Mailings: wanneer slim en wanneer spam?

Mailings: wanneer slim en wanneer spam?

In de huidige tijd redden veel ondernemers het niet meer met alleen “offline ondernemen”. Vrijwel alle ondernemers beschikken inmiddels over een website, het digitale visitekaartje van het bedrijf. En om ervoor te zorgen dat dit visitekaartje bij zoveel mogelijk potentiële klanten terecht komt, wordt gebruik gemaakt van online reclame: mailings. Waar bij televisiereclame een Loden Leeuw wordt uitgedeeld voor de slechtste reclame, wordt ook bij mailings de plank nogal eens misgeslagen. Met gevolg dat potentiële klanten geïrriteerd raken in plaats van geïnteresseerd. Het keer op keer moeten legen van je spamfilter is immers niet de leukste klus, je kent het wel. Maar wanneer is een mailing (juridisch gezien) nu aan te merken als spam?

Ik mag toch mailen wat ik wil?

Nee, dat mag niet. Om te voorkomen dat iedereen wordt overspoeld met ongevraagde berichten, geldt in Nederland een spamverbod. Dit verbod houdt kort gezegd in dat je niet zomaar ongevraagd een mailing mag versturen, tenzij de geadresseerden daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. De mogelijke sancties op overtreding van dit verbod zijn niet mals, de ACM (Autoriteit Consument & Markt) kan een boete opleggen tot maximaal € 900.000 (maar zal in de meeste gevallen eerst overgaan tot het geven van een waarschuwing). Ook loop je het risico dat je op een zwarte lijst terecht komt, waardoor al jouw e-mails (ook de reguliere!) standaard geblokkeerd worden.

Wanneer spam?

Een ongevraagde mailing met een commercieel doeleinde is in beginsel spam. Een commercieel doeleinde wordt al snel aangenomen, een nieuwsbrief is bijvoorbeeld ook meestal commercieel (deze wordt immers veelal uit commercieel oogpunt verzonden).

Onder omstandigheden is het toch toegestaan om een ongevraagde commerciële mailing te versturen. Ten eerste indien de geadresseerde hiervoor toestemming heeft verleend (‘opt-in’). Aan deze toestemming zijn echter wel de nodige voorwaarden verbonden, zo moet de geadresseerde precies weten waarvoor hij toestemming geeft en de toestemming moet uitdrukkelijk gegeven worden. Het is bijvoorbeeld niet voldoende om toestemming te vragen door middel van een vooraf aangevinkt vakje, de geadresseerde kan alleen toestemming geven door zelf het vakje aan te vinken.

Als de geadresseerde géén uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, mag slechts een ongevraagde commerciële mailing verstuurd worden indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan (‘opt-out’):

 • de geadresseerde is géén consument
 • de geadresseerde is een bestaande klant en heeft in dat kader zijn contactgegevens verstrekt
 • de mailing gaat over je eigen, gelijksoortige producten en/of diensten
 • de klant heeft bij het verstrekken van de contactgegevens de gelegenheid gehad om aan te geven dat hij geen ongevraagde commerciële mailing wenst te ontvangen
 • de klant krijgt bij ontvangst van de ongevraagde commerciële mailing de mogelijkheid om zich af te melden voor verdere mailings

Hoe doe je het goed?

Hieronder een opsomming van de belangrijkste do’s & don’ts bij het verzenden van mailings.

Do’s

 • Informeer klanten op het moment dat je het e-mailadres verkrijgt dat hun e-mailadres gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld het sturen van een nieuwsbrief en geef ze daarbij de gelegenheid om aan te geven dat ze dit niet willen (bijvoorbeeld doordat klanten tijdens een online bestelproces een vakje kunnen uitvinken of vermeld dit in de opdrachtbevestiging)
 • Vraag niet-klanten of consumenten expliciet om toestemming en vermeld daarbij duidelijk waarvoor zij toestemming geven (dit kan bijvoorbeeld ook online, door de geadresseerde een vakje te laten aanvinken)
 • Neem onderaan iedere ongevraagde commerciële mailing een link op, via welke link de geadresseerde zich (eenvoudig en kosteloos) kan afmelden
 • Vermeld duidelijk van wie de mailing afkomstig is, door je bedrijfsnaam en contactgegevens te benoemen in de mailing (ook als je de mailing door een derde laat verzenden)
 • Verstuur niet-commerciële mailings, dit is toegestaan zonder toestemming van de geadresseerde (bijvoorbeeld het versturen van een verhuisbericht)

Don’ts

 • Mededeling dat een e-mailadres wordt gebruikt voor mailings alleen opnemen in privacystatement of algemene voorwaarden: dit is onvoldoende!
 • Mailen over producten en/of diensten van een derde
 • Prospects c.q. relaties mailen zonder toestemming: de definitie van een klant is namelijk beperkt, er is pas sprake van een klant indien deze heeft betaald voor jouw product en/of dienst
 • Klanten mailen die al geruime tijd niets meer hebben afgenomen: de vraag hoe lang je iemand mag aanmerken als klant, is mede afhankelijk van de levensduur van een product en/of dienst (iemand die een auto koopt zal langer als klant aangemerkt worden dan iemand die een schrijfblok koopt)
 • Commerciële belangen uit het oog verliezen: het belangrijkste is natuurlijk dat de mailing zijn doel bereikt, namelijk commercie. Het is prettig als een mailing aan alle juridische eisen voldoet, maar besteed de meeste aandacht aan hoe je jouw commerciële doel het beste kunt bereiken en wees vooral niet roomser dan de paus

Ben je bezig met een mailing en vraag je je af of deze aan de juridische eisen voldoet? Ik kijk graag met je mee. Ook voor aanvullende informatie of vragen kun je altijd contact met mij opnemen via telefoonnummer 0544-39 33 33 of mail naar s.freriks@bonsenreuling.nl.

Auteur

Sanne Freriks

Senior jurist BonsenReuling
Als jurist bij BonsenReuling houd ik mij, naast de algemene MKB-adviespraktijk, graag bezig met juridische vraagstukken op het gebied van online ondernemen. Dit varieert van vraagstukken inzake privacyrecht tot vraagstukken met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht, telecommunicatierecht en algemeen contractenrecht. Ik streef ernaar ondernemers op een praktische manier juridisch te ontzorgen, zodat zij zich zo veel mogelijk kunnen bezighouden met waar ze goed in zijn.

Daarnaast maak ik deel uit van het kernteam van juristenindezorg.nl, met welk team we zorginstellingen ontzorgen op het gebied van HR en P&O. Dit doen we op onze eigen praktische wijze, met kennis van zowel juridische, fiscale, bedrijfseconomische als pensioentechnische aspecten.

Gerelateerde blogs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *