Belastingplan 2020: Wat te doen als ondernemer?

Belastingplan 2020: Wat te doen als ondernemer?

Het Belastingplan is inmiddels gepresenteerd en waarschijnlijk heb je er al een en ander over gelezen. Maar wat moet/wil je ermee doen? In dit blog ga ik enkele adviespunten aanstippen.

Stand wetgeving 30-9-2019

Ondernemer via een BV wordt/is sneller voordeliger

De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 1 januari 2020 van € 7.280 tot en met stapsgewijs naar uiteindelijk € 5.000 met ingang van 1 januari 2028. Daarnaast was al bepaald dat belangrijke aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling in de toekomst nog slechts aftrekbaar worden tegen het lage inkomstenbelastingtarief (in plaats van maximaal het toptarief) en ook dat het vennootschapsbelastingtarief daalt. Verder wordt de belastingheffing op inkomen (zie hierna) ook lager.

Dit heeft tot gevolg dat een BV ook bij lagere winsten fiscaal interessant kan worden.

Laat je partner en/of kinderen een inkomen krijgen voor hun werkzaamheden voor je onderneming

De invoering van het tweeschijvenstelsel voor de inkomstenbelasting die per januari 2021 zou plaatsvinden, wordt naar voren gehaald en wordt al per 1 januari 2020 gerealiseerd. In 2020 geldt dan een basistarief van 37,35% tot € 68.507 en een toptarief van 49,5%. De algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting wordt verder in twee stappen verhoogd: met € 78 in 2020 en met € 2 in 2021. De arbeidskorting in de inkomstenbelasting wordt in 2020, 2021 en 2022 ook verhoogd.

Genoeg reden om je meewerkende partner en/of kinderen met een (relatief laag belast) loon te belonen voor hun werkzaamheden. Deze loonkosten zijn vervolgens aftrekbaar van de belaste winst.

Probeer winstneming in de BV uit te stellen

Volgend jaar gaat het lage vennootschapsbelastingtarief (winst tot € 200.000) naar 16,5% en in 2021 naar 15%. De beloofde verlaging van het hoge vennootschapsbelastingtarief wordt helaas niet in 2020 maar in 2021 doorgevoerd. Verder wordt het hoge vennootschapsbelastingtarief structureel met 1,2%-punt minder verlaagd. In 2020 wordt daarmee het tarief in de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting 16,5% en blijft het tarief in de tweede tariefschijf 25%. Vanaf 1 januari 2021 worden de vennootschapsbelastingtarieven 15% in de eerste tariefschijf en 21,7% in de tweede tariefschijf.

Door het vennootschapsbelastingtarief is het zinvol winstneming uit te stellen. Dit kan onder voorwaarden door bijvoorbeeld het vormen van een herinvesteringsreserve (HIR) (bij boekwinsten), voorzieningen groot onderhoud, kritische waardering debiteuren en voorraad, etc.

Optimaliseer de werkkostenregeling

In de werkkostenregeling (WKR) worden de volgende aanpassingen doorgevoerd:

  • De vrije ruimte wordt vergroot door de invoering van een tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte: het percentage van de vrije ruimte bedraagt 1,7% voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom plus 1,2% over resterende loonsom.
  • Vergoedingen voor de verklaring omtrent gedrag (VOG) komen niet meer ten laste van de vrije ruimte.
  • De termijn waarbinnen werkgevers de belastingheffing moeten vaststellen bij de WKR wordt met een maand verlengd.
  • Producten uit het eigen bedrijf worden voortaan altijd gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer.

Het gunstige wetsvoorstel omtrent de bijtelling van een fiets van de zaak was al aangenomen.

Het is wenselijk aandacht te besteden aan de WKR, om zo de afdracht van loonheffingen te optimaliseren en loonkosten te verlagen.

Optimaliseer je innovatie werkzaamheden

De speur- en ontwikkelingsmogelijkheden worden verruimd. De WBSO is al jaren een potentiele aantrekkelijke regeling. De innovatiebox is al jaren een aantrekkelijke fiscale ‘aftrekpost’. Hierbij geldt dat per 2021 het effectieve tarief van de innovatiebox helaas zal worden verhoogd van 7% naar 9%.

Zorg dat je optimaal gebruik maakt van alle regeling en op tijd aan de wettelijke verplichtingen voldoet.

Koop nu een elektrische auto van de zaak

De bijtelling voor elektrische auto’s gaat de volgende jaren (verder) omhoog. Dat betekent dat de korting op de bijtelling in stappen zal worden afgebouwd tot uiteindelijk nul vanaf 1 januari 2026. Dan gaat voor nieuwe elektrische auto’s van de zaak het algemene bijtellingspercentage van 22% gelden.

De ‘cap’, het deel van de catalogusprijs waarop het verlaagde tarief van toepassing is, wordt in 2021 verlaagd tot € 40.000 en daarna niet meer aangepast. Met ingang van 1 januari 2026 verliest de cap zijn belang omdat op dat moment ook de korting op de bijtelling zal zijn afgeschaft.

Wordt de elektrische auto dit jaar nog op kenteken gezet en ter beschikking gesteld, dan geniet je dus nog even van de huidige gunstigere regeling(en).

Wacht met kopen van een nieuwe ‘normale’ auto tot 01-07-2020 aangezien de BPM lager wordt

De heffingsgrondslag van de BPM wordt per 1 juli 2020 aangepast van ‘CO2-uitstoot gemeten conform de NEDC-testmethode’ naar ‘CO2-uitstoot gemeten conform de WLTP-testmethode’. De Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) is de door de EU ingevoerde, geharmoniseerde testmethode om de CO2-uitstoot van lichte voertuigen vast te stellen. De BPM-tarieftabel wordt per 1 juli 2020 budgettair neutraal aangepast om verandering in de totale BPM-opbrengst als gevolg van de invoering van de WLTP-testmethode te voorkomen. De CO2-schijfgrenzen in de Wet BPM 1992 worden met 10% + 15 g/km verschoven, zodat personenauto’s gemiddeld genomen in dezelfde tariefcategorie blijven. Ook de tarieven in de tabel worden aangepast.

Door deze aanpassing wordt de af te dragen BPM voor nieuwe auto’s als het goed is lager. Dit zou je moeten terugzien in de (aankoop)prijs en in de cataloguswaarde.

Koop een bedrijfspand indien mogelijk voor 2021

Het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd van 6% naar 7%.

Blijf alert op belastingrente

Helaas is er geen materiële aanpassing van de belastingrente. Die blijft onverminderd hoog ondanks een kleine aanpassing. Er wordt namelijk geen belastingrente in rekening gebracht als de aangifte vennootschapsbelasting wordt ingediend vóór de eerste dag van de zesde maand na het tijdvak waarover de belasting wordt geheven (doorgaans 1 juni) en de aanslag wordt vastgesteld overeenkomstig de ingediende aangifte.

Keer dividend uit voor 01-01-2020

Het box 2 tarief gaat omhoog per 01-01-2020 tot uiteindelijk 26,9% in 2021. En vanaf 2022 is het niet meer toegestaan meer dan € 500.000 te lenen bij je BV (met uitzondering van eigen woningfinancieringen). Alle reden om dit jaar te overwegen dividend uit te keren tegen het lagere 25% tarief.

Mocht je naar aanleiding van dit blog vragen hebben, neem gerust contact met mij of een van mijn collega’s op via telefoonnummer 0545-46 36 26 of stuur een mail naar i.pondes@bonsenreuling.nl. Uiteraard kun je ook een vraag/reactie op deze website achterlaten.

Auteur

Ingmar Pondes

Directeur | Fiscalist BonsenReuling
Sinds 2001 ben ik werkzaam als fiscalist in de mkb-praktijk. Mijn hart ligt bij grensoverschrijdend werken en ondernemen (Nederland en Duitsland) en bij omzetbelastingvraagstukken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *