Eindheffing werkkostenregeling over 2015 aangegeven?

Eindheffing werkkostenregeling over 2015 aangegeven?

Eindheffing werkkostenregeling (WKR) over 2015 aangegeven? Bedenk nu mogelijkheden om een eindheffing over volgende jaren te voorkomen!

Wanneer eindheffing?

Er zijn een aantal werkgevers die ‘geconfronteerd’ zijn met af te dragen eindheffing  werkkostenregeling (van 80%!) begin 2016. Dit vanwege het feit dat zij meer (onbelaste) vergoedingen en/of verstrekkingen aan hun personeel hebben gedaan dan de in de wet opgenomen maximaal onbelaste 1,2% van de fiscale loonsom over 2015 (de zogenoemde vrije ruimte). In de praktijk zien wij regelmatig dat de eindheffing had kunnen worden voorkomen, indien tijdig bepaalde maatregelen zouden zijn genomen. Reden dus voor iedere werkgever die een eindheffing heeft aangegeven, om deze (onbelaste) vergoedingen en/of verstrekkingen eens goed onder de loep te nemen!

Voorkomen is beter…

Er zijn vaak mogelijkheden om de eindheffing te voorkomen. Een aantal algemene mogelijkheden zal ik hieronder opsommen:

  • Zorg voor een afdoende onderbouwing van vaste onkostenvergoedingen. Vaak valt dan (een groot deel) van de onkostenvergoedingen onder de zogenoemde gerichte vrijstellingen en is hier geen eindheffing meer over verschuldigd.
  • Richt een (vrijgesteld) personeelsfonds op. Hiermee kunnen namelijk bepaalde verstrekkingen aan personeel, zoals personeelsfeesten en –reizen, eveneens buiten de vrije ruimte blijven.
  • Geef een personeelsfeest op de werkplek i.p.v. op een externe locatie. Zodoende hoeft er alleen over de verstrekte maaltijd een (relatief laag) vast bedrag te worden bijgeteld in de vrije ruimte en zijn consumpties onbelast.
  • Pas de concernregeling toe. Als een groep werkgevers voldoet aan bepaalde voorwaarden, kunnen zij ten aanzien van de werkkostenregeling mogelijk een beroep doen op deze regeling, waarbij de WKR op concernniveau wordt toegepast en er van eventuele overgebleven vrije ruimte van een andere werkgever uit het concern gebruik gemaakt kan worden.
  • Richt de WKR-administratie goed in! Maak duidelijk welke bestanddelen worden aangemerkt als vrijgesteld en welke bestanddelen je aan de vrije ruimte toe wijst. Bij geen duidelijke aanwijzing, gaat men ervan uit dat alles is aan te merken als bestanddeel dat wordt toegewezen aan de vrije ruimte en wordt de vrije ruimte veel sneller overschreden.

De hierboven opgenomen opsomming is slechts een deel van de algemene mogelijkheden om eindheffing WKR te voorkomen. Op specifiek werkgeversniveau zijn er vaak nog andere mogelijkheden te bedenken.

Bijkomend voordeel

En mocht je na het toepassen van deze mogelijkheden straks vrije ruimte over houden (in plaats van tekort hebben), dan wordt het echt leuk! Mogelijk kun je dan je personeelsleden verrassen met een onbelast extraatje.

Conclusie

Indien er eindheffing WKR is betaald over 2015 is het raadzaam om eens te beoordelen of er in jouw geval mogelijkheden zijn een heffing over 2016 en volgende jaren te voorkomen. Want één ding is zeker: hoe langer je wacht, hoe meer eindheffing er op de bankrekening van de belastingdienst belandt!

Wil je eens van gedachten wisselen over dit onderwerp? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *