Het belang van zekerheden bij het aantrekken van een zakelijke financiering

Het belang van zekerheden bij het aantrekken van een zakelijke financiering

Voor de crisistijd (red. 2008) heeft de economie vele jaren een constante groei gekend. Het leeuwendeel van de bedrijven kon de bank bij een financieringsaanvraag mooie cijfers laten zien en op basis daarvan kon de bank eenvoudig haar risico inschatten. Gewoon zorgen voor redelijk actuele cijfers en direct na een persoonlijk gesprek had de bank haar oordeel klaar.

De crisistijd heeft er echter ingehakt. De voortdurende groei van de bedrijfsresultaten heeft plaatsgemaakt voor andere begrippen. Sommige branches, zoals de bouw en de detailhandel, hebben een forse kentering van de omzet en resultaten doorgemaakt. Maar ook de banken hebben te maken met een nieuwe realiteit. Als er voor de crisistijd een bouwbedrijf op omvallen stond, waren er altijd wel branchegenoten die opdrachten en/of machines wilden overnemen. Deze markt is ineens komen stil te vallen. Het begrip zekerheid heeft een heel andere lading gekregen in deze periode.

De combinatie van een minder trackrecord en een lagere waarde van de zekerheden maken de banken extra zorgvuldig. Is dit voor jou als ondernemer een voldongen feit? Deels. Door zorgvuldig om te gaan met de financiële cijfers en de waarde van mogelijke onderpanden kan het beeld vaak beter worden gepresenteerd.

Waarom wil een bank zekerheden?

Simpel gesteld; om het risico te verlagen. Bij een bedrijf met stabiele inkomsten en een sterk buffervermogen vertegenwoordigen de zekerheden slechts een theoretische waarde. Immers; bij een beroep op de zekerheden is de onderneming vaak al weer jaren verder en kan de waarde van de zekerheden ook enorm veranderd zijn. Aan de andere kant is er bij een startup met nauwelijks weerstandsvermogen noodzaak om alle mogelijke zekerheden te benutten. Naast al het gebruikelijk zal de bank ook, bij een bv-financiering, privé aansprakelijkheid eisen. Alles is afhankelijk van de ondernemer. Zonder de vent is er geen tent en dan zal een verkoop van zekerheden ook niets opbrengen. Als de ondernemer zich tot het bittere eind inspant om de risico’s te beperken, kan de bank haar risico verkleinen wat helpt bij het uitwinnen van zekerheden.

Covenants

Bij bedrijven met een sterk trackrecord en een goed weerstandsvermogen zou een bank kunnen overwegen geen zekerheden te vestigen, maar volledig op basis van financiële afspraken te financieren. Zo’n financiële afspraak noemen we een covenant en kan bijvoorbeeld worden gekoppeld aan de hoogte van de (binnenkomende) kasstroom of aan de hoogte van het weerstandsvermogen. Als een bepaalde waarde niet wordt gehaald is de klant verplicht zekerheden te stellen. Eerder niet.

Waiver

Als een covenant niet wordt gehaald kan de financier besluiten eenmalig af te zien van het recht op (extra) zekerheden en dat heet een ‘waiver’. Houd er rekening mee dat veel financiers daarvoor wel een eenmalige vergoeding (waiver fee) of tariefsaanpassing vragen.

Primaire zekerheid

Vastgoed geldt nog steeds als een zeer stabiele zekerheid. De afschrijvingen zijn beperkt en daarmee is deze zekerheid waardevast voor de financiering. Banken zijn door de waardedaling in de crisistijd wel behoudender geworden met het waarderen van deze zekerheid. Eens in de drie jaar willen banken daarom een nieuwe taxatiewaarde ontvangen van het vastgoed. Het zekerheidsrecht wordt gevestigd middels een notariële, hypothecaire akte en is een zogenaamde primaire zekerheid.

Secundaire zekerheid

Een onderneming zal financiering van de machines, aan te kopen voorraad en debiteuren nodig hebben. De financier kan deze zakelijke bezittingen tot haar zekerheden rekenen als zij pandrecht krijgt. Dit hoeft niet via een notaris. Tegenwoordig kan met één akte het huidige en toekomstige bezit van de onderneming worden verpand. De vermaledijde pandlijsten zijn hierdoor, in de meeste gevallen, overbodig geworden.

Doordat deze bezittingen ‘vluchtiger’ zijn dan vastgoed is de waarde gedurende de looptijd van de financiering ook lastiger te voorspellen. Financiers zijn genoodzaakt voorzichtig te zijn met de waardering van deze zekerheden. Specialisten als leasemaatschappijen en factoring-bedrijven kunnen door hun kennis van de specifieke zekerheid vaak meer bevoorschotten dan algemene banken.

Tertiaire zekerheid

Primaire en secundaire zekerheden zijn zekerheden die de onderneming zelf kan stellen als dekking voor de financiering. Een financiering kan echter ook van derden komen. Denk hierbij aan de directeur-grootaandeelhouder (DGA) in privé of een groepsmaatschappij. Bij het laatste is voornamelijk het meeverbinden als schuldenaar de belangrijkste vorm.

Een DGA, maar feitelijk iedere natuurlijke persoon, kan persoonlijk zekerheden afgeven.

  • Hoofdelijke aansprakelijkheid: Bij deze vorm is een ondernemer aansprakelijk met zijn volledige privévermogen voor de terugbetaling van een financiering. Wanneer de ondernemer in privé vervolgens onvoldoende vermogen heeft om de lening terug te betalen loopt deze het risico om in de schuldsanering terecht te komen.
  • Borgstelling: Hierbij gaat het altijd om een gelimiteerd bedrag. Een DGA zal worden gekenmerkt als een zakelijke borg. Dit is doorgaans een sterker recht dan een particuliere borg. De financier heeft een belangrijke zorgplicht naar particuliere borgen. Vaak worden aan de borg ook concrete zekerheden gekoppeld, zoals overwaarde van een woonhuis of met spaargelden.

Overige zekerheden

Daarnaast heeft de overheid ook nog verschillende regelingen waarbij zij voor een deel borg wil staan voor de ondernemer. Een voorbeeld hiervan is de BMKB (Borgstelling MKB Kredieten) regeling. Onder bepaalde voorwaarden is de overheid dan bereid om voor een substantieel deel van de nieuwe financieringen borg te staan.

Voor meer informatie en advies over het verstrekken van zekerheden bij het aantrekken van een financiering verwijzen wij je graag naar www.financieringstapelen.nl om contact op te nemen met één van onze medewerkers.

Auteur

Terence van Bussel

Terence van Bussel – Financieringspecialist

Bij Taurus Corporate Finance richt ik me vooral op verkoopbegeleiding en waarderingsvraagstukken.  De afgelopen jaren heb ik diverse  financieringsaanvragen geschreven. Ik heb door de jaren heen steeds meer kennis gekregen van het verbinden van verschillende financieringsinstanties, wat uiteindelijk heeft geleid tot het opzetten van Financieringstapelen.

 

  

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *