Een oplossing voor de hoge belastingdruk in box 3

Een oplossing voor de hoge belastingdruk in box 3

Ondanks de vele kritiek op onze huidige box 3-heffing, heeft het belastingplan 2019 niet gebracht wat velen hadden gehoopt. Ook in 2019 zal over vermogensbestanddelen 30% belasting worden geheven over het zogenoemd fictief behaalde rendement. Dit terwijl het werkelijke rendement (vooral bij bank- en spaartegoeden) vaak vele malen lager ligt dan het rendement waar de belastingdienst mee rekent.

Er zijn oplossingen!

Allereerst is het mogelijk bezwaar te maken tegen de berekening van de vermogensrendementsheffing (box 3). Tot op heden heeft dit echter nog geen uitkomst geboden.

Indien je laag renderende vermogensbestanddelen hebt, zijn er ook andere oplossingen waardoor de belastingheffing in de toekomst kan worden beperkt. De crux hierin is om de vermogensbestanddelen die ‘laag’ renderen, belast te laten zijn in box 2 in plaats van box 3. In box 2 wordt namelijk niet geheven over een fictief rendement, maar over het daadwerkelijk behaalde resultaat op de vermogensbestanddelen.

Voorbeeld (cijfers 2019)

Het belaste spaartegoed van twee partners bedraagt samen € 400.000 en de renteopbrengst bedraagt 1% per jaar. De belastingheffing in box 3 bedraagt circa € 4.800 per jaar. Indien dit vermogen door de partners zou worden belast in box 2 tegen het werkelijke rendement was de belastingheffing als volgt geweest: de opbrengst bedraagt € 4.000, belast met vennootschapsbelasting 19% = € 760 en inkomstenbelasting 25% van het restant van € 3.240 = € 810, totale heffing € 1.570 per jaar. Het jaarlijkse belastingvoordeel bedraagt circa € 3.230!

Oplossing besloten vennootschap

Indien je al aandelen houdt in een besloten vennootschap (persoonlijke holding of een andere vennootschap zonder fiscale en juridische risico’s), kunnen wij relatief eenvoudig formaliseren dat je vermogen verschuift naar box 2.

Als je nog geen besloten vennootschap hebt, dan kan relatief eenvoudig een besloten vennootschap worden opgericht. Deze dient wel notarieel te worden opgericht. In de toekomst kan onder voorwaarden het gestorte vermogen weer onbelast uit de besloten vennootschap worden gehaald.

Jaarlijks zal wel aan een aantal formaliteiten moeten worden voldaan, echter deze kosten wegen vaak lang niet op tegen het jaarlijkse voordeel.

Oplossing open fonds voor gemene rekening

Ook het opzetten van een open fonds voor gemene rekening (hierna: FGR) kan een oplossing zijn om je vermogen te verschuiven naar box 2. Een belangrijke voorwaarde is echter wel dat er minimaal twee participanten zijn (in bepaalde gevallen kunnen dit ook partners zijn).

Ten opzichte van een besloten vennootschap kent het FGR minder formaliteiten, zowel bij de oprichting als jaarlijks.

Realiseer belastingvoordeel

Wij hebben dit al voor vele klanten geregeld die jaarlijks enkele duizenden euro’s belastingvoordeel hebben. Of in jouw situatie ook een belastingvoordeel kan worden gerealiseerd is afhankelijk van je situatie. Heb je ook laag renderende vermogensbestanddelen in box 3 en wil je jaarlijks ook een belastingvoordeel behalen? Neem dan contact op met mij op via telefoonnummer 0545-46 36 26.

Auteur

Dennis Kemerink

Belastingadviseur BonsenReuling

Als fiscaal jurist/belastingadviseur ben ik werkzaam in de algemene adviespraktijk van BonsenReuling. Ik haal veel plezier uit het (pro-actief) adviseren van mijn klanten om alle fiscale mogelijkheden te benutten en eventuele risico’s te vermijden. Daarnaast help ik ondernemers graag met hun financiële planning.

 

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *