Is crowdfunding geschikt voor iedere onderneming?

Is crowdfunding geschikt voor iedere onderneming?

Overal in de media hoor je tegenwoordig dat crowdfunding sterk in opkomst is. Het is nog steeds moeilijk voor het MKB om bancair-krediet aan te trekken. Dit blijkt wel uit het feit dat haast alle nieuwe alternatieve financieringsvormen in omvang verdubbelen. In de eerste helft van 2015 werd € 49.000.000 middels crowdfunding opgehaald, waarmee de kredietbehoefte van meer dan 1500 ondernemingen en projecten werd ingevuld. Een gemiddelde van ruim € 30.000 per project. Hieruit kun je opmaken dat het vooral wordt ingezet voor innovatieve bedrijven in de B2C markt. 

Ondanks dat crowdfunding erg in opkomst is, financieren ruim 70% van de ondernemers hun onderneming nog steeds middels een banklening. In principe is een bancaire financiering nog altijd de goedkoopste financieringsvorm. Maar als een financieringsaanvraag bij de bank wordt afgewezen is crowdfunding dan voor iedere onderneming een alternatief?

Wat is crowdfunding eigenlijk?

Het is een vorm van financieren waarbij ondernemers, stichtingen en particulieren geld aan elkaar beschikbaar stellen om hun kredietbehoefte gefinancierd te krijgen. In de meeste gevallen gaat het hier om een grote groep mensen die ieder een relatief klein bedrag inleggen om uiteindelijk gezamenlijk een project of onderneming te kunnen financieren.

Er zijn drie verschillende soorten crowdfunding van elkaar te onderscheiden.

Commerciële crowdfunding

Bij deze vorm krijgen de partijen die financieren een financiële vergoeding voor het beschikbaar stellen van geld. De partijen kunnen kiezen om geld uit te lenen of om eigen vermogen beschikbaar te stellen. Indien eigen vermogen beschikbaar wordt gesteld, participeert de financier in de onderneming en deelt dan ook mee in de waardeontwikkeling. Voor het uitlenen van geld krijgen de partijen een rentevergoeding en wordt de lening terugbetaald.

Doneren middels crowdfunding

Zoals de titel al aangeeft is deze vorm een donatie. Vaak wordt deze vorm van crowdfunding gebruikt om ideële doelen gefinancierd te kunnen krijgen. De mensen die geld beschikbaar stellen krijgen dan ook niets terug voor het bedrag dat zij inleggen.

Sponsoren middels crowdfunding  

Bij deze vorm krijgt de investeerder een product of dienst geleverd als beloning. Deze manier van crowdfunding wordt vaak gebruikt door ondernemers om innovatieve producten te kunnen ontwikkelen en produceren. Een investeerder krijgt het betreffende product dan meestal eerder dan dat het op de markt verschijnt.

Wat zijn de voor- en nadelen van crowdfunding?

Zoals elke financieringsvorm heeft ook crowdfunding diverse voor- en nadelen. Hieronder geef ik er een aantal weer.

Voordelen

  • De mogelijkheid voor ondernemers om toch een financiering aan te trekken ondanks de afwijzing van een bank
  • Voorwaarden zijn “deels” zelf te bepalen door de ondernemer
  • Financieringskansen worden groter voor startende ondernemers
  • Het werkt als een marketingtool voor je onderneming
  • Je doet in principe een marktonderzoek
  • Investeerders worden tevens ambassadeurs van je onderneming

Nadelen

  • Niet elk idee is geschikt
  • De ondernemer dient veel financiële informatie te delen van zijn onderneming
  • Het opzetten van een campagne kost veel tijd
  • Wanneer het streefbedrag niet gehaald wordt, wordt het opgehaalde bedrag niet uitgekeerd

Of crowdfunding wat voor jouw onderneming is, kijk op www.financieringstapelen.nl of neem contact met mij op via 06-10 88 93 23. Wanneer crowdfunding niet geschikt is voor de in te vullen kredietbehoefte, kan ik je ook helpen bij het zoeken naar andere alternatieve financieringsvormen.

Auteur

Terence van Bussel

Terence van Bussel – Financieringspecialist

Bij Taurus Corporate Finance richt ik me vooral op verkoopbegeleiding en waarderingsvraagstukken.  De afgelopen jaren heb ik diverse  financieringsaanvragen geschreven. Ik heb door de jaren heen steeds meer kennis gekregen van het verbinden van verschillende financieringsinstanties, wat uiteindelijk heeft geleid tot het opzetten van Financieringstapelen.

 

  

 

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *