Toekomst pensioen in eigen beheer (update)

Toekomst pensioen in eigen beheer (update)

In een eerder blog informeerden wij je over de toekomst van pensioen in eigen beheer. Hiertoe werd het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer ingediend, dat naar ieders verwachting per 1 januari 2017 zou worden ingevoerd. Op de dag van stemming in de Eerste Kamer, is echter besloten tot uitstel van stemming. Wat heeft dit voor gevolgen voor de praktijk en hoe gaan we nu verder?

Uitstel stemming pensioen in eigen beheer

De reden van uitstel was het verzoek van staatssecretaris Wiebes, die op het laatste moment reageerde op uitlatingen van specialisten, welke claimden dat op basis van dit nieuwe wetsvoorstel een miljardenstrop zou ontstaan voor de Nederlandse Staat. Deze miljardenstrop ontstaat volgens de specialisten doordat op basis van de nieuwe wetgeving bij afstempeling van het oorspronkelijke pensioen gevolgd door afkoop of omzetting in een zogenoemde oudedagsverplichting, een indexatielast ineens ten laste van de winst kan worden gebracht.

Indexatielast ineens aftrekbaar

Een voorbeeld ter verduidelijking: Stel de fiscale balanswaarde eind 2016 is € 100.000. Rekening houdend met de indexatieverplichting zou de waardering bijvoorbeeld € 150.000 bedragen. Als het pensioen op 1 januari 2017 wordt afgekocht zou o.b.v. bovengenoemde redenering dus een extra last van € 50.000 kunnen worden genomen bij afkoop of omzetting. Als veel directeur-grootaandeelhouders deze mogelijkheid zouden benutten, zou dit dus behoorlijke aftrekposten in de vennootschapsbelasting tot gevolg hebben, hetgeen nooit de bedoeling is geweest van het wetsvoorstel. Hoewel de meningen verdeeld zijn of dit ook daadwerkelijk zo dient te worden verwerkt op basis van de wetgeving, zou je uit het verzoek van Wiebes kunnen afleiden dat hij de mogelijkheid van deze aftrekpost niet uitsluit.

Reparatiewetgeving

Wiebes gaat het ‘gat’ via een novelle repareren. Deze novelle moet zowel door de Tweede als de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Er is verzocht om een snelle afhandeling en deze staat gepland voor het krokusreces op 24 februari 2017. Dit betekent dat er in elk geval tot aan deze datum geen actie kan worden ondernomen c.q. geen afstempeling gevolgd door afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting kan plaatsvinden. Afhankelijk van de invoeringsdatum van de nieuwe wetgeving, die nog bepaald gaat worden, kan er vanaf dat moment actie worden ondernomen. Wordt vervolgd dus!

Stopzetten actieve opbouw en terughalen externe kapitalen

Tot de datum van invoering van het wetsvoorstel kan er nog pensioen in eigen beheer worden opgebouwd, daarna niet meer. De pensioenen die nu nog in actieve opbouw zijn, dienen nog wel stopgezet te worden.

Zolang het wetsvoorstel nog niet is ingevoerd en op grond van eerdere uitlatingen in elk geval tot 1 april 2017 is het onder omstandigheden nog mogelijk een externe pensioenpolis bij een verzekeraar over te dragen naar je eigen bv. Mocht dit wenselijk zijn, dan is het raadzaam hierin op korte termijn nog actie te ondernemen!

Heb je vragen of wil je eens van gedachten wisselen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 0545-46 36 26.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *