Facturen niet betaald? Of facturen niet betaald gekregen? Waarschijnlijk is er nú actie nodig.

Facturen niet betaald? Of facturen niet betaald gekregen? Waarschijnlijk is er nú actie nodig.

Per 1 januari 2017 geldt de nieuwe wetgeving ten aanzien van het terugvragen en terugbetalen van btw op onbetaalde facturen. Er is een nieuwe 1-jaarstermijn ingevoerd, die ertoe leidt dat waarschijnlijk in de eerste btw-aangifte over 2018 actie ondernomen moet worden.

Als eerste de facturen die je hebt verzonden, met een betaaldatum vóór 1 januari 2017 én die nog niet betaald zijn: voor deze facturen geldt dat bij de eerste aangifte in 2018 (januari, eerste kwartaal of bij uitzondering bij de jaaropgaaf 2018) de btw op deze facturen moet worden teruggevraagd! Dit kan via de voorbelasting, post 5b op de aangifte of via negatieve omzet en negatief btw-bedrag in post 1a (21%) of post 1b (6%).

Voor andere facturen (ná 1 januari 2017) die niet zijn betaald geldt dat de btw teruggevraagd moet worden uiterlijk wanneer de vordering 1 jaar niet is betaald. De datum van 1 jaar gaat lopen na de betalingstermijn. Bij een factuur uit januari 2018, met een 14 dagen betalingstermijn, is de jaarstermijn in februari 2019 verstreken.

De teruggaaf moet in het btw-aangiftetijdvak worden verwerkt waarin dit ene jaar is verstreken, op dezelfde manier als hiervoor is beschreven. De btw op vorderingen die opeisbaar waren in januari 2017 (betalingstermijn liep af in januari 2017) die nog niet betaald zijn, moet dus verwerkt worden in de aangifte waarin januari 2018 wordt aangegeven. De 1-jaarstermijn is de uiterste termijn. Staat al eerder vast dat niet is, wordt of zal worden betaald, bijvoorbeeld door faillissement van de afnemer, dan moet het verzoek om teruggaaf in dat eerdere tijdvak worden gedaan. Ook dit gaat weer via de normale btw-aangifte.

Heb jij zelf een factuur langer dan 1 jaar na de uiterste betaaltermijn onbetaald gelaten, dan moet je de in aftrek gebrachte btw aangeven/terugbetalen in het tijdvak waarin het jaar is verstreken!

Wordt na 1 jaar alsnog betaald, dan mag de afnemer opnieuw – in het tijdvak van betaling – de betaalde btw in aftrek brengen (post 5b). De leverancier moet in dat tijdvak opnieuw de btw aan de belastingdienst aangeven via post 1a of post 1b.

Indien er geen betaaltermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 30 dagen (na uitreikdatum factuur). Hierdoor kan het zijn dat de 1-jaarstermijn verloopt in een ander tijdvak, dan het tijdvak waarin de factuur is verzonden/ontvangen.

Let op: het komt in de praktijk regelmatig voor dat er afspraken worden gemaakt over het deels betalen van facturen, kortingen worden verleend of dat de vordering wordt omgezet in een lening. In het laatste geval is voor de btw sprake van een ‘betaling’ waardoor de leverancier nooit meer btw terugkrijgt, ook al wordt de lening uiteindelijk niet betaald.

Mochten afspraken over gedeeltelijke betaling/korting of kredieten worden gemaakt, neem dan gerust contact met mij op via telefoonnummer 0481-36 58 20 of per e-mail a.fanchamps@bonsenreuling.nl om teleurstellingen (geen btw-teruggaaf) te voorkomen.

Auteur

Armand Fanchamps

Btw- en overdrachtsbelastingspecialist BonsenReuling

Vanaf 2000 ben ik werkzaam als btw- en overdrachtsbelastingspecialist. Na 17 jaar bij twee van de grote vier accountants-belastingadvieskantoren te hebben gewerkt, ben ik vanaf mei 2017 werkzaam bij BonsenReuling. Ik heb in de loop van de tijd veel ervaring met vastgoed en de nationale en internationale handel opgedaan. Het liefst help ik mijn klanten: dat kan betekenen zo min mogelijk btw of overdrachtsbelasting te betalen maar ook zo min mogelijk administratieve rompslomp of een zo eenvoudig mogelijk uitvoerbare structuur.

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *