Wet Arbeidsmarkt in Balans komt eraan! WABlief?!

Wet Arbeidsmarkt in Balans komt eraan! WABlief?!

Het zal je niet zijn ontgaan: per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. De WAB heeft al veel aandacht gekregen, toch blijkt uit diverse onderzoeken dat veel werkgevers nog onvoldoende voorbereid zijn op de wetswijzigingen die eraan zitten te komen. Tijd om jullie daarbij te helpen!

In deze eerste van onze WABlog-serie geef ik een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. In de komende weken zal ik vervolgens aan iedere wijziging een blog wijden, met daarin concrete tips voor de praktijk.

WAB in perspectief 

Maar eerst even een korte terugblik: het arbeidsrecht is toch pas nog gewijzigd? Dat klopt. In 2015 en 2016 trad de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking, als gevolg waarvan het arbeidsrecht op diverse onderdelen ingrijpend is gewijzigd. Zo werden de aanzegplicht en de transitievergoeding geïntroduceerd, en onder andere de gronden voor ontslag en de ‘ketenregeling’ beperkt. Deze wijzigingen zijn in de tussentijd halfjaarlijks geëvalueerd.

Daaruit bleek dat de oorspronkelijke doelstellingen van de WWZ (ontslag moest sneller, goedkoper en eerlijker worden, en het ontslagrecht eenvoudiger) niet helemaal werden behaald. Volgens de wetgever is er behoefte aan een nieuwe balans in het arbeidsrecht, tussen zekerheid en kansen voor werknemers en werkgevers. En zie daar, de Wet Arbeidsmarkt in Balans zag het licht.

Wat wijzigt er?

Door de WAB worden wat scherpe randjes van de WWZ afgehaald. Voor een deel gaan we dus terug naar de situatie van vóór de WWZ. De WAB brengt echter ook een aantal volledig nieuwe wijzigingen. Hieronder bespreek ik deze wijzigingen in vogelvlucht. Zoals gezegd behandel ik de wijzigingen de komende weken uitvoeriger in aparte blogs.

 • Ketenregeling
  Met ingang van 1 januari 2020 mogen maximaal drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor een totale duur van maximaal drie jaar, met een maximale tussenpoos van zes maanden, worden aangegaan.
 • Cumulatie ontslaggronden
  Het is vanaf 1 januari 2020 weer mogelijk om de ontslaggronden bij de kantonrechter (zoals disfunctioneren, verstoorde arbeidsverhouding, enzovoorts) te cumuleren. Het is dus niet langer noodzakelijk dat aan alle voorwaarden van één ontslaggrond wordt voldaan, combineren is weer toegestaan.
 • Transitievergoeding
  Werknemers hebben per 1 januari 2020 recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag van het dienstverband. De berekening van de vergoeding verandert ook: de transitievergoeding bedraagt 1/3e maandsalaris voor elk jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd, en wordt naar rato per dag berekend.
 • Compensatie transitievergoeding
  We kennen al de compensatieregeling voor transitievergoedingen die zijn betaald na twee jaar ziekte (zie ook “Dient het slapend dienstverband wakker geschud te worden?”). De WAB kent een tweede compensatieregeling, voor kleine werkgevers die hun bedrijf beëindigen wegens pensioen, ziekte of overlijden. Over deze compensatieregeling is nog weinig bekend, maar het is goed om te weten dat deze eraan zit te komen.
 • Premie werknemersverzekeringen
  De hoogte van de premie werknemersverzekeringen die je als werkgever moet betalen over het loon van je werknemers, is per 1 januari aanstaande afhankelijk van het type arbeidsovereenkomst. Er geldt slechts nog een hoge en een lage premie, waartussen een verschil zit van 5%. De lage premie geldt (vrijwel) uitsluitend voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, met een vast aantal uren. De hoge premie geldt voor (vrijwel) alle andere werknemers.
 • Oproepkrachten
  Oproepkrachten die een jaar of langer in dienst zijn, moeten vanaf 1 januari 2020 een aanbod krijgen voor een vast aantal uren. Daarnaast worden de termijnen voor het oproepen van oproepkrachten en het wijzigen/annuleren van deze oproepen verkort tot 4 dagen.
 • Payroll-werknemers
  Payroll-werknemers worden per 1 januari 2020 nog meer gelijkgesteld aan reguliere werknemers. Zij krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de overige werknemers met een vergelijkbare functie binnen hetzelfde bedrijf/dezelfde sector.

Help!

Het zijn nogal wat wijzigingen, voor de een zal dit grotere gevolgen hebben dan voor de ander. Ondanks dat de WAB nog niet in werking is getreden, is het van belang vast actie te ondernemen zodat je op 1 januari aanstaande goed bent voorbereid. Ik zal je in de komende blogs daarom helpen met praktische tips, zodat je WAB-proof het nieuwe jaar in kunt. Heb je in de tussentijd vragen of wil je eens sparren over wat de WAB voor jou betekent? Neem dan gerust contact op met mij of één van mijn juridische collega’s via 0544-39 33 33.

Auteur

Silvia Hendriksen

Junior jurist BonsenReuling
Sinds 2018 werk ik als jurist bij BonsenReuling. Het biedt een goede combinatie om de theorie gelijk in de praktijk te brengen. Ondernemers adviseren op het gebied van onder meer het arbeidsrecht en ondernemingsrecht geeft voldoening. Ik verdiep mij in de ondernemer en de betreffende onderneming om zo tot een advies te komen die recht doet aan de betreffende situatie. Met enthousiasme probeer ik zo tot de beste oplossing te komen.

Een reactie

 • Avatar

  Bedankt voor deze nuttige informatie over de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Goed om eens allemaal op een rijtje te hebben wat er voor werkgever en -nemer allemaal verandert. Als het goed is, is voor beide de situatie een stuk duidelijker en eenduidiger geworden.

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *