Eindheffing werkkostenregeling: heb je deze 3 punten ook gecheckt?

Eindheffing werkkostenregeling: heb je deze 3 punten ook gecheckt?

In 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplichte kost geworden voor elke werkgever. Deze belastingregeling zou voor administratieve lastenverlichting moeten zorgen, doordat werkgevers eenvoudig onbelast vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel kunnen verstrekken. Zolang de totale kosten de ‘vrije ruimte’ (1,2% van het totale fiscale loon) niet overschrijdt, hoeft er geen eindheffing van 80% te worden afgedragen over deze vergoedingen en verstrekkingen.

Moet er toch eindheffing afgerekend worden, dan doe je dit na afloop van het kalenderjaar, doch uiterlijk bij de eerste loonaangifte van het nieuwe jaar. Aangezien deze eerste aangifte van 2016 uiterlijk 29 februari ingediend en betaald moet worden aan de Belastingdienst, resten er nog enkele dagen om de juiste balans op te maken. In de praktijk zien we dat dit toch nog de nodige problemen met zich meebrengt.

Inclusief of exclusief btw?

Bepaalde kosten blijken uit de salarisadministratie, maar ook in de financiële administratie zijn werkkosten terug te vinden, die tezamen de vrije ruimte ‘opsnoepen’. De financiële administratie gaat uit van bedragen exclusief btw, terwijl onder de werkkostenregeling gerekend moet worden inclusief btw. Wie spreekt hier nu van administratieve lastenverlichting als je bijna een aparte WKR-administratie moet bijhouden?

Kosten zijn gemaakt in 2015, factuur volgt in 2016

Een nieuw dilemma blijkt doordat kosten uit 2015 pas in 2016 gefactureerd worden. Denk aan het personeelsfeest dat in december is gehouden, maar waar de rekening pas in januari wordt verzonden en wellicht pas in februari 2016 wordt geboekt in de administratie. De Belastingdienst is hier duidelijk in. Het gaat om een verstrekking die in 2015 is genoten, dus ook deze kosten moeten in de vrije ruimte van 2015 worden meegenomen.

Declaraties over 2015 worden ingediend in 2016

Maar het verhaal wordt anders als het personeel in januari 2016 bonnen declareert van kosten die bijvoorbeeld in december 2015 zijn gemaakt. De Belastingdienst redeneert dat de vergoeding (en dus het genietingsmoment) pas gedaan is in 2016 en hiermee dit bedrag thuishoort in de vrije ruimte van 2016.

Dit alles maakt het er niet eenvoudiger op. Bekijk daarom, nu het nog kan, of alle werkkosten juist gerubriceerd zijn en of er voor 29 februari eindheffing aangegeven dient te worden over het jaar 2015.

Mocht je het WKR-spoor bijster zijn, laat je dan bijstaan door een adviseur, zodat het ook echt als een administratieve lastenverlichting gaat voelen.

Auteur

Natasha Leuverink

Adviseur Salaris-desk BonsenReuling
Wie ben ik? Enthousiast, gedreven, betrokken, nieuwsgierig, resultaat- en klantgericht, communicatief sterk, sociaal en flexibel!

De wereld van Personeel & Organisatie ken ik vanuit verschillende perspectieven en heb veel kennis en ervaring in de advisering op personeelsgebied aan bedrijven, werving & selectie, functionering & beoordeling, loopbaanbegeleiding & scholingsgesprekken en loonadministratie.

De Salaris-desk, onderdeel van BonsenReuling, houdt zich bezig met alles over personeel. Binnen deze desk zijn de kennis en ervaring van juristen, fiscalisten, accountants en salarisadministrateurs gebundeld. Hieraan draag ik bij met mijn expertise op het gebied van Personeel & Organisatie. Kijk voor meer informatie op www.salaris-desk.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *