van de werknemer tijdens aanvullend geboorteverlof?

De werknemer hoeft het geboorteverlof niet aaneengesloten op te nemen. De werknemer mag daarnaast zelf invullen hoe het aanvullende geboorteverlof wordt opgenomen, tenzij er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- en dienstbelang voor werkgever. In dat geval kun jij je als werkgever tegen het opnamepatroon verzetten en in overleg treden met de werknemer.

Indien de werknemer aanvullend geboorteverlof opneemt, is het afhankelijk van de situatie of een werknemer pensioen blijft opbouwen. Dit hangt af van de voor de werknemer geldende pensioenregeling. Veel pensioenregelingen kennen een bepaling dat de werknemer vrijwillig de pensioenopbouw kan voortzetten, waarbij de werknemer dan tevens het werkgeversdeel betaalt of kennen een variant hierop. Het advies luidt om dit na te vragen bij jouw pensioenverzekeraar. Een werknemer bouwt in ieder geval 100% van de vakantiedagen op. Het vakantiegeld daarentegen is gekoppeld aan de hoogte van de uitkering. Tot slot mogen eventuele reiskosten-/onkosten- en/of overige (dag)vergoedingen worden verminderd c.q. worden stopgezet.

Indien je vragen hebt, kun je uiteraard altijd contact opnemen met onze juristen, fiscalisten of jouw vaste contactpersoon binnen BonsenReuling. Bereikbaar via 0544-39 33 33.

Auteur

Sanne Freriks

Senior jurist BonsenReuling
Als jurist bij BonsenReuling houd ik mij, naast de algemene MKB-adviespraktijk, graag bezig met juridische vraagstukken op het gebied van online ondernemen. Dit varieert van vraagstukken inzake privacyrecht tot vraagstukken met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht, telecommunicatierecht en algemeen contractenrecht. Ik streef ernaar ondernemers op een praktische manier juridisch te ontzorgen, zodat zij zich zo veel mogelijk kunnen bezighouden met waar ze goed in zijn.

Daarnaast maak ik deel uit van het kernteam van juristenindezorg.nl, met welk team we zorginstellingen ontzorgen op het gebied van HR en P&O. Dit doen we op onze eigen praktische wijze, met kennis van zowel juridische, fiscale, bedrijfseconomische als pensioentechnische aspecten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *