Buitenlandse belastingplicht; wijzigingen vanaf 1 januari 2019 voor werkgever en werknemer

Buitenlandse belastingplicht; wijzigingen vanaf 1 januari 2019 voor werkgever en werknemer

In de huidige loonbelastingtabellen wordt geen onderscheid gemaakt tussen werknemers die in Nederland wonen en werknemers die in het buitenland wonen. Dit heeft als gevolg dat bij alle werknemers met dezelfde loonheffingskorting wordt gerekend. Buitenlands belastingplichtigen hebben echter vaak geen recht op het belastingdeel van de algemene heffingskorting en arbeidskorting. Indien de loonheffingskortingen worden toegepast en niet aan de juiste voorwaarden wordt voldaan moeten buitenlands belastingplichten dan via een aangifte inkomstenbelasting in Nederland dit voordeel weer terug betalen aan de belastingdienst. Om dit te voorkomen wijzigen de loonbelastingtabellen vanaf 1 januari 2019. In het vervolg van dit blog ga ik nader in op de gevolgen van deze wijziging.

Loonbelastingtabellen

Heffingskortingen bestaan uit een premiedeel en een belastingdeel. Iedereen die in Nederland premieplichtig is, heeft recht op het premiedeel van de heffingskortingen. Voor het belastingdeel gelden andere regels. In het vervolg van dit blog gaat het om het belastingdeel van de heffingskortingen.

Op dit moment is er maar één loonbelastingtabel, waardoor het belastingdeel van de loonheffingskorting bij iedereen die onder de Nederlandse loonbelasting valt volledig wordt toegepast, ongeacht de woonplaats van de werknemer. Deze loonheffingskorting zorgt ervoor dat er minder loonheffing verschuldigd is.

Vanaf 1 januari 2019 wijzigen de loonbelastingtabellen. Vanaf dat moment wordt er onderscheid gemaakt tussen drie groepen werknemers:

  1. Inwoners van Nederland;
  2. Inwoners van een andere EU lidstaat, een EER-land, Zwitserland of de BES-eilanden;
  3. Inwoners van een ander land dan bovenstaande landen.

Bij de eerste groep wordt de loonheffingskorting volledig toegepast. De tweede groep heeft uitsluitend recht op het belastingdeel van de arbeidskorting. De derde groep heeft helemaal geen recht op het belastingdeel van de loonheffingskortingen.

Gevolgen buitenlandse werknemer

Door de wijzigingen in de loonbelastingtabellen zal het netto salaris van een in het buitenland wonende werknemer vanaf 1 januari 2019 lager zijn, omdat er meer loonheffing wordt ingehouden.

Sommige buitenlandse werknemers hebben als gevolg van bijzondere regelingen wel recht op het belastingdeel van de algemene heffingskorting. Het gaat hierbij om werknemers woonachtig in België en werknemers die als kwalificerend buitenlands belastingplichtige worden aangemerkt. Doordat ze niet in Nederland woonachtig zijn, kunnen ze niet in de eerste groep worden ingedeeld en wordt er in de loonheffing geen rekening gehouden met het belastingdeel van de algemene heffingskorting.

Deze twee groepen werknemers kunnen via een aangifte inkomstenbelasting het belastingdeel van de algemene heffingskorting alsnog krijgen. Om een liquiditeitsnadeel te voorkomen, kunnen ze de heffingskorting alvast terugkrijgen via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Voor de kwalificerend buitenlands belastingplichtige is dit overigens alleen mogelijk als de werknemer in het voorgaande jaar ook al kwalificerend buitenlands belastingplichtige was.

Gevolgen werkgever

Waar er tot op heden slechts één loonbelastingtabel is, zijn er dus vanaf januari 2019 drie loonbelastingtabellen. Om per werknemer de juiste loonbelastingtabel toe te kunnen passen, zal de werkgever moet bepalen of een werknemer inwoner is van Nederland of niet. De werkgever dient dit te bepalen op basis van de voor hem bekende feiten en omstandigheden, zoals de woonplaats die de werknemer heeft doorgegeven. In de meeste gevallen is het wel duidelijk waar de werknemer woont. Mocht dit niet duidelijk zijn en de werkgever twijfelt over de fiscale woonplaats van de werknemer, dan kan de werkgever de werknemer om een woonplaatsverklaring vragen. De werknemer kan deze woonplaatsverklaring bij de belastingdienst in zijn woonland aanvragen.

Mocht je naar aanleiding van dit blog nog vragen hebben, neem gerust contact op met onze Duitsland-desk via telefoonnummer 0545-46 36 26.

Auteur

Inge Jansen

Belastingadviseur BonsenReuling

Sinds 2011 ben ik werkzaam als belastingadviseur bij BonsenReuling en houd ik mij, naast de algemene adviespraktijk, graag bezig met de internationale praktijk. Ik heb mij gespecialiseerd in grensoverschrijdend werken en help graag bij het oplossen van complexe vraagstukken.

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *