Klaar voor de internationale handel per 2020?

Klaar voor de internationale handel per 2020?

Het einde van 2019 nadert, 2020 komt eraan. Voor de EU-handel betekent dit dat er nieuwe wetgeving van kracht wordt. Veel lijkt er niet te veranderen. Maar het kan schijn zijn die bedriegt.

Belangrijke wijziging in 2020 is dat het juiste btw-nummer van de afnemer bekend moet zijn op het moment van leveren. De leverancier is verantwoordelijk om het bewijs te hebben dat het nummer op het moment van leveren juist en geactiveerd is. De makkelijkste manier voor dit bewijs kan worden gekregen via de website van de Europese Commissie.

In de praktijk is het juiste btw-nummer nu ook al belangrijk, maar periodieke controle en herstel achteraf waren vaak voldoende om het 0% btw-tarief aannemelijk te kunnen maken (samen met het bewijs van vervoer naar een plek buiten Nederland).

Vanaf 2020 moet feitelijk bij elke levering, op het moment van levering het btw-nummer worden gecontroleerd en de controle worden vastgelegd. Daarnaast moet elke EU-levering tijdig en met het juiste btw-nummer in de Opgaaf Intracommunautaire Prestaties (“ICP”) worden vermeld.

Een fout nummer in de opgaaf ICP zal naar verwachting automatisch tot naheffing van btw leiden. Als dit toch onterecht is, moet in bezwaar en eventueel beroep bij de rechter worden gegaan. Allemaal gedoe, waar niemand op zit te wachten.

Wat zo snel mogelijk te doen?

Om zo min mogelijk gedoe te hebben adviseren wij:

1.     Bij het sluiten van het contract met een afnemer, alle gegevens van deze afnemer (NAW) te controleren en vast te leggen en het btw-nummer te controleren. Mocht in het systeem van de link hierboven bij controle alleen vast komen te staan dat het nummer juist – van Duitse afnemers wordt bijvoorbeeld geen NAW-gegevens getoond – dan is het verstandig extra zorgvuldig te zijn en de afnemer te vragen of een kopie van een officiële brief van de lokale belastingdienst met het btw-nummer kan worden gekregen.

2.     De Algemene Voorwaarden aanpassen en opnemen dat de afnemer verplicht is het juiste btw-nummer te overleggen en dat deze afnemer eventuele verandering tijdig en volledig moet doorgeven. Tevens kan worden opgenomen dat mocht door onzorgvuldig handelen van de afnemer btw-problemen of naheffing ontstaan, dat de kosten/schade hiervan voor rekening van de afnemer komt.

3.     Op het moment van leveren het btw-nummer te controleren. Bij voorkeur automatisch via het boekhoud- of ERP-pakket met (digitale) vastlegging van deze controle.

Wat verandert er niet maar is wel belangrijk

1.     Het (juiste) btw-nummer moet ook op de factuur

2.     Op de factuur moet ook (in elke taal) “tabel II, onderdeel a, post 6, Wet OB 1968” of “artikel 138, lid 1, Richtlijn 2006/112”

3.     Opgaaf ICP moet maandelijks worden gedaan tenzij de levering per kwartaal minder dan € 50.000 is.

Wat verandert er nog meer, maar lijkt minder ingrijpend?

Om het 0% voor EU-leveringen te kunnen hanteren, is het belangrijk om het vervoer naar een plek buiten Nederland aannemelijk te kunnen maken. In dat kader worden nieuwe wettelijke regels ingevoerd. Deze zorgen ervoor dat leveranciers makkelijker het vervoer aannemelijk kunnen maken. Voldoe je aan de regels, dan kan de belastingdienst dit nog bestrijden maar zal met hele goede argumenten moeten komen.

Zo is er voor leveringen tussen 3 partijen, A, B en C, waarbij het vervoer direct naar C plaatsvindt, een nieuwe regel ingevoerd als partij B vervoert of het vervoer regelt. B geeft of zijn btw-nummer van het land van A af, of van het land van C of van zijn eigen land waarbij dit niet het land van A en niet het land van B is. Bij het nummer van land A, berekent A zijn lokale btw-tarief. Bij het nummer van land C is het 0%-tarief van toepassing (mits vervoer aannemelijk) en het nummer van land C is sprake van een vereenvoudigde A-B-C-levering die in de schakel A-B ook belast is met 0% (mits vervoer aannemelijk.

Daarnaast worden regels ingevoerd waarmee het vervoer naar een plek buiten Nederland makkelijker aangetoond zou moeten worden. Of dit ook zo is, moet de praktijk gaan uitwijzen. Door de vele ‘mitsen en maren’ in deze nieuwe regels, is het nog maar de vraag hoe dit gaat uitwerken. Er moeten 2 documenten van 2 onafhankelijke partijen worden verkregen. Neem contact met ons op, als je meer wilt weten over deze nieuwe regels.

Ook in de nieuwe regels zijn vervoersdocumenten (zoals de CMR ondertekent voor ontvangst van de goederen) heel belangrijk. Samen met een betalingsbewijs van het vervoer afgegeven door de bank lijkt aan de nieuwe regels van toepassing. Of de belastingdienst accepteert dat er daarmee 2 documenten door 2 onafhankelijke partijen is afgegeven, zal de praktijk moeten uitwijzen.

Er wordt voor afhaaltransacties nog een nieuwe afhaalverklaring (ontvangstverklaring) geïntroduceerd, die je als leverancier – naast de 2 eerder genoemde documenten – moet bezitten. Is deze verklaring er niet, dan gelden de regels zoals die nu ook al gelden.

Als je deze nieuwe regels niet toepast/niet kan toepassen, kan het 0% btw-tarief toch van toepassing zijn. Je mag namelijk ook op een andere manier het vervoer naar een plek buiten Nederland aannemelijk maken. De belastingdienst kan dan wel eenvoudiger bestrijden dat de goederen daadwerkelijk zijn vervoerd.

Tot slot wijzigen de regels over voorraad die leveranciers in het buitenland op voorraad leggen bij afnemers in het buitenland. Deze nieuwe regels kennen veel administratieve eisen. Mocht je in aanmerking (denken te) komen, neem dan contact met ons op via 0481-36 58 20 of stuur een mail naar a.fanchamps@bonsenreuling.nl.

Auteur

Armand Fanchamps

Btw- en overdrachtsbelastingspecialist BonsenReuling

Vanaf 2000 ben ik werkzaam als btw- en overdrachtsbelastingspecialist. Na 17 jaar bij twee van de grote vier accountants-belastingadvieskantoren te hebben gewerkt, ben ik vanaf mei 2017 werkzaam bij BonsenReuling. Ik heb in de loop van de tijd veel ervaring met vastgoed en de nationale en internationale handel opgedaan. Het liefst help ik mijn klanten: dat kan betekenen zo min mogelijk btw of overdrachtsbelasting te betalen maar ook zo min mogelijk administratieve rompslomp of een zo eenvoudig mogelijk uitvoerbare structuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *