Subsidiemogelijkheid sportaccommodaties van start!

Subsidiemogelijkheid sportaccommodaties van start!

Nederland is een echt sportland. Ongeveer 12 miljoen Nederlanders sporten regelmatig en 5 miljoen zijn lid van een sportvereniging (bron: rijksoverheid). Bij het overgrote deel wordt gebruik gemaakt van sportaccommodaties. Deze verbruiken veel energie. De energierekening is voor de exploitanten een flinke kostenpost en verduurzaming van de accommodatie staat veelal hoog op de agenda. Voor hen is er goed nieuws!

Sinds begin dit jaar kunnen sportstichtingen en sportverenigingen profiteren van een subsidieregeling bij het verduurzamen van de sportaccommodaties met de ‘Subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties’. Deze regeling is erop gericht investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties te stimuleren.

Wie kan hier gebruik van maken?

Sportstichtingen en sportverenigingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van deze subsidieregeling wanneer zij voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Voor stichtingen geldt onder andere dat zij (een deel van) een sportaccommodatie in eigendom hebben wat bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging. Voor sportverenigingen geldt dat zij dienen te beschikken over een lidmaatschap bij een landelijke koepelorganisatie of een bij NOC*NSF aangesloten bond (waar een door NOC*NSF erkende tak van sport wordt beoefend).

Hoe wordt de subsidie berekend?

De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur, arbeidskosten zijn niet subsidiabel! Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%. Het verschil hiertussen is te verklaren omdat rekening is gehouden met mogelijke omzetbelastingplicht bij sportstichtingen.

Subsidieaanvragen komen in aanmerkingen zodra de subsidiabele kosten meer bedragen dan € 3.000. Het maximum betreft € 125.000 per aanvrager per jaar.

Wat zijn subsidiabele kosten?

Voorbeelden van subsidiabele kosten zijn investeringen zoals verlichting (vb. sportveldverlichting), verwarming (vb. een warmtepomp), tapwater (vb. een warmtepompboiler), bouwkundige kosten (vb. isolatie vloer of nieuw glas) en duurzame energieopwekking (vb. zonnepanelen). Voor kosten van een haalbaarheidsonderzoek/energieadvies wordt een bonus verstrekt van € 500.

Hoe vraag je de subsidie aan?

De aanvraag verloopt digitaal via mijn.rvo.nl. Hiervoor is een eHerkenning nodig. De subsidieaanvraag staat open tot 31 december 2016 en alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. BonsenReuling heeft ervaring met het aanvragen van dergelijke subsidies en kan hierbij uiteraard van dienst zijn.

Wees er snel bij!

Er is veel animo voor deze subsidie. Vandaar ook dat het subsidieplafond al binnen enkele dagen na openstelling (4-1) was bereikt! Het betreft hier een berekening op basis van aanvragen, de daadwerkelijk toekenning zal stukken lager uitvallen. Vraag dus toch de subsidie aan om in deze ronde eventueel nog in aanmerking te kunnen komen.

Het is in ieder geval raadzaam om al goed na te denken over eventuele investeringen om direct een aanvraag te kunnen doen bij een volgende openstelling van deze subsidie.

Informatie?

Voor meer informatie over de (overige) voorwaarden van deze subsidieregeling kan uiteraard contact met mij worden opgenomen via e-mail m.hekkelman@bonsenreuling.nl of telefoonnummer 0570-50 30 20.

Auteur

Maarten Hekkelman

Belastingadviseur BonsenReuling
Ik ben bij BonsenReuling werkzaam in de algemene belastingadviespraktijk, maar heb met name veel interesse in innovatie en de energiebelasting. Over deze onderwerpen zal ik dan ook bloggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *