Het leed dat ‘werkgever’ heet

Het leed dat ‘werkgever’ heet

Nou, ik heb deze week de stand van zaken omtrent de nieuwe ontslag- en flexwet (Wet Werk en Zekerheid) weer eens doorgelezen. Als de (negatieve) gevolgen voor veel werkgevers niet zo ingrijpend waren geweest, had ik er misschien ook nog wel om kunnen lachen. Alleen zie ik in mijn werk de frustratie bij veel werkgevers en ik snap dat ook nog wel, want je vraagt je toch af waar minister Asscher van Sociale Zaken mee bezig is?

Gevolgen Wet Werk en Zekerheid

Blijkbaar is hij niet bezorgd over de gevolgen van de nieuwe ontslag- en flexwet. Onbegrijpelijk. Er is immers nogal wat onrust en onvrede over de nieuwe ontslag- en flexwet. Terecht of onterecht? Alleen al die kritieken zouden al tot bezorgdheid moeten leiden.

Laten we wel wezen, al vanaf het eerste begin is er legio kritiek op de nieuwe ontslag- en flexwet. En na invoering, per 1 juli 2015, zijn er steeds meer situaties waar de (negatieve) gevolgen van de nieuwe ontslag- en flexwet werkelijk zichtbaar zijn. Negatieve gevolgen voor werkgevers zoals het altijd moeten betalen van een vergoeding bij ontslag, het moelijker verkrijgen van een eenzijdig ontslag, meer bescherming van werknemers door minder flexibiliteit etc. Voor werknemers zijn er minder negatieve gevolgen, maar het gevoel is wel dat er minder snel een vast contract wordt gegeven dan juist beoogd. Daaruit blijkt dan ook dat er reden is voor bezorgdheid over de nieuwe ontslag- en flexwet.

Doel Wet Werk en Zekerheid

Het uiteindelijke doel zou naar mijn mening moeten zijn om enerzijds werknemers een redelijke bescherming te geven bijvoorbeeld bij onvrijwillig ontslag en anderzijds werkgevers in redelijkheid vrijheid te geven om hun personeelsbestand zodanig in te richten dat zij een gezonde onderneming kunnen exploiteren.

Het doorslaan in werknemersbescherming, zoals dat nu is gebeurd, is totaal zinloos. Sterker nog, het doorslaan in werknemersbescherming heeft tot gevolg dat de goede, hardwerkende werknemers daar de dupe van worden. De angst bij de werkgevers wordt zo groot om iemand in vaste dienst aan te nemen dat ook welwillende werknemers geen vast contract krijgen, want je weet maar nooit…

Alle mogelijke oplossingen om maar flexibiliteit te behouden worden bedacht. Als de weknemersbescherming wordt genormaliseerd, zal er minder angst onder werkgevers heersen om iemand een vast contract aan te bieden.

Vraag en aanbod

Dus laten we nou eens teruggaan naar de basis. Een contract wordt afgesloten op basis van vraag en aanbod, zo ook een arbeidsovereenkomst. Er is een klik en er is overeenstemming over de arbeidsvoorwaarden alsmede over de werkzaamheden zodat een werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst aangaan. Dat een werknemer een bepaalde rechtszekerheid verdient, lijkt me logisch. We praten immers over het hebben van inkomsten om te genieten van primaire levensbehoeften. De vraag is alleen hoe ver dient die rechtszekerheid c.q. werknemersbescherming te gaan?

Op het moment dat, om welke reden dan ook, ‘vraag en aanbod’ niet meer op elkaar zijn afgestemd, betekent dat er géén basis is voor een toekomstige samenwerking. Partijen kunnen niet gedwongen worden om met elkaar samen te werken, hoe graag één partij soms de arbeidsverhouding zou willen voortzetten.

We zouden dan ook niet moeten proberen om koste wat kost die arbeidsverhouding in stand te laten. Beter zouden we kunnen nadenken over hoe we de gevolgen van een ontslag voor een werknemer kunnen verzachten. Vooral bij een onvrijwillig ontslag waar de werknemer geen schuld aan heeft. In dat kader helpt het natuurlijk niet dat de Werkloosheidswet inmiddels is versoberd waardoor je als werkloze minder lang recht hebt op een uitkering… En zo vallen we van het ene dilemma in het andere. Zal er ooit een wet komen die zowel de belangen van werkgevers alsmede de belangen van werknemers goed behartigt?

Contact

Als je het gevoel hebt een goede oplossing te weten, horen we dat graag! Ook als je graag eens wil overleggen over de gevolgen van de nieuwe ontslag- en flexwet kun je altijd contact met ons opnemen.

Auteur

Geerke Vos

Directeur | Senior jurist BonsenReuling
Ik houd mij bezig met allerlei juridische vraagstukken. Mijn specialisaties zijn het arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Ik adviseer over onder meer reorganisaties en overnames.

Als arbeidsrechtspecialist ben ik onderdeel van het kernteam van juristenindezorg.nl, welk team alle HR/P&O-uitdagingen binnen de zorg kan oplossen met oog voor zowel juridische, fiscale, bedrijfseconomische als pensioentechnische kwesties. Binnen juristenindezorg.nl houd ik mij veelal bezig met het optimaliseren van personeelsformaties in de zorg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *