Een goed begin is het halve werk!

Een goed begin is het halve werk!

Recente ontwikkelingen laten steeds meer zien dat subsidies, maar ook speciale vormen van financiering gekoppeld worden aan innovatieve projecten binnen ondernemingen.

De voorwaarden om een subsidie te krijgen zijn niet alleen van technische aard, maar ook financiële en overige randvoorwaarden worden steeds belangrijker. Dit zorgt ervoor dat de haalbaarheid voor het gevoel steeds lastiger lijkt te worden, maar is dit ook zo?

Naar mijn mening is het deels lastiger geworden omdat een groot aantal subsidies vooral gericht zijn op een totaal product waarbij samenwerking tussen verschillende projectpartners een voorwaarde is om samen een ontwikkeling te realiseren.

Als de subsidie is toegekend, dan komt mijn aandeel om de hoek kijken. Hoe is het een en ander financieel georganiseerd? Zeker met meerdere partners is het belangrijk om daar goede afspraken over te maken.

Als bij de opstart van een project goed wordt nagedacht over de inrichting van de (project)administratie dan zal er naar mijn mening meer inzicht zijn in de voortgang, maar zal ook de afrekening een stuk eenvoudiger worden.

Maar hoe?

Eigenlijk is het inrichten van de administratie niet veel anders dan die van normale projecten met uitzondering van eventuele specifieke voorwaarden in de subsidie. De belangrijkste onderdelen zijn:

  • uren
  • uurtarieven
  • materialen
  • inkopen van diensten

Nog te vaak wordt de financiële administratie niet goed ingericht en moet er bij de verantwoording naar de subsidieverstrekker onevenredig veel werk worden verricht waarbij het ook nog eens de vraag is of er voldaan wordt aan de voorwaarden.

Dit zorgt niet alleen voor extra kosten maar kan ook leiden tot extra discussie. Nog veel belangrijker: is er voldoende inzicht tijdens het project en kan er worden bijgestuurd?

Het zou toch zonde zijn als er subsidie wordt misgelopen door een gebrek aan inzicht.

Het inrichten van elke administratie is iets waar je, met een adviseur, goed over na moet denken omdat het inzicht dat wordt verkregen de moeite dubbel en dwars waard is… En bij subsidieprojecten geldt dit nog veel meer!

Dus ook hier geldt: een goed begin is het halve werk!!

Auteur

Stefan Klijn

Directeur | Accountant BonsenReuling
Mijn werkzaamheden bestaan als accountant vooral uit bedrijfseconomische en fiscale advisering. Denk daarbij aan bedrijfsopvolging, -waardering en -overdracht/verkoop.

Het is mijn ambitie om inzicht te verschaffen in vaak complexe vraagstukken waarbij zeker niet alleen de financiële of fiscale kant van een vraagstuk aan de orde komt. De menselijke factor is heel vaak een zeer belangrijk onderdeel van de verschillende trajecten.

   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *