Met ingang van 1 mei 2016 geen VAR meer, maar modelovereenkomsten!

Met ingang van 1 mei 2016 geen VAR meer, maar modelovereenkomsten!

Met ingang van 1 mei 2016 valt het doek voor de Verklaring Arbeidsrelatie (hierna: VAR). Deze verklaring gaf in de praktijk duidelijkheid met betrekking tot een bepaalde werkrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (vaak ZZP-ers). In veel gevallen was de opdrachtgever door de VAR ‘gevrijwaard’, in die zin dat zij geen risico liep voor het betalen van loonheffingen ten behoeve van de opdrachtnemer.

Met ingang van 1 mei 2016 zal de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (hierna: Wet DBA) de oude wetgeving omtrent de VAR vervangen. Dit betekent een einde van de vrij eenvoudige en eenduidige VAR regeling en vergroot het risico op naheffingen. Een opdrachtgever kan nu sneller (ook achteraf) aansprakelijk worden gesteld voor het voldoen van loonheffingen. Het is dus voor jou als opdrachtgever (naast het belang voor de opdrachtnemer) oppassen geblazen!

Modelovereenkomsten i.p.v. (vrijwarende) VAR

De wetgeving omtrent het beoordelen van de opdrachtrelatie (echte zakelijke opdracht of eventueel (fictief) werknemerschap) is niet gewijzigd. Wel de manier waarop zekerheid kan worden gekregen. Om zekerheid te krijgen, zullen in het nieuwe systeem opdrachtgever en opdrachtnemer gebruik moeten maken van afspraken zoals deze zijn vastgelegd in getoetste modelovereenkomsten of dienen zij zelf een overeenkomst op te stellen en deze ter beoordeling (vooraf) voor te leggen aan de belastingdienst.

Werken conform vastgelegde afspraken

Bij een VAR was de opdrachtgever ook gevrijwaard indien achteraf kwam vast te staan dat niet precies conform de voorwaarden als zelfstandige werd gewerkt. Bij de nieuwe wetgeving geldt dit niet meer. Alleen als precies gewerkt gaat worden volgens de voorwaarden uit de overeenkomst, mogen zowel opdrachtgever als opdrachtnemer ervan uit gaan dat er achteraf geen loonheffingen worden nagevorderd. Indien in de praktijk echter niet precies conform de overeengekomen afspraken wordt gewerkt (afspraken omtrent mogelijke vervanging, flexibiliteit waar en wanneer gewerkt wordt, afspraken omtrent hoe de hoogte van de factuur wordt betaald zoals per uur of per project), geldt deze zekerheid niet meer en bestaat er risico op een mogelijke naheffing.

Gepubliceerde modelovereenkomsten

De belastingdienst heeft al een behoorlijk aantal modelovereenkomsten gepubliceerd op haar website, waarbij is aangegeven wanneer wel en geen sprake is van inhouding van loonheffingen. Deze overeenkomsten kun je gebruiken, echter je dient dan wel goed op te letten dat je dus feitelijk ook werkt volgens de in de overeenkomsten opgenomen voorwaarden. Je kunt eveneens zelf een overeenkomst opstellen en laten beoordelen door de belastingdienst en tevens zijn er per branchegroep bepaalde modelovereenkomsten beschikbaar gesteld door de belastingdienst.

Weet waar je staat

Het is vooral belangrijk om te weten waar je staat. Dit is voornamelijk van belang indien je opdrachten uitvoert samen met andere partijen, waarbij mogelijk discussie zou kunnen ontstaan over het inhouden van loonheffingen, zoals bijvoorbeeld bij ZZP-ers, freelancers, overeenkomsten van opdracht, enz. Indien je vooraf de overeenkomsten en werkzaamheden op een bepaalde manier in kleedt, kan voorkomen worden dat je met een navordering van loonheffingen wordt geconfronteerd! Zorg er dus voor dat je je vooraf goed laat adviseren en de arbeidsrelatie met jouw opdrachtnemer op de gewenste manier vorm geeft. Het is immers niet voor niets dat de wetgever heeft gemeend een systeem te moeten creëren waarbij zowel opdrachtgever alsmede opdrachtnemer aansprakelijk kunnen worden gesteld!

Tijdspad

Om de invoering van de Wet DBA soepel te laten verlopen, is een zogenoemd transitieplan opgesteld door de overheid. Dit betekent dat tot 1 mei 2016 de oude VAR-wetgeving van toepassing is en vanaf 1 mei 2016 de nieuwe wetgeving DBA. Tot 1 mei 2017 zullen partijen echter de tijd krijgen om ‘te wennen’ aan de nieuwe wetgeving en zal er alleen in misbruiksituaties handhavend worden opgetreden door de belastingdienst. Met ingang van 1 mei 2017 wordt geacht dat eenieder werkt volgend het nieuwe systeem.

Neem zo snel mogelijk contact op met jouw adviseur om je te laten adviseren over de consequenties van de nieuwe wetgeving in jouw specifieke situatie(s). Indien je dit wenst kun je uiteraard ook telefonisch contact met ons opnemen via 0545-46 36 26.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *