Werk je met zzp’ers? Dan is er werk aan de winkel!

Werk je met zzp’ers? Dan is er werk aan de winkel!

Wat verandert er?

Per 1 mei 2016 vervalt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Deze VAR gaf jou als opdrachtgever in de meeste gevallen de zekerheid dat je geen loonbelasting/premies hoefde in te houden bij de betalingen aan zzp’ers.

Per 1 mei 2017 treedt de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking. Dat betekent dat je vóór 1 mei 2017 aan de nieuwe wetgeving moet voldoen. Doe je dat niet, dan zijn de gevolgen niet te overzien!

Je loopt dan levensgrote risico’s, namelijk dat de door jou ingehuurde zzp’ers toch bij je in loondienst blijken te zijn, met een naheffing loonbelasting/premies over meerdere jaren tot gevolg, maar ook met ontslagbescherming en een loondoorbetalingsplicht bij ziekte tot gevolg. Voor de gemiddelde onderneming kan dat weleens het faillissement betekenen!

Gebruik een goedgekeurde overeenkomst!

Je moet voornoemd risico bij het inhuren van zzp’ers absoluut zien te vermijden. Om dat te regelen, moet je de samenwerking met de zzp’ers vastleggen in een door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomst van opdracht.

In dat kader heeft de belastingdienst al een aantal goedgekeurde modelovereenkomsten gepubliceerd op haar website. Daarnaast staan er op de website ook een aantal branche-specifieke modellen die door ondernemers/zzp’ers zijn voorgelegd en die ook zijn goedgekeurd.  Als je zo’n goedgekeurde overeenkomst gebruikt, loop je geen risico meer. Maar let op, je moet dan in de praktijk de samenwerking wel vormgeven conform de overeenkomst. Als de belastingdienst bij controle constateert dat de overeenkomst en de praktijk niet matchen, loop je voornoemd risico nog steeds! En daar wringt de schoen, de goedgekeurde modellen zijn namelijk veelal zo star en eenzijdig vormgegeven, dat ze in de meeste gevallen onbruikbaar zijn voor de praktijk.

Wat moet je doen?

Je zult dus maatwerk moeten leveren in de overeenkomst en de praktische samenwerking strak laten aansluiten bij deze overeenkomst. Deze maatwerkovereenkomst zul je moeten voorleggen aan de belastingdienst om de risico’s te kunnen uitsluiten.

Het maken van nieuwe afspraken met de zzp’ers, het sluiten van maatwerkovereenkomsten en het afstemmen van deze overeenkomsten met de belastingdienst (vóór 1 mei 2017) vergt veel expertise.

Wil je eens brainstormen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met mij op! Mijn mailadres is m.de.jonge@bonsenreuling.nl.

Auteur

Mark de Jonge

Directeur | Belastingadviseur BonsenReuling
Ik ben fiscaal jurist/belastingadviseur/ondernemer en als vennoot verbonden aan BonsenReuling.

Het vinden van creatieve oplossingen is mijn kracht en ik haal er enorme voldoening uit om voor mijn klanten pro actief alle fiscale kansen te benutten, eventuele risico’s uit te sluiten en hen in brede zin te adviseren bij ingrijpende ondernemersbeslissingen, zoals fusies, het opstarten van nieuwe activiteiten, bedrijfsopvolging, maar ook estate planning en pensioenplanning.

Gecombineerd met mijn ervaring in de woningcorporatie- en zorgsector, zet ik mijn fiscale kennis ook in om woningcorporatie- en zorginstellingen op een begrijpelijke, no-nonsense Achterhoekse manier te adviseren bij uiteenlopende fiscale kwesties.

  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *