Help! Ik heb een werkgever in Duitsland. Hoe zit het met mijn pensioen?

Help! Ik heb een werkgever in Duitsland. Hoe zit het met mijn pensioen?

Ik krijg vaak vragen over de pensioenregeling indien je als Nederlander werkt voor een Duitse werkgever. En dan in het bijzonder de situatie dat je onder het Nederlandse sociale zekerheidsrecht valt omdat je ook in Nederland werkt. Een goede reden dit eens verder uit te werken.

Waar sociaal verzekerd: wettelijke stelsel

Wanneer je in Nederland sociaal verzekerd bent, val je onder het Nederlandse wettelijke stelsel. Als je voor een Duitse werkgever werkt is dit het geval indien je meer dan 25% van je tijd in (je woonland) Nederland werkt. Dan bouw je op normale wijze AOW en Anw op. De werkgever moet dan wel in Nederland premies voor je gaan afdragen.

Als je minder dan 25% in (je woonland) Nederland werkt, val je onder het Duitse stelsel. Hoe een en ander dan uitwerkt zal ik in een ander blog nader toelichten.

Aanvullende pensioenopbouw

In het geval dat je in Nederland sociaal verzekerd bent, bouw je AOW en Anw rechten op. Alleen de wettelijke AOW en Anw opbouw is doorgaans echter niet voldoende voor een adequate pensioenvoorziening. Daarom wordt er doorgaans bij Nederlandse werkgevers een aanvullende pensioenregeling aangeboden of wordt opgebouwd via een verplicht gesteld Bedrijfstakpensioenfonds.

Zo’n aanvullende opbouw is echter niet standaard bij een Duitse werkgever. Een Duitse werkgever is namelijk het Nederlandse stelsel, waarin veel aanvullend wordt opgebouwd, niet gewend. In Duitsland wordt namelijk via de wettelijke verzekering al een inkomensgerelateerd pensioen opgebouwd, waardoor er vaak niet een aanvullende regeling collectief wordt aangeboden.

Bedrijfstakpensioenfonds

Indien de werkzaamheden die je verricht / gaat verrichten vallen onder een Nederlandse cao of pensioenfonds, kan het zijn dat een aanvullende opbouw verplicht is. Dan is de werkgever ook verplicht aanvullende premies te betalen. Vaak is dit echter niet het geval voor een werkgever die niet in Nederland gevestigd is. Ook niet als zo’n CAO / pensioenfonds verplicht is voor de bedrijfstak in Nederland. Vaak wordt namelijk een buitenlandse werkgever niet verplicht zich aan te sluiten of vallen de te verrichten werkzaamheden buiten de werkingssfeer.

Aanvullende pensioenregeling

Wanneer een verplichte pensioenfonds niet speelt, zou het mooi zijn als de Duitse werkgever een aanvullende pensioenregeling zou kunnen aanbieden naar Nederlandse maatstaven. In de praktijk is dit echter vaak lastig. Er zijn enkele verzekeraars die bij hoge uitzondering een Duitse werkgever als verzekeringsnemer accepteren. Doorgaans is het echter lastig en duur of zelfs niet mogelijk voor een Duitse werkgever een aanvullende verzekering voor Nederlandse werknemers af te sluiten.

Belastingheffing en een aanvullende pensioenregeling

Naast het feit dat het erg lastig en/of duur is een aanvullende pensioenregeling via een Duitse werkgever te regelen, ontstaan vaak probleem wat betreft de belastingheffing. De Duitse belastingdienst accepteert namelijk vaak een dergelijke pensioenregeling niet als een voor de Duitse wetgeving kwalificerende pensioenregeling. Dit is vooral een probleem als je een deel van je werkzaamheden verricht in Duitsland. Over dat deel van je inkomen is namelijk Duitse belasting verschuldigd. In het geval dat de Nederlandse pensioenregeling niet kwalificeert, betaal je in Duitsland ook nog eens extra belasting vanwege de werkgeversbijdrage in deze pensioenregeling.

Zelf afsluiten en belasting

Al met al is het dus vaak lastig een aanvullende pensioenregeling geregeld te krijgen en kan het ook nog eens leiden tot onnodige belastingheffing. Dit is gelukkig vaak op te lossen door zelf privé een pensioenregeling te treffen. Aangezien je in Nederland woont en een deel van je inkomen in Nederland belast is voor de inkomstenbelasting, kun je vaak zonder problemen een gefacilieerde pensioenregeling / lijfrente sluiten die aftrekbaar is van de Nederlandse inkomstenbelasting.

Uiteraard is het dan wel van belang dat de werkgever zijn overeengekomen bijdrage in de pensioenregeling als loon eerst uitbetaalt, welke je vervolgens kan aanwenden t.b.v. de pensioenregeling. Deze bijdrage is in eerste instantie weliswaar belast, maar deze heffing kun je (als je aan de voorwaarden voldoet) van de aangifte inkomstenbelasting weer terugkrijgen wanneer je deze stort in een kwalificerende pensioenregeling.

Niet verzekeren

Het is ook mogelijk de bijdrage van de werkgever en je eigen (gewenste) inleg op een andere manier aan te wenden. Zo kun je in plaats van het sluiten van een pensioenverzekering ook kiezen voor bijvoorbeeld het sparen op de spaarrekening of het aflossen van de eigen woning lening. Laat je echter vooraf goed voorlichten door een gespecialiseerde adviseur.

Risico dekking niet vergeten voor nu en mogelijk vanwege oude regeling

Een pensioenregeling bestaat niet alleen uit het opbouwen van ouderdomspensioen voor als je zelf later met pensioen gaat. Het bevat vaak ook een regeling voor weduwe- en wezenpensioen voor als je komt te overlijden. Ook wordt vaak een voortgezette opbouw bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd.

Zeker wat betreft het weduwe- en wezenpensioen bij overlijden is het vaak van belang deze wel extern te verzekeren. Dit kan vaak vrij eenvoudig door het sluiten van een levensverzekering bij overlijden. Let er in dit kader wel op dat je voldoende verzekerd. Niet alleen wat betreft de opbouw van weduwe en wezenpensioen over de toekomstige pensioenopbouw,  maar soms is het ook nodig een verzekering te sluiten voor de pensioenregeling bij oude werkgevers omdat de verzekering voor dit risico soms vervalt wanneer je uit dienst gaat.

Tot slot

Zoals zo vaak bij grensoverschrijdend werken, is het ook wat betreft de pensioenregeling even goed opletten. Wanneer je echter vooraf een en ander oppakt / laat beoordelen is het ook wat betreft de pensioenregeling vaak goed te regelen.

‘Help, ik heb een werkgever in Duitsland!’ is een serie van blogs over het hebben van een dienstbetrekking bij een Duitse werkgever. Ik behandel hierin diverse onderwerpen die mijn inziens van belang zijn. Kijk gerust naar mijn andere blogs, waaronder een blog waarin ik een globaal overzicht geef over diverse van belang zijnde aspecten.

Mocht je naar aanleiding van dit blog vragen hebben, neem gerust contact met mij of een van mijn collega’s op via telefoonnummer +31 (0)545 46 36 26 of stuur een mail naar i.pondes@bonsenreuling.nl. Uiteraard kun je ook een vraag / reactie op deze website achterlaten.

Auteur

Ingmar Pondes

Directeur | Fiscalist BonsenReuling
Sinds 2001 ben ik werkzaam als fiscalist in de mkb-praktijk. Mijn hart ligt bij grensoverschrijdend werken en ondernemen (Nederland en Duitsland) en bij omzetbelastingvraagstukken.

 

8 reacties

 • Avatar

  Hallo,
  Mijn man werkt sedert 2019 in Duitsland en per die datum stopt de AOW opbouw in Nederland. Klopt het dat mijn AOW opbouw als niet werkende echtgenote dan per diezelfde datum ook stopt?
  mvg Deanne

  Beantwoorden
  • Ingmar Pondes

   Beste Deanne,

   Als je in Nederland woont, bouw je in beginsel zelf AOW aanspraken op. Dit is niet afhankelijk van de positie van je partner. Je kunt voor de zekerheid uiteraard even met de SVB hierover contact opnemen.

   Groet,
   Ingmar

   Beantwoorden
 • Avatar

  Goedeavond,

  Ik ga nu op mijn 55e werken in Duitsland en dan wordt mijn AOW opbouw dus stopgezet.
  Ik werk vanaf mijn 18e jaar.
  Als ik dit wil laten doorlopen kost dit dus volgens mij €5219,- per jaar! Dat is dus geen optie, is het interessant om dan een aanvullend pensioen in Duitsland via mijn werkgever af te sluiten?

  Beantwoorden
  • Ingmar Pondes

   Hallo Hans,

   Vaak is het gunstig gebruik te maken van aanvullende mogelijkheden om pensioen op te bouwen. Of het ook in jouw specifieke situatie het geval is, kan het beste worden beoordeeld door een pensioendeskundige. Indien gewenst ken ik pensioendeskundigen die zijn gespecialiseerd in grensoverschrijdende situaties en geef ik graag de contactgegevens door.

   Vriendelijke groet,
   Ingmar

   Beantwoorden
 • Avatar

  Goede dag
  Ik heb pensioen opgebouwd in Duitsland, maar woon weer in Nederland, maar bij wie moet ik zijn om mijn pensioen te krijgen in Nederland?

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *