Ik moet voor mijn werk (voor een opdracht) naar Duitsland. Is alles wel goed geregeld?

Ik moet voor mijn werk (voor een opdracht) naar Duitsland. Is alles wel goed geregeld?

Veel werknemers die wonen in de grensstreek verrichten hun werkzaamheden ook wel eens in Duitsland. Dit is vaak van korte duur, maar kan soms ook wel eens voor langere duur zijn. De vraag ontstaat dan vaak: Is alles wel goed geregeld? Moet ik dan in Duitsland belasting betalen? Wat gebeurt er met mijn hypotheekrenteaftrek? Ben ik nog wel gewoon in Nederland sociaal verzekerd?

Tijdelijk in Duitsland werken

Indien je voor een relatief korte periode in Duitsland werkt, verandert er vaak niet veel. Doorgaans blijf je in Nederland belasting betalen over je inkomen van je Nederlandse werkgever. Ook blijf je vaak in Nederland sociaal verzekerd. Wat betreft de sociale zekerheid is het wel van belang dat er een zogenoemde A1/E101 verklaring wordt aangevraagd bij de SVB om te bevestigen dat je in Nederland sociaal verzekerd blijft. Verder is het aan te bevelen je werkgever te vragen of de bedrijfsverzekeringen wel voldoende dekking bieden vanwege de tijdelijke werkzaamheden in Duitsland. Denk hierbij aan een ongevallen verzekering of een aansprakelijkheidsverzekering.

Langdurig in Duitsland werken

Indien je langdurig in Duitsland werkt wordt een en ander vaak anders. Denk bij langdurig werken aan bijvoorbeeld meer dan 60 dagen per jaar. Dan kom je sneller in aanraking met een mogelijke belastingplicht in Duitsland vanwege je werkzaamheden in Duitsland. Indien de werkzaamheden zelfs langer dan twee jaar duren, wordt de kans ook groter dat het Duitse sociale zekerheidstelsel op jou van toepassing wordt.

Belastingplicht in Duitsland: 183 dagenregeling

Indien je in Nederland woont en werkt voor een Nederlandse werkgever in Duitsland, dan ben je niet zo maar belastingplichtig in Duitsland. Vaak geldt dan de zogenoemde 183 dagen regeling. Indien je in een periode van twaalf maanden, minder dan 183 dagen in Duitsland verblijft (komt neer op circa vier werkdagen per werkweek) blijf je gewoon in Nederland belasting betalen en word je niet in Duitsland belastingplichtig. Voor wat betreft de 183 dagen regeling geldt wel dat iedere dag dat je in Duitsland op een moment van de dag aanwezig bent meetelt. Ook indien je bijvoorbeeld in het weekend een boodschap haalt in Duitsland of er op vakantie gaat. Indien je de 183 dagen overschrijdt in een periode van twaalf maanden, ben je over je inkomen in Duitsland belasting verschuldigd voor zover je ook daadwerkelijk in Duitsland hebt gewerkt.

De 183 dagenregeling geldt niet indien je feitelijk voor een in Duitsland gevestigde onderneming werkt. Dat kan bijvoorbeeld zijn indien je gaat werken voor een Duitse dochteronderneming van je werkgever in Duitsland of indien je wordt uitgeleend aan een Duits bedrijf om aldaar onder toezicht en leiding van de directie ter plekke werkzaam te zijn. Vaak ben je in een dergelijke situatie al vanaf de eerste dag belastingplichtig in Duitsland vanwege je werkzaamheden in Duitsland. Indien dit niet tijdig wordt onderkend en Duitse loonbelasting wordt afgedragen, kunnen hoge navorderingen aan loonbelasting ontstaan, vanwege indeling in ongunstige steuerklassen.

Hypotheekrenteaftrek en compensatieregelingen

Een eventuele belastingplicht in Duitsland kan ook gevolgen hebben voor je aangifte inkomstenbelasting en daarmee bijvoorbeeld voor je hypotheekrente aftrek. Gelukkig is er in het nieuwe belastingverdrag een regeling opgenomen (de compensatieregeling) die de pijn wat kan verzachten. Verder hoeft een gedeeltelijke belastingplicht ook niet per se te leiden tot een hogere belastingdruk. Doorgaans kunnen zelfs belastingen worden bespaard, mits een en ander vooraf goed wordt geregeld. In een volgend blog zal ik hier verder op in gaan.

Sociale zekerheid: A1/E101 verklaring

Zoals hierboven al aangegeven is het hebben van een A1 verklaring heel belangrijk bij werken in Duitsland. In de basis is iedereen namelijk verzekerd in het land waar hij of zij werkt. Werk je in Duitsland dan ben je in beginsel dus ook in Duitsland sociaal verzekerd, met alle voor- en nadelen van dien. Zo’n A1 verklaring kan dit voorkomen.

Er zijn A1 verklaringen voor verschillende situaties. Er is een A1 verklaring voor een situatie waarin je voor een bepaalde periode uitsluitend in Duitsland werkzaam bent (detachering). Verder is er een A1 verklaring voor het werken in twee landen tegelijk.

Tijdelijke detachering

Indien je voor een bepaalde periode uitsluitend werkzaam bent in Duitsland, dan kun je een A1 aanvragen in verband met tijdelijke detachering. Deze wordt doorgaans afgegeven indien de werkzaamheden niet langer duren dan twee jaar. Soms is een verlenging tot vijf jaar mogelijk. Zonder zo’n A1 verklaring loop je een groot risico in dit soort situaties sociaal verzekerd (en premieplichtig) te worden in Duitsland.

Werken in twee landen tegelijk

Indien je niet uitsluitend in Duitsland te werk wordt gesteld maar in twee of meer landen tegelijk blijft werken, blijf je doorgaans in Nederland sociaal verzekerd. Om hiervan zeker te zijn, is het van belang meer dan 25% van de tijd in Nederland te blijven werken en een en ander te laten bevestigen door een aanvraag van een A1 verklaring. Indien de werkzaamheden minder dan 25% nog in Nederland plaatsvinden, dan is het van belang je situatie te laten beoordelen door de SVB. Doorgaans wordt dan middels een A1 verklaring alsnog bevestigd dat de Nederlandse wetgeving van toepassing blijft, indien je bij een Nederlandse werkgever in dienst blijft.

Overige zaken: arbeidsrecht, pensioenopbouw etc.

Werken in Duitsland kan uiteraard ook invloed hebben op het toepasselijke arbeidsrecht, de pensioenopbouw, je rechten bij arbeidsongeschiktheid etc. Over het algemeen blijven de normale Nederlandse regels van toepassing, zolang je in dienst blijft bij je Nederlandse werkgever. Het is wel aan te bevelen dit kort te laten bevestigen.

Een probleem kan wel ontstaan ten aanzien van de Duitse belastingheffing. De Duitse belastingwetgeving heeft namelijk geen rekening gehouden met de typische Nederlandse secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo worden Nederlandse aanvullende pensioenregeling vaak niet erkend door de Duitse belastingdienst, hetgeen tot soort van dubbele belastingheffing kan leiden.

Tot slot

Werken in Duitsland kan gevolgen hebben voor je belastingen en je sociale zekerheid. Zeker indien je gedurende een langere periode in Duitsland werkt is het van belang na te gaan welke consequenties dit heeft. Zo voorkom je dat je achteraf voor verrassingen komt te staan of een eventueel voordeel misloopt.

Indien je vragen hebt over bovenstaande en/of begeleiding nodig hebt, neem dan gerust contact op met mij of een van mijn Duitsland-desk.nl collega’s onder telefoonnummer 0031-545-463626. Uiteraard kun je ook contact opnemen indien je andere vraagstukken hebt op het gebied van werken in Duitsland. Lees desgewenst ook mijn andere Duitsland blogs.

Auteur

Ingmar Pondes

Directeur | Fiscalist BonsenReuling
Sinds 2001 ben ik werkzaam als fiscalist in de mkb-praktijk. Mijn hart ligt bij grensoverschrijdend werken en ondernemen (Nederland en Duitsland) en bij omzetbelastingvraagstukken.

 

15 reacties

 • Avatar

  Tricorp BV heeft een dochteronderneming in Duitsland te weten Tricorp GmbH. (met een native Duitse vertegenwoordiger op de loonlijst) Bij de BV staat oa op de loonlijst een exportmanager die ook Geschaftsführer is van de GmbH en die beschikt over een Duits paspoort. Deze persoon woont in Nederland maar werkt regelmatig in Duitsland. (<25%) Zover de inleiding. De vraag is wat de mogelijkheden zijn om wij de exportmanager in een Duitse leaseauto te laten rondrijden ipv een leaseauto op Nederlands kenteken? Ben je verplicht als je een Duitse leaseauto wil rijden om vanuit Duitsland verloond te worden? Zo ja hoe worden alle afdrachten van sociale premies, pensioen en loonbelasting bijgehouden? Is het uberhaupt lonend om dit idee vorm te geven met het ook op alle overheadkosten? Als ze in NL op de loonlijst blijft (via A1) wat zijn de mogelijkheden voor een fiscaal gunstige leaseauto?

  Beantwoorden
 • Avatar

  Goedemorgen,

  Als onderaannemer gaan wij voor een Nederlands onderneming in Duitsland een opdracht uitvoeren. wat moet onze medewerker bij zich hebben of waar moet die zich aan houden.

  Met vriendelijke groet,
  Annabel Geurtsen

  Beantwoorden
 • Avatar

  Hallo,

  Officieel werkzaam als accountmanager in Duitsland voor een Nederlandse onderneming. Afgelopen door rugproblemen een half jaar in de ziektewet gezeten. Worden deze dagen dan ook als Duitse werkdagen geteld of niet i.v.m. belastingplicht?

  Beantwoorden
  • Ingmar Pondes

   Beste Dick,
   Bij ziekte wordt voor de belastingheffing in eerste instantie gekeken waar je gewerkt zou hebben indien je niet ziek zou zijn. Indien dat Duitsland is, dan heeft Duitsland het heffingsrecht. Dit kan wijzigen op het moment dat er sprake is van langdurige ziekte en een ziektewetuitkering.
   Vriendelijke groet,
   Ingmar

   Beantwoorden
 • Avatar

  Hallo,

  Wij zij een Nederlandse BV maar het moederbedrijf is Duits.
  Nu wil het moeder bedrijf de bv in Nederland behouden en ons in het Duitse kantoor laten werken
  Wat zijn hier de haken en ogen aan.
  We blijven dus op Nederlands contract maar werken in Duitsland

  Beantwoorden
  • Ingmar Pondes

   Beste Patrick,

   Er zitten inderdaad wel wat haken en ogen aan. Hoeveel haken en ogen is erg afhankelijk van de feitelijke situatie. Zo zal er veel kunnen wijzigen indien jullie alleen nog maar in Duitsland werken. Indien jullie deels in Duitsland, maar ook nog deels in Nederland (en/of eventuele andere landen) werken, blijft de impact mogelijk wat beperkter. Hierbij is het ook heel relevant of de BV daadwerkelijk in Nederland gevestigd blijft.

   Voor zover ik het nu kan beoordelen zal in ieder geval in Duitsland belasting betaald moeten worden voor zover in Duitsland wordt gewerkt. Afhankelijk van de situatie wijzigt echter onder andere ook de sociale zekerheid naar Duitsland.

   Neem gerust vrijblijvend contact op onder 0545-46 36 26 om de situatie iets concreter door te spreken.

   Vriendelijke groet,
   Ingmar

   Beantwoorden
 • Avatar

  Een vriend van mij heeft een holding en een werkmaatschappij in Nederland en werkt nu in een fabriek in Duitsland en woont daar nu ook. We willen een A1 verklaring aanvragen, maar hoe zit het dan met de loonheffing die de holding afdraagt en waar moet hij nu aangifte inkomstenbelasting doen? Het is een tijdelijk project, ongeveer 2 jaar.

  Beantwoorden
 • Avatar

  Mijn vriend werkt bij de KMar en werkt momenteel op locatie Goch. Dat is al zo sinds 2013. Hij werkt 36 uur per week. Wij wonen in Nederland, betalen in Nederland belasting en zijn hier sociaal verzekerd. Zijn er nog zaken waar we rekening mee moeten houden? Alvast bedankt.

  Beantwoorden
  • Ingmar Pondes

   Beste Joyce,

   Als je vriend uitsluitend in Duitsland werkt, is hij normaal gesproken in Duitsland belastingplichtig (voor dit inkomen) en valt hij ook onder het Duitse sociale zekerheidsrecht. In die zin verbaast het mij, dat hij in Nederland belastingplichtig en sociaal verzekerd is.

   Er zijn dan tal van aandachtspunten, uiteraard afhankelijk van jullie exacte privé situatie. Denk o.a. de zorgverzekering, pensioenopbouw, het te gelde maken van hypotheekrenteaftrek, etc.

   Wellicht goed even telefonisch een en ander vrijblijvend door te spreken.

   Met vriendelijke groet,
   Ingmar Pondes

   Beantwoorden
 • Avatar

  Goedemiddag,
  Wij, mijn partner en ik hebben een vof, wij hebben twee jaar in Nederland een horecabedrijf gepacht en gaan nu een pension pachten in Duitsland.
  Hoe nu verder? Waar betalen we belasting? Waar kan ik informatie krijgen?
  We blijven in Nederland wonen en gaan het pension alleen runnen per seizoen. Ca 7 maanden per jaar.
  Bij voorbaat dank
  Desiree Sauerbier

  Beantwoorden
  • Ingmar Pondes

   Beste Desiree,

   Leuk dat jullie plannen hebben in Duitsland. Er komt inderdaad (helaas) wel wat bij kijken, waaronder de belastingvraagstukken.

   In principe zal de exploitatie van het pension in Duitsland belast zijn voor de inkomstenbelasting en omzetbelasting. Hoe de belastingheffing precies zal uitvallen is afhankelijk van de situatie. Belangrijk hierbij is om vast te stellen of jullie ook verhuizen naar Duitsland of dat jullie in Nederland blijven wonen. Dit kan ook van belang zijn voor het al dan niet “staken” van jullie huidige onderneming in Nederland en ook voor het land waarin jullie sociaal verzekerd zijn (en ook premies moeten betalen / verzekeringen moeten afsluiten). Helaas kan ik zonder verdere feiten hier nu geen concreter advies over geven.

   Als jullie onze hulp hierbij willen, neem gerust contact op onder 0545-46 36 26.

   Vriendelijke groet,
   Ingmar

   Beantwoorden
 • Avatar

  Hallo , wij hebben sinds kort een VOF opgericht, en doen grondwerken en kabels leggen. Wij bestaan uit 2 compagnons maar hebben geen werknemers. Nu gaan we doordeweeks werken in Duitsland en in de weekende blijven we in Nederland werken en gaan dan tuinwerken doen.
  Een A1 verklaring hebben we inmiddels aangevraagd, maar zijn er ook meerdere regels waar we ons aan moeten houden behalve de 183 dagen regeling?
  Moeten wij ook bij zendportaal meldingen maken of bij de soka-bau?

  Met vriendelijke groet
  P&R Grondverzet en Tuinbouw

  Beantwoorden
  • Duitsland-desk

   Beste Pieter,

   Bedankt voor jullie reactie op ons blog. De 183 dagen regeling geldt alleen voor werknemers. Jullie zijn ondernemers en daarvoor gelden andere regels. De winst uit onderneming is belast in het woonland, tenzij het toerekenbaar is aan een vaste inrichting in het andere land.

   Ten aanzien van de meldingen die gedaan moeten worden in Duitsland: de werkzaamheden lijken bouw gerelateerd en dat kan inderdaad meldingsplichten met zich meebrengen. Er moeten voornamelijk meldingen gedaan worden als het gaat om personeel. Daar is nu geen sprake van, maar ik adviseer jullie wel om contact op te nemen met een Duitse specialist op dit gebied. Hij of zij kan jullie vertellen welke meldingen al dan niet gedaan moeten worden. Uiteraard kunnen wij jullie contactgegevens geven van een specialist.

   Met vriendelijke groet,
   Inge Jansen

   Beantwoorden
 • Avatar

  Mijn bedrijf is intermediair in Nederland voor detachering van specialisten in medische apparatuur. Wij maken momenteel gebruik van een payroll-organisatie als juridisch werkgever in Nederland. We willen echter ook graag detacheren bij Duitse opdrachtgevers. Is daar eenzelfde constructie voor mogelijk?

  Beantwoorden
  • Duitsland-desk

   Beste Peter,

   Er zijn wel mogelijkheden om ook te detacheren bij Duitse werkgevers, maar hier zijn regels aan verbonden. Een Duitse adviseur kan je hiermee verder helpen. Mocht je nog geen Duitse adviseur hebben, dan kennen wij wel adviseurs die jou hierbij verder kunnen helpen.

   Met vriendelijke groet,
   Inge Jansen

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *