Hoge Raad is wel heel streng bij afdrachtvermindering onderwijs! Den Haag, grijp in!

Hoge Raad is wel heel streng bij afdrachtvermindering onderwijs! Den Haag, grijp in!

De Hoge Raad heeft op 15 januari 2016 een wel heel strenge uitleg gegeven aan de wetgeving omtrent de afdrachtvermindering onderwijs. Op een strikt formeel puntje, namelijk dat er bij de start van de afdrachtvermindering een door alle partijen ondertekende overeenkomst moet liggen, liep het voor belanghebbende stuk en zal het bedrijf de geclaimde afdrachtvermindering moeten terugbetalen. Heel erg zuur dus! Wat mij betreft is dit echt een brug te ver en moet Den Haag hier ingrijpen!

Wat is er aan de hand?

Veel bedrijven hebben de afgelopen jaren gebruik gemaakt van de afdrachtvermindering onderwijs, dat betekent dat deze bedrijven minder loonbelasting hoefden af te dragen voor werknemers die een bepaalde soort opleiding volgen. Toen deze fiscale korting in het leven werd geroepen, zijn er veel onderwijsinstellingen bovenop gedoken door opleidingen aan te bieden aan bedrijven, waarbij de bedrijven dan met deze fiscale korting een mooi stukje subsidie konden krijgen voor de opleidingskosten van hun personeel. Vol goede moed en volledig te goeder trouw hebben veel bedrijven deze mogelijkheid met beide handen aangepakt om het kennisniveau van hun personeel te upgraden. Met als gevolg een beter gekwalificeerde workforce en daarmee ook een betere concurrentiepositie voor de bedrijven. Kortom, een goed plan voor iedereen.

Maar, de fiscale korting is wel gebonden aan een flink aantal wettelijke eisen. Eén daarvan is een tijdig ondertekende schriftelijke beroepspraktijkovereenkomst. Het Hof en de Advocaat Generaal hebben echter geoordeeld dat voorafgaande ondertekening door alle partijen geen harde voorwaarde is om de afdrachtvermindering te mogen toepassen. De Hoge Raad past de regeltjes onverwachts echter heel strak toe en wijst nu dus gevallen af waarin er afdrachtvermindering is geclaimd, zolang er geen door alle partijen tijdig ondertekende schriftelijke overeenkomst (of een verklaring van het ROC) is.

Vervelende gevolgen

Deze uitspraak van de Hoge Raad heeft heel vervelende gevolgen. Ook klanten van mij moeten vele tienduizenden tot soms zelfs miljoenen euro’s terugbetalen, alleen omdat de beroepspraktijkovereenkomst te laat door alle partijen is ondertekend! Dat is wel echt heel frustrerend, zeker omdat het slechts om een formaliteit gaat.

Onrechtvaardig!

Wat het vooral heel onrechtvaardig doet voelen is dat:

  1. In veel gevallen de overeenkomst keurig is ondertekend, maar pas na aanvang van de afdrachtvermindering omdat heel veel partijen moeten ondertekenen en dat logistiek gewoon wat tijd in beslag neemt, allemaal logisch en verklaarbaar dus.
  2. De overeenkomst wel degelijk tijdig tot stand is gekomen, ook al is dat in eerste instantie alleen mondeling.
  3. De bedrijven te goeder trouw zijn en zich hebben laten begeleiden door professionele ROC’s en dus mochten vertrouwen op het mogen toepassen van de afdrachtvermindering.
  4. Het disproportioneel is dat er tienduizenden tot miljoenen euro’s moeten worden terugbetaald met als enige reden een te laat ondertekende overeenkomst!
  5. Veel bedrijven het de laatste jaren toch financieel al zwaar hebben en de regering zich wel moet realiseren dat dit soort naheffingen zelfs het faillissement van bedrijven kan betekenen.
  6. Het doel van de regeling al is bereikt, namelijk dat bedrijven zijn gestimuleerd om hun personeel (nog meer) te schol  en.
  7. De overheid toch ook moet beseffen dat deze vorm van handhaving kenmerkend is voor een regelziek Nederland dat verzandt in starre regeltjes en uit het oog verliest waar de regeling eigenlijk echt voor is bedoeld.

Uiteraard is het nog wel enigszins begrijpelijk dat de rechterlijke macht de wet strak uitlegt. Maar laat de politiek hier ingrijpen en dit met terugwerkende kracht herstellen, want dit is niet uit te leggen aan al die bedrijven die te goeder trouw gebruik hebben gemaakt van de afdrachtvermindering, om zo hun personeel wat goedkoper te kunnen scholen.

Dus Den Haag: word wakker!

Auteur

Mark de Jonge

Directeur | Belastingadviseur BonsenReuling
Ik ben fiscaal jurist/belastingadviseur/ondernemer en als vennoot verbonden aan BonsenReuling.

Het vinden van creatieve oplossingen is mijn kracht en ik haal er enorme voldoening uit om voor mijn klanten pro actief alle fiscale kansen te benutten, eventuele risico’s uit te sluiten en hen in brede zin te adviseren bij ingrijpende ondernemersbeslissingen, zoals fusies, het opstarten van nieuwe activiteiten, bedrijfsopvolging, maar ook estate planning en pensioenplanning.

Gecombineerd met mijn ervaring in de woningcorporatie- en zorgsector, zet ik mijn fiscale kennis ook in om woningcorporatie- en zorginstellingen op een begrijpelijke, no-nonsense Achterhoekse manier te adviseren bij uiteenlopende fiscale kwesties.

  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *