Weer massaontslag in de zorg; wie zal het een zorg zijn?

Weer massaontslag in de zorg; wie zal het een zorg zijn?

Bijna iedere dag komt er wel een slecht bericht in het nieuws over de zorgverlening in Nederland. Lagere budgetten, bezuinigingsmaatregelen, ontslagen en zelfs faillissementen zijn de zorgsector niet meer vreemd. Mensen die werkzaam zijn voor c.q. in de zorg of zelf hulpbehoevend zijn, maken zich dan ook grote zorgen. En terecht!

Want waar gaat het heen met onze ‘verzorgingsstaat’? Alle bij de zorgsector betrokken partijen strijden voor hun ‘eigen winkel’, maar niemand lijkt te streven naar een totaaloplossing waar de hele zorgsector bij gebaat is!

Een kleine opsomming van diverse belangen die niet matchen:

  1. De regering; die moet bezuinigen en dus ook in de zorg
  2. De gemeenten; die doen wat hen ondermeer ingevolge de WMO wordt opgedragen en kopen dus zo goedkoop mogelijk zorg in
  3. Vakbonden; die proberen juist betere cao’s c.q. arbeidsvoorwaarden voor hun leden af te dwingen, dus kostenverhogend voor werkgevers
  4. Werkgevers; die zitten met een duivels dilemma, alles moet goedkoper anders krijgen ze geen opdrachten meer, maar de arbeidsvoorwaarden van werknemers worden beschermd door cao en vakbonden
  5. Werknemers; die worden de dupe van de bezuinigingen, de concurrentiestrijd en de slechte prijzen en worden massaal ontslagen.

Wat zou nu een oplossing kunnen zijn? Volgens mij bestaat ‘de’ oplossing simpelweg niet, maar als alle partijen die betrokken zijn in dit proces wat meer rekening zou houden met de belangen van de andere partijen, en vooral met het gezamenlijk belang, namelijk goede en betaalbare zorg leveren, wordt het leed voor iedereen misschien wel minder groot.

Een denkrichting zou kunnen zijn:

  1. De regering; die stelt een minimale prijs vast voor de zorg met daarbij een afbouwscenario op basis van de prijs die een zorginstelling tot 2015 hanteerde
  2. De gemeenten; die proberen zo goedkoop mogelijk zorg in te kopen, maar respecteren daarbij de bestaande zorgaanbieders
  3. Vakbonden; die sluiten met de cao’s aan bij commerciële bedrijven, bijvoorbeeld niet langer afwijken van transitievergoeding en stellen reële eisen die passen in dit nieuwe tijdperk
  4. Werkgevers; die optimaliseren de organisatie, denk aan zelfsturende teams en het stimuleren van vrijwillig vertrek, zodat er enthousiaste, vitale werknemers overblijven die goede zorg kunnen verlenen
  5. Werknemers; die kunnen hun baan behouden in de zorg, maar zonder zorgen!

Om een positieve verandering in de zorgsector te realiseren, moeten volgens mij in ieder geval vertegenwoordigers van betrokken partijen bij elkaar gaan zitten om te komen tot een gezamenlijk doel, maar vooral een gezamenlijk beleid. Echter, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Ik realiseer mij terdege dat een oplossing voor de zorg er niet ‘zo maar’ zal zijn.

Daarom stel ik je de vraag: Wat zou je doen als je het voor het zeggen had vandaag?

Auteur

Geerke Vos

Directeur | Senior jurist BonsenReuling
Ik houd mij bezig met allerlei juridische vraagstukken. Mijn specialisaties zijn het arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Ik adviseer over onder meer reorganisaties en overnames.

Als arbeidsrechtspecialist ben ik onderdeel van het kernteam van juristenindezorg.nl, welk team alle HR/P&O-uitdagingen binnen de zorg kan oplossen met oog voor zowel juridische, fiscale, bedrijfseconomische als pensioentechnische kwesties. Binnen juristenindezorg.nl houd ik mij veelal bezig met het optimaliseren van personeelsformaties in de zorg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *