Subsidieaanvragen: goede projectadministratie belangrijker dan je denkt

Subsidieaanvragen: goede projectadministratie belangrijker dan je denkt

De afgelopen jaren is het financieringslandschap sterk gewijzigd. Niet alleen de crisis maar ook de manier hoe de overheid wordt gefinancierd heeft ertoe geleid dat subsidies steeds vaker een belangrijk onderdeel zijn geworden van de totale financiering van een onderneming. De opzet van een totale financieringsstructuur is steeds moeilijker geworden waardoor je bijna een specialist moet zijn om alle mogelijkheden aan te wenden.

Steeds meer verschillende bedrijven schrijven zich in en komen in aanmerking voor een bepaalde vorm van subsidie. Dit zijn allang niet meer alleen de hightechbedrijven. Vaak komt wel de vraag naar voren: Hoe dan?

De voorwaarden om een subsidie te krijgen zijn niet alleen van technische aard, maar ook de financiële randvoorwaarden worden steeds belangrijker.

Om aan het eind te kunnen voldoen aan alle voorwaarden is het belangrijk om een goede start te maken. Sommige zaken zijn achteraf niet of nauwelijks meer te repareren. Een juiste projectadministratie is daarom echt een aanrader….

Nog te vaak wordt de financiële administratie niet goed ingericht en moet er bij de verantwoording naar de subsidieverstrekker onevenredig veel werk worden verricht, waarbij het ook nog eens de vraag is of er voldaan wordt aan de voorwaarden. Naast de extra kosten kan dit leiden tot frustraties bij alle partijen. Maar nog veel belangrijker: is er voldoende inzicht tijdens het project en kan er worden bijgestuurd? Het zou toch zonde zijn dat er subsidie wordt misgelopen door een gebrek aan inzicht.

Het inrichten van elke administratie is iets waar je, met een adviseur, goed over na moet denken omdat het inzicht dat wordt verkregen de moeite dubbel en dwars waard is… En bij subsidieprojecten geldt dit nog veel meer!

Auteur

Stefan Klijn

Directeur | Accountant BonsenReuling
Mijn werkzaamheden bestaan als accountant vooral uit bedrijfseconomische en fiscale advisering. Denk daarbij aan bedrijfsopvolging, -waardering en -overdracht/verkoop.

Het is mijn ambitie om inzicht te verschaffen in vaak complexe vraagstukken waarbij zeker niet alleen de financiële of fiscale kant van een vraagstuk aan de orde komt. De menselijke factor is heel vaak een zeer belangrijk onderdeel van de verschillende trajecten.

   

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *