Personeelsfonds ook binnen de werkkostenregeling (WKR) fiscaal aantrekkelijk!

Personeelsfonds ook binnen de werkkostenregeling (WKR) fiscaal aantrekkelijk!

Personeelsfeesten en activiteiten buiten de werkplek, alsmede attenties aan personeel e.d. vallen onder de WKR niet onder de vrijstellingen en kunnen tot een eindheffing van 80% leiden bij de werkgever, indien de zogenoemde vrije ruimte wordt overschreden.

Een personeelsfonds kan in dat geval een optie zijn om iets extra’s te doen voor je personeel en de eindheffing van 80% te voorkomen. Via een personeelsfonds kunnen werknemers op een fiscaalvriendelijke (belastingvrije) manier een reisje maken, een cadeau krijgen of worden bijgestaan in bijvoorbeeld extra kosten.

Voorwaarden

Uitkeringen uit een personeelsfonds zijn onbelast als aan een aantal voorwaarden is voldaan:

  • het fonds heeft een aparte bankrekening
  • de werkgever heeft in de afgelopen vijf kalenderjaren evenveel of minder dan de werknemers bijgedragen dan de werknemers
  • werknemers mogen geen aanspraak/recht hebben op uitkeringen of verstrekkingen uit het fonds
  • de uitkeringen of verstrekkingen uit het fonds mogen geen betrekking hebben op ziekte, invaliditeit, bevalling, adoptie en overlijden
  • minimaal ¾ van de werknemers moet aan het personeelsfonds kunnen deelnemen
  • de bijdrage van de werknemers (uit nettoloon) mag niet symbolisch zijn
  • het bestuur van het fonds dient onafhankelijk van de werkgever te zijn

Combinatie met WKR

Het personeelsfonds kan een optie zijn voor bijvoorbeeld een groot jubileumfeest/personeelsreis, maar kan ook in andere situaties prima worden toegepast. Als het betreffende feest/de betreffende reis in een bepaald jaar wordt gedaan zonder dat hierbij gebruik wordt gemaakt van een dergelijk fonds, ben je als werkgever gauw 80% eindheffing extra kwijt, zodat het feest/de reis 80% duurder wordt, vanwege belasting over de verstrekking van het feest/de reis aan het personeel! In veel gevallen kun je met een personeelsfonds dit zodanig inkleden, dat deze heffing naar nihil kan worden teruggebracht. De werknemersbijdrage kun je in voorkomende gevallen vanuit de vrije ruimte onbelast vergoeden. Een extra cadeautje aan het personeel zonder belastingheffing!

De inkleding en uitwerking van een personeelsfonds in combinatie met de werkkostenregeling vergt de nodige aandacht. Het is raadzaam je goed te laten informeren als je overweegt een dergelijk fonds op te richten.

Mocht je nog vragen hebben over dit onderwerp dat kun je uiteraard telefonisch contact opnemen onder telefoonnummer 0545-46 36 26.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *