Het belang van een fiscaal vriendelijk testament: ondernemers opgelet!

Het belang van een fiscaal vriendelijk testament: ondernemers opgelet!

Een goed testament is voor ondernemers heel belangrijk, zeker om te waarborgen dat bij overlijden de erfgenamen niet in betalingsproblemen raken met als gevolg dat de continuïteit van de onderneming gevaar loopt. Laat je in dit kader goed adviseren door een fiscaal adviseur.

De bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een fiscale faciliteit die bewerkstelligt dat bij vererving van de onderneming nagenoeg geen belasting verschuldigd is. Indien de BOR niet van toepassing is, bedraagt de acute belastingdruk bij overlijden ineens 25% inkomstenbelasting én 20% erfbelasting over de waarde van de onderneming/waarde van de aandelen van de vennootschap. Bij een onderneming met een waarde van € 1.000.000 betekent dat dus ofwel € 400.000 belasting ofwel nihil. Een gigantisch verschil, waardoor je uiteraard gebruik wenst te (kunnen) maken van de BOR. Maar om de BOR toe te passen, dient te worden voldaan aan een aantal voorwaarden, waaronder de voorwaarde dat er sprake moet zijn van verkrijging van ondernemingsvermogen.

Overlijden zonder testament: de wettelijke verdeling

Indien een ondernemer zonder testament komt te overlijden, zal de wettelijke verdeling bepalen hoe de nalatenschap onder de erfgenamen wordt verdeeld. Die nalatenschap bestaat onder andere uit de onderneming/de waarde van de aandelen van de vennootschap. De langstlevende partner en de kinderen zijn voor gelijke delen erfgenaam, maar de langstlevende verkrijgt de gehele nalatenschap van de erfgenaam. Omdat de kinderen dan minder krijgen dan waar zij recht op hebben, verkrijgen zij een vordering in geld op de langstlevende partner die zij kunnen opeisen bij het overlijden van deze langstlevende. Voor toepassing van de BOR is een dergelijke verdeling verre van optimaal.

Voorbeeld:
De erflater laat aandelen in een vennootschap achter met een waarde van € 4.000.000 (volledig ondernemingsvermogen). De erfgenamen van erflater zijn partner en dochter. Op grond van de wettelijke verdeling zouden beide erfgenamen € 2.000.000 erven, maar omdat de langstlevende partner de volledige nalatenschap verkrijgt (zodat zij ongestoord kan verder leven), verkrijgt de langstlevende € 4.000.000 en krijgt dochter een onderbedelingsvordering op haar moeder van € 2.000.000. De langstlevende verkrijgt het ondernemingsvermogen en kan derhalve een beroep doen op de BOR, zijnde een vrijstelling van bijna € 3.500.000. Daarnaast heeft zij nog een partnervrijstelling van ruim € 600.000. Haar totale vrijstelling bedraagt derhalve € 4.100.000, terwijl haar verkrijging uit de nalatenschap ‘slechts’ € 2.000.000 bedraagt. Het gevolg is dat de BOR niet volledig kan worden benut en voor een bedrag van € 2.100.000 wordt ‘weggegooid’. Dochter kan de BOR niet toepassen. Zij verkrijgt immers een vordering in geld en geen ondernemingsvermogen. Zij zal derhalve erfbelasting moeten betalen over de volledige € 2.000.000, zijnde € 400.000.

Overlijden met een fiscaal vriendelijk testament: grote besparing van erfbelasting

Een juist vormgegeven testament kan ten opzichte van de wettelijke verdeling zorgen voor een optimale benutting van de BOR en andere fiscale vrijstellingen. Een flexibel testament is hierbij zeer aan te raden, zodat ten tijde van het overlijden maatwerk kan worden geleverd met de meest gunstige verdeling van de nalatenschap tot gevolg. Indien in het voorgaande voorbeeld een fiscaal vriendelijk testament was opgemaakt, had de BOR (vrijwel) volledig toegepast kunnen worden, waardoor er geen belasting verschuldigd is, ook niet door dochter. Het is essentieel dat een aantal opties in dit flexibele testament is meegenomen, dus het verdient aanbeveling om jouw testament door een fiscaal adviseur te laten beoordelen teneinde erfbelasting te besparen en de continuïteit van jouw onderneming te waarborgen.

Ben jij ondernemer en wil je jouw testament laten toetsen? Of heb je op dit moment nog geen testament maar wil je er graag één laten opstellen? Wij kunnen jou hierbij helpen en hebben veel ervaring op dit gebied. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een oriënterend gesprek via 0544 – 39 33 33 of mail naar Mark de Jonge (m.de.jonge@bonsenreuling.nl).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *