Karikatuur van de vennoot

Karikatuur van de vennoot

Ik heb bij BonsenReuling veel jonge collega’s, die nog volop in hun accountantsopleiding zitten. Deze lichting (aankomend) accountants leert nu al, meer dan ik tijdens mijn opleiding, hoe ze druk moeten herkennen en hoe ze daarmee om moeten gaan. In de opleiding komen voorbeelden en vraagstukken voorbij die niet alleen over vaktechniek (“de regeltjes”) gaan, maar steeds meer ook over gedrag. Over druk van een cliënt die graag iets wil, waar de accountant moeite mee heeft. Of over tijdsdruk, budgetdruk of druk van een collega of vennoot die (meestal onder druk van de cliënt) iets wil waar de jonge accountant (in opleiding) van denkt: in de theorie leer ik iets anders dan ik in de praktijk ervaar?! Bij dit soort voorbeelden in de accountantsopleiding valt mij steeds iets op: bijna altijd wordt de vennoot als “bad guy” neergezet. De vennoot heeft een te krap budget afgesproken, de vennoot wil met de cliënt meeveren, terwijl “de regeltjes” iets anders zeggen. Soms maken de voorbeelden de vennoot tot een karikatuur!

Ik word vaak geraadpleegd over die regeltjes, maar ik praat ook steeds meer met collega’s over de vraag áchter de regeltjes. Waarom wil de cliënt iets waar jij je als accountant niet goed bij voelt? En waar kun je in meegaan en waar trek je de streep? Ik hoor in gesprekken steeds meer voorbeelden van vennoten en collega’s die, soms wat besmuikt, soms ook trots, vertellen over het rechthouden van hun rug. Niet in theoretische vraagstukken, maar in het echt!

Ik sprak een collega over druk om een controleopdracht voort te zetten, ondanks dat de cliënt zijn afspraken over het opleveren van controle-informatie niet nakomt, ook niet na herhaaldelijke overleggen, vele telefoontjes en talloze mailtjes. En waar we als kantoor dan kiezen voor een tussentijdse opdrachtbeëindiging. Maar daar gaat veel overleg aan vooraf en ook achteraf blijft er een merkwaardig gemengd gevoel over van tegenzin en overtuiging.

In een ander gesprek vertelt een vennoot over een cliënt die geen btw-aangifte wil doen omdat hij boos is op de belastingdienst over een boete uit het verleden. En die cliënt zegt dat hij gemakkelijk een ander kantoor kan vinden dat daar niet zo moeilijk over doet als wij. En wat doen we dan? Gewoon volharden dat die aangifte gedaan moet worden of tonen we begrip en laten we dit lopen? Ik ben dan blij met een vennoot die de cliënt dan belt en zegt dat die aangifte gewoon gedaan moet worden én dat cliënt en vennoot dat samen met een kop koffie (of een biertje) maar gewoon eens goed met elkaar moeten uitpraten. Ik vind dat een mooie combinatie van je rug rechthouden én de relatie goed houden.

Van een andere vennoot hoor ik: tsja, mijn ondernemershart gaat sneller kloppen van die mooie prospect, maar het pást gewoon niet in onze planning. Dat doet zeer, maar ik kan de kwaliteit én tevredenheid van ons controleteam echt niet garanderen, ik zeg dus nee.

Misschien dat je dit als cliënt leest en denkt: heb ik daar wat aan, aan een kantoor dat trots is op het beëindigen of weigeren van een opdracht of het fungeren als weldoener voor de belastingdienst? Nee, als je die betreffende cliënt bent, misschien niet. Maar, zoals ik in een eerder blog over kwaliteit al eens schetste, wij zijn alleen waardevol voor alle cliënten als wij betrouwbaar en geloofwaardig zijn en goede kwaliteit leveren. Daar horen moeilijke keuzes soms bij. Omdat wij niet willen dat onze accountants en onze vennoten de karikaturen in de accountantsopleiding zijn.

Auteur

Bibi van den Bragt

Compliance officer | BonsenReuling

Als compliance officer adviseer ik geen cliënten, maar vooral de vennoten en collega’s van ons kantoor. Sommige noemen mij ook wel het vaktechnisch geweten… Mijn onderwerp van advies is wet- en regelgeving rondom het hebben van een AFM-vergunning voor wettelijke controles, maar ook andere voorschriften van onze beroepsorganisatie NBA waar we als accountantskantoor mee te maken hebben. Ook denk ik graag mee (of soms tegen) met mijn collega’s over complexe vraagstukken over de jaarrekening. Mijn persoonlijke uitdaging is om de regelgeving praktisch toepasbaar te maken. Daarnaast hou ik mij ook graag bezig met (interne) opleidingen op mijn vakgebied.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *