Aan de slag met uitfaseren pensioen in eigen beheer!

Aan de slag met uitfaseren pensioen in eigen beheer!

Het houdt de gemoederen al een behoorlijke tijd bezig, maar met ingang van 1 april 2017 is het dan eindelijk zover: een directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) met pensioen in eigen beheer kan aan de slag met uitfaseren. In de basis zijn er drie keuzes mogelijk, met ieder hun eigen voor- en nadelen. Eveneens zijn er nog een aantal belangrijke zaken in het kader van deze wet, die voor 1 juli 2017 al dienen te worden geregeld.

Keuzevarianten

Variant 1: Pensioenopbouw stopzetten en opgebouwde aanspraken laten staan

Er kan vanaf 1 juli 2017 niet langer pensioen worden opgebouwd in de eigen bv, hetgeen met zich meebrengt dat de opbouw dient te worden stopgezet voor deze datum. Vervolgens kan ervoor worden gekozen om de bestaande aanspraken, ‘gewoon’ als pensioen te laten staan. De bv blijft de verplichting op de balans houden, met een jaarlijkse oprenting en gaat vanaf de overeengekomen pensioendatum, pensioen uitkeren aan de DGA. De opgebouwde aanspraken blijven in stand bij deze variant.

Variant 2: Afstempelen pensioenverplichting en vervolgens afkopen (met korting!)

De DGA kan er eveneens voor kiezen om het pensioen af te stempelen van commerciële naar fiscale waarde, om vervolgens de gehele verplichting af te kopen met een gunstige korting in 2017 t/m 2019. De korting is het hoogst in 2017, namelijk 34,5%, en loopt af naar 25% in 2018 en 2019 naar 19,5%. Deze korting wordt toegepast op de fiscale voorziening per 31 december 2015 en vervolgens is de afkoop belast met het progressieve tarief in de inkomstenbelasting (oplopend tot 52%). De netto-uitkering kan worden uitbetaald aan de DGA, of bijvoorbeeld worden verrekend in de onderlinge rekening-courantverhouding tussen de bv en de DGA. Om deze variant toe te kunnen passen, zijn wel liquide middelen noodzakelijk om de belastingheffing over de afkoop te kunnen voldoen.

Variant 3: Afstempelen pensioenverplichting en vervolgens omzetten in een oudedagsverplichting

Een derde optie is om het pensioen af te stempelen van commerciële naar fiscale waarde, om de fiscale verplichting vervolgens om te zetten in een zogenoemde oudedagsverplichting (hierna: ODV). Deze ODV is een soort ‘pensioenpot’ op de balans van de bv, die oprent gedurende de jaren en van waaruit vanaf de AOW-leeftijd van de DGA uitkeringen worden gedaan gedurende 20 jaren. Bij overlijden van de DGA gaan de (resterende) uitkeringen over op zijn erfgenamen.

Terughalen externe kapitalen vóór 1 juli 2017

Indien je pensioenkapitalen opgebouwd hebt bij een externe verzekeraar die je nog terug kunt en wilt halen naar de eigen bv, dient hiertoe vóór 1 juli 2017 nog een verzoek te worden ingediend bij de verzekeraar. Daarna is dit niet meer mogelijk, dus hier is haast bij geboden!

Maatwerk

Iedere DGA zal een keus moeten gaan maken omtrent uitfaseren van pensioen in eigen beheer. In deze blog zijn de varianten op hoofdlijnen geschetst. Uiteindelijk zijn veel facetten van belang voor de definitieve keuze en zijn er voor- en nadelen aanwezig die bij elke variant en elke situatie verschillend uitpakken. Tevens zullen zowel de DGA alsmede zijn partner moeten instemmen met de keus in veel gevallen. Laat je dus goed voorlichten, voordat je een definitieve keuze maakt!

2 reacties

 • Esther Schurink

  Beste mevrouw Helmers,

  Dank voor uw reactie. In de blog wordt genoemd dat een polis terug gehaald kan worden indien je dit kan en wil. Dit ‘willen’ is afhankelijk van hetgeen je verliest aan rechten bij een waardeoverdracht (o.a. premievrije voorzetting bij AO, maar ook overlijdensrisicodekking en/of garanties op rendementen e.d.) afgezet tegen de voordelen.

  Indien het verlies aan rechten niet opgevangen kan worden met eigen middelen of herverzekerd kan worden, kan het verstandig zijn niet tot waardeoverdracht over te gaan. Je zult de voor- en nadelen goed tegen elkaar moeten afwegen, alvorens een keuze gemaakt wordt.

  Mocht je nog vragen hebben of willen overleggen, dan kun je mij telefonisch bereiken onder telefoonnummer: 0545-46 36 26.

  Met vriendelijke groet,

  Esther Schurink

  Beantwoorden
 • Avatar

  Hoe zit het dan als je pensioenpot extern hebt verzekerd hebt en premievrije voortzetting hebt bij AO. Als je de pot naar de BV haalt ben je de rechten voor premievrije voortzetting kwijt. Wie gaat dat dan aanvullen?

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *