Hoeveel eigen geld moet ik meebrengen als ik wil ondernemen?

Hoeveel eigen geld moet ik meebrengen als ik wil ondernemen?

Toevallig heeft jouw werkgever geen opvolging in de familie en wenst hij zijn bedrijf te verkopen. Een gouden kans om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan. Eigen ondernemer worden! Snel het spaarvarken kapot slaan is dan veelal de eerste stap om te kijken of dit realistisch is.Of je nu een bedrijf overneemt of er zelf eentje begint, je zult altijd geld nodig hebben. Dit hoeft natuurlijk niet allemaal eigen spaargeld te zijn. Hoeveel moet je zelf inbrengen? Welk deel kan je bij derden financieren? Waar haal je dit geld vandaan? Daar gaat dit blog over.

Voor ondernemen heb je geld nodig. Zo simpel is het. Bij de overname van een bestaand bedrijf zal je bijvoorbeeld de bestaande voorraad en goodwill direct moeten afrekenen. Maar ook bij een startup geldt dat ‘de kosten voor de baat’ uit gaan.

Veel startups proberen het benodigde kapitaal te minimaliseren. Beginnen op een zolderkamer en daar een ICT-toepassing ontwikkelen kan tegen minimale kosten. Dan moet dat idee naar de markt worden gebracht en zal de markt het product omarmen. Dan heb je geld nodig voor marketing en de inkoop van diensten bij derden. Dit lukt dan wellicht nog, maar dan komt de groeiversnelling. Opnieuw gaan de kosten voor de baten uit. Hiervoor is aanvullend vermogen nodig. Eigen vermogen is van belang. Ondernemers moeten geld verdienen om voor continuïteit te kunnen zorgen en dat lukt niet door alle (financiële) risico’s bij derden neer te leggen. Hieruit spreekt geen vertrouwen in het eigen ondernemerschap en de toekomstverwachting. Kortom; de eerste vraag die financiers stellen is: ben je zelf bereid om risico’s te lopen? Zonder deze bereidheid geen ondernemer!

Daarmee komen we aan de kernvraag: Hoe kom ik aan eigen vermogen?

1. Eigen vermogen
De meest eenvoudige vorm is om spaargeld te investeren in de onderneming. Bij ontslag kan bijvoorbeeld de transitievergoeding aangewend worden voor de start van jouw bedrijf. Voor de kredietcrisis werd nog wel eens een tweede hypotheek op het woonhuis aangetrokken en werd dit geld als eigen vermogen in het bedrijf gestort. Als gevolg van dalende huizenprijzen en strenger wordende banken is deze oplossing vrijwel niet meer mogelijk. Door vervolgens zorgvuldig te ondernemen en de verdiensten niet uit te keren kan het eigen vermogen zich ontwikkelen met de groei van de onderneming. In veel bedrijfstakken is dit echter vaak onvoldoende. Dan kom je tot de vraag; als je spaargeld onvoldoende is en winstinhouding te lang duurt. Wat dan?

2. Eigen vermogen van derden
Je kunt voor startkapitaal ook aankloppen bij ouders, vrienden en andere bekenden. Mensen die vertrouwen hebben in jou als persoon en in jouw plan, zijn wellicht bereid om mee te doen. Maak duidelijke afspraken met deze bekenden zodat je later geen gedoe krijgt wanneer het even tegenzit.

3. Particuliere investeerder
Er zijn nogal wat (ex-)ondernemers die een deel van hun geld willen investeren in jonge veelbelovende ondernemers. De lage rente die zij van hun bank krijgen op hun spaargeld voedt deze belangstelling. Het is voor een startende ondernemer wel lastig om deze partijen te bereiken. Vraag dan bijvoorbeeld aan een adviseur (bijvoorbeeld de personen van Financieringstapelen) om een aantal van deze ondernemers voor te dragen. Zij hebben een groot netwerk en kunnen op voorhand een selectie maken van personen die vanuit hun interesse en risicoprofiel passen bij jouw businesscase. Veelal brengen deze investeerders naast kapitaal ook een netwerk en ervaring mee.

4. Ideële participatiefondsen
Er zijn fondsen die bereid zijn risicodragend kapitaal beschikbaar te stellen mits een bijkomende doelstelling bereikt kan worden. Sommige fondsen leggen zich toe op behoud van werkgelegenheid en andere fondsen focussen zich op duurzaamheid of innovatie. Afhankelijk van jouw branche kan een fonds een goede aanvulling zijn voor het verkrijgen van risicodragend kapitaal.

5. Regionale ontwikkelingsmaatschappijen
De overheid heeft belang bij een sterke (regionale) economie. Toegang tot kapitaalmarkten en financieringen is een belangrijk onderdeel om bedrijven te stimuleren zich verder te ontwikkelen. Het is verstandig om in jouw regio te kijken welke fondsen er worden ingezet, omdat er vaak heel sectorgericht wordt geïnvesteerd. Het ondernemingsplan moet dan wel sterk onderbouwd zijn en voor een aandelenparticipatie worden nogal wat voorwaarden opgelegd.

6. Venture Capitalist (participatiemaatschappijen)
Dit zijn veelal professionele partijen, die geld investeren in het bedrijfsleven namens vermogende beleggers. Iedere partij heeft zijn eigen ‘sweet spot’, de ene richt zich op een bepaalde branche en de andere op een bepaalde levensfase van de onderneming. Ook kunnen zij het management versterken waarbij rendement op het geïnvesteerde vermogen de belangrijkste doelstelling is.

7. Crowdfunding
Feitelijk zorgt crowdfunding niet voor eigen vermogen, maar heeft het een hybride karakter. Crowdfunding betekent het financieren door het publiek (crowd) van jouw investering. Investeerders en ondernemers ontmoeten elkaar op een online platform. Van groot belang is een perfecte online presentatie van jouw plannen om een zo groot mogelijke groep investeerders bereid te vinden om in jouw plan te investeren.

Hoe groot moet het eigen vermogen zijn en wat kost eigen vermogen?

Van oudsher wordt eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van alle bezittingen en in de regel is minimaal 25 tot 30 procent de norm. Dit is echter sterk afhankelijk van het karakter van de onderneming en daarmee van de balans. Een kapitaalsintensieve onderneming kent een hogere solvabiliteitseis dan een handelsonderneming. Daarnaast kan bijvoorbeeld off-balance financieringen leiden tot een lager bedrag aan activa, maar zijn de risico’s hierdoor onvoldoende in beeld. De kosten van het eigen vermogen zijn hoger dan voor bancair krediet. De eigen vermogensverschaffer loopt meer risico en wil daarvoor beloond worden. Tarieven tussen de 8 en 12 procent zijn gangbaar.

Financieringstapelen

Bij Financieringstapelen onderhouden we relaties met veel aanbieders van eigen vermogen. Voor vragen neem contact op met een van de adviseurs van www.financieringstapelen.nl.

Auteur

Hans Goorhuis

Directeur Taurus Corporate Finance

Ik heb jarenlange bancaire ervaring in diverse directiefuncties. Bestuurlijk ben ik actief geweest in vele ondernemings- en publiekrechtelijke organisaties. Daarnaast beschik ik over een breed netwerk in de Achterhoek en in Twente. Ik maak de verbinding tussen bedrijven onderling maar ook tussen onderneming en bank.

“Verbinden schept kansen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *