The story continues: Wet DBA wordt vervangen door nieuwe wetgeving!

The story continues: Wet DBA wordt vervangen door nieuwe wetgeving!

In het blog van 6 juni 2017 informeerden wij je over het verdere uitstel van de handhaving inzake de Wet DBA, waarbij wij eindigden met de woorden: wordt vervolgd…

En inmiddels is het vervolg er! Uit de plannen van het Regeerakkoord blijkt namelijk dat de Wet DBA die op 1 januari 2016 is ingevoerd, in de komende tijd al weer zal worden vervangen door nieuwe wetgeving. Met deze nieuwe wetgeving wil men de fiscale en juridische positie van ZZP-ers vastleggen. Hierbij gaat gekeken worden aan de hand van de tarieven die ZZP-ers rekenen richting hun opdrachtgevers in combinatie met een eventuele zogenoemde opdrachtgeversverklaring, of er sprake is van een gezagsverhouding of niet (loondienst of zelfstandig ondernemerschap). Deze verklaring zal de opdrachtgever zekerheid moeten gaan bieden, indien en voorzover de verklaring op basis van juiste feiten en omstandigheden is aangevraagd. Er zal tevens aandacht gevestigd worden op de juridische positie van de ZZP-er en er zullen mogelijkheden worden beoordeeld om ervoor te zorgen dat zelfstandigen zich vaker dan nu zullen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid (dit zal geen verplichte regeling worden).

In mijn beleving gaan we van een formele toetsing naar een materiële toetsing die beter zou moeten aansluiten op de praktijk, dan bij de huidige wet DBA het geval is. Dit is van wezenlijk belang voor de praktijk, want meermaals is gebleken dat de Wet DBA niet goed aansluit bij de praktijk, mede ook door de formele toetsing door de Belastingdienst. Meer nieuws over de exacte uitwerking van de nieuwe wetgeving gaat volgen de komende periode. Tot die tijd is het belangrijk om te werken met de gepubliceerde en goedgekeurde modelovereenkomsten conform de Wet DBA (voor zover dat mogelijk is) en indien geen sprake is van ‘misbruiksituaties’ zal er niet handhavend worden opgetreden tot (in elk geval) 1 juli 2018!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *