Is het tijdperk van zzp’ers in de bouw nu echt voorbij?!

Is het tijdperk van zzp’ers in de bouw nu echt voorbij?!

Wat verandert er voor jou als aannemer?

Per 1 mei 2016 vervalt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Deze VAR gaf je als aannemer/opdrachtgever in de meeste gevallen de zekerheid dat je geen loonbelasting/premies hoefde af te dragen over betalingen aan zzp’ers.

Per 1 mei 2017 treedt de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking. Dat betekent dat je vóór 1 mei 2017 aan de nieuwe wetgeving moet voldoen. Doe je dat niet, dan zijn de gevolgen niet te overzien!

Je loopt dan levensgrote risico’s, namelijk dat de door jou als aannemer ingehuurde zzp’ers toch bij jou in loondienst blijken te zijn, met een naheffing loonbelasting/premies over meerdere jaren tot gevolg, maar ook met ontslagbescherming en een loondoorbetalingsplicht bij ziekte tot gevolg. Dat kan voor jou heel fors in de papieren gaan lopen!

Gebruik een goedgekeurde overeenkomst!

Je moet voornoemd risico bij het inhuren van zzp’ers absoluut zien te vermijden. Om dat te regelen, moet je de samenwerking met de zzp’ers vastleggen in een door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomst van opdracht.

Op de website van de belastingdienst staat al een goedgekeurd model “overeenkomst aanneming” specifiek voor de bouw. Als je die overeenkomst gebruikt, loop je geen risico meer. Maar let op, je moet dan in de praktijk de samenwerking wel vormgeven conform de overeenkomst.

Als de belastingdienst bij controle constateert dat de overeenkomst en de praktijk niet matchen, loop je voornoemd risico nog steeds! En daar wringt de schoen, het goedgekeurde model past totaal niet op de praktijk. En dat is best vreemd, aangezien de Zelfstandigen Bouw en Stichting ZZP Nederland dit model met de belastingdienst hebben afgestemd.

Groot probleem!

In 99% van de gevallen zal de praktijk dus niet aansluiten op de modelovereenkomst. Want kijk eens naar een greep uit de voorwaarden in het model (hiervan mag je niet afwijken!):

  • Zzp’er voert de opdracht uit in volledige onafhankelijkheid en bepaalt zelf onder welke omstandigheden en op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd
  • Zzp’er zal zodanig gekleed zijn tijdens de uitvoering van het werk, zodat voldoende herkenbaar is dat hij zijn eigen bedrijf vertegenwoordigt
  • Zzp’er zal gebruik maken van zijn eigen vervoersmiddelen
  • Zzp’er zal bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik maken van eigen gereedschap en materieel
  • Zzp’er is gerechtigd de werkzaamheden door anderen te laten uitvoeren ter vervanging van zijn eigen arbeid
  • Opdrachtgever verricht geen werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van het aan de zzp’er opgedragen werk

Oordeel zelf, werk jij op basis van zulke voorwaarden met zzp’ers? Zo nee, dan staat het jou vrij om een andere overeenkomst ter goedkeuring aan de belastingdienst voor te leggen, maar de praktijk leert dat de belastingdienst die niet snel zal goedkeuren, zeker nu er al een goedgekeurd model ligt vanuit ZZP Nederland!

Dus wat nu?

Je zult nieuwe afspraken moeten maken met zzp’ers, vóór 1 mei 2017. Neem je ze op de eigen loonlijst met alle gevolgen van dien? Blijf je toch buiten loondienst zzp’ers inschakelen, op basis van voornoemde wel erg vrije voorwaarden? Of schakel je alleen nog maar via een intermediair?

Wat is wijsheid? Wil je eens brainstormen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met mij op! Mijn mailadres is m.de.jonge@bonsenreuling.nl.

Auteur

Mark de Jonge

Directeur | Belastingadviseur BonsenReuling
Ik ben fiscaal jurist/belastingadviseur/ondernemer en als vennoot verbonden aan BonsenReuling.

Het vinden van creatieve oplossingen is mijn kracht en ik haal er enorme voldoening uit om voor mijn klanten pro actief alle fiscale kansen te benutten, eventuele risico’s uit te sluiten en hen in brede zin te adviseren bij ingrijpende ondernemersbeslissingen, zoals fusies, het opstarten van nieuwe activiteiten, bedrijfsopvolging, maar ook estate planning en pensioenplanning.

Gecombineerd met mijn ervaring in de woningcorporatie- en zorgsector, zet ik mijn fiscale kennis ook in om woningcorporatie- en zorginstellingen op een begrijpelijke, no-nonsense Achterhoekse manier te adviseren bij uiteenlopende fiscale kwesties.

  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *