Werkgevers, wat wil je met je oudere werknemers?

Werkgevers, wat wil je met je oudere werknemers?

Veel bedrijven (en instellingen) vergrijzen qua personeelsbestand. Met een steeds verder oplopende AOW-leeftijd wordt dat probleem alleen maar groter. Werkgevers worden geconfronteerd met alle uitdagingen van een steeds oudere workforce en werknemers zien hun beoogde pensioendatum steeds verder opschuiven met alle onrust van dien. Wat te doen?!

De uitdaging

Eigenlijk kun je bedrijven in twee categorieën indelen, namelijk:

  • Bedrijven waarin oudere werknemers juist extra waardevol zijn vanwege hun ervaring
  • Bedrijven waarin oudere werknemers een rem op de ontwikkeling vormen, dan wel waarin werknemers het tempo of de veranderende werkwijze niet meer kunnen bijbenen

In de eerste categorie zou een werkgever er alles aan moeten doen om deze werknemers ook op hogere leeftijd vitaal en goed inzetbaar te houden, met een zo laag mogelijk risico op uitval als gevolg van ziekteverzuim.

In de tweede categorie zou een werkgever beleid moeten maken op vroegtijdige afvloeiing van oudere werknemers, waardoor er weer ruimte ontstaat voor verjonging.

De oplossing

In beide categorieën is een maatwerk vroegpensioenregeling specifiek voor oudere werknemers een hele mooie oplossing.

In de eerste categorie is een deeltijdpensionering een goede optie. Dat leidt ertoe dat een oudere werknemer minder uren hoeft te maken, en daardoor in de regel veel langer vitaal en goed inzetbaar blijft. Een werkgever kan dat heel aantrekkelijk maken door bijvoorbeeld deze groep werknemers een aanbod te doen om 50% te gaan werken, bijvoorbeeld met behoud van 70% van het salaris. Voor de andere 50% kan een werknemer dan met deeltijdpensioen gaan (met of zonder gebruik van een eventuele WW-periode). Veel pensioenregelingen kennen deze mogelijkheid van een deeltijdpensioen. Het inkomen blijft dan op peil en de werkgever bespaart in de meeste gevallen ook nog wat loonkosten.

In de tweede categorie is een volledige vroegpensionering een goede optie. De oudere werknemers krijgen dan vanuit de werkgever het aanbod om volledig uit dienst te treden en met vroegpensioen te gaan. Een werkgever kan dat heel aantrekkelijk maken door bijvoorbeeld deze groep werknemers een aanvulling op hun vroegpensioen (tot AOW-datum) te bieden, ofwel een aanvulling op een WW-uitkering gecombineerd met vrijwillige voortzetting van de pensioenregeling op kosten van de werkgever. De teruggang in levenslang pensioen van de werknemers blijft dan relatief beperkt en de werkgever bespaart in de meeste gevallen ook nog flink op de loonkosten. In de praktijk blijkt soms dat een oudere werknemer niet eens wordt vervangen, dan wel wordt vervangen door een veel jongere en goedkopere werknemer.

Maak er een vrijwillige regeling van!

BonsenReuling heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan met dergelijke regelingen, in diverse branches. Door de regeling vrijwillig te maken, is de CAO meestal niet van toepassing, en dat geeft je als werkgever de mogelijkheid om met veel minder kosten echt maatwerk te leveren. Verder bereik je dat de werknemers het als een mooi aanbod ervaren en geen druk voelen om iets te accepteren.

De praktijk leert dat de wijze waarop een dergelijk traject wordt uitgevoerd, bepalend is voor de acceptatiegraad van de werknemers en voor het succes van de regeling.

Wil je eens vrijblijvend brainstormen over de mogelijkheden, neem dan gerust contact met mij op via telefoonnummer 0544-39 33 33 of mailadres m.de.jonge@bonsenreuling.nl.

Auteur

Mark de Jonge

Directeur | Belastingadviseur BonsenReuling
Ik ben fiscaal jurist/belastingadviseur/ondernemer en als vennoot verbonden aan BonsenReuling.

Het vinden van creatieve oplossingen is mijn kracht en ik haal er enorme voldoening uit om voor mijn klanten pro actief alle fiscale kansen te benutten, eventuele risico’s uit te sluiten en hen in brede zin te adviseren bij ingrijpende ondernemersbeslissingen, zoals fusies, het opstarten van nieuwe activiteiten, bedrijfsopvolging, maar ook estate planning en pensioenplanning.

Gecombineerd met mijn ervaring in de woningcorporatie- en zorgsector, zet ik mijn fiscale kennis ook in om woningcorporatie- en zorginstellingen op een begrijpelijke, no-nonsense Achterhoekse manier te adviseren bij uiteenlopende fiscale kwesties.

  

Een reactie

  • Avatar

    Tegen leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt is geen kruid gewassen. Dat komt omdat je het niet kunt bewijzen. Goed dat er stimulerende initiatieven zijn ontwikkeld die aan de vergrijzing tegemoet komen. Het zou nog beter zijn wanneer tewerkstellingsmaatregelen voor oudere werknemers werden afgedwongen.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *