De LIV: Laagdrempelig en Interessant Voordeel voor werkgevers!

De LIV: Laagdrempelig en Interessant Voordeel voor werkgevers!

De overheid wil het voor werkgevers aantrekkelijk maken om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Met deze ‘kwetsbare positie’ worden werknemers bedoeld die (net iets meer dan) het minimumloon verdienen. Om dit te bewerkstelligen is de Wet Tegemoetkoming Loondomein (WTL) in het leven geroepen. Het eerste onderdeel hiervan, het lage-inkomensvoordeel (afgekort de LIV), treedt al per 1 januari 2017 in werking…

Wat houdt de LIV in?

Per 1 januari 2017 kun je als werkgever een tegemoetkoming ontvangen voor de loonkosten van werknemers met een lagere verdiencapaciteit. Het gaat hierbij vaak om laaggeschoolden, die veelal tijdelijk en laagbetaald werk vervullen. De overheid wil werkgevers stimuleren om juist deze doelgroep in dienst te nemen en te houden.

Verdient jouw werknemer minimaal 100% en maximaal 120%* van het wettelijk minimumloon voor een 23-jarige, dan kun je hiervoor wellicht per werknemer een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen.

Voorwaarden

Je komt hiervoor in aanmerking als je werknemers in dienst hebt die minimaal 1.248 verloonde uren in een kalenderjaar hebben. Dit komt neer op minimaal 24 uur per week als zij het gehele jaar in dienst zijn. Naast de gewerkte contracturen, tellen ook uitbetaalde over-, vakantie- en/of ziekte-uren mee. Is iemand niet het gehele jaar in dienst, maar werkt hij/zij meer uren per week en komt hij daarmee aan de 1.248 verloonde uren op jaarbasis dan kun je ook voor de LIV in aanmerking komen.

De LIV geldt niet voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

De LIV is ook niet van toepassing voor werknemers die jonger zijn dan 23 jaar en minder verdienen dan 100% van het minimumloon voor een 23-jarige.

Hoe groot is het voordeel?

De doelgroep waarvoor je de LIV kunt krijgen is verdeeld in twee categorieën:

  • Voor werknemers die minimaal 100% en maximaal 110% van het wettelijk minimumloon verdienen bedraagt de LIV maximaal € 2.000 per werknemer per jaar. Op basis van het wettelijk minimumloon vanaf januari 2017 (€ 1.551,60) geldt dit voor een gemiddeld uurloon van € 10,18 tot en met € 11,20 inclusief vakantiebijslag.
  • Voor werknemers die meer dan 110% maar maximaal 120% van het wettelijk minimumloon verdienen bedraagt de LIV maximaal € 1.000 per werknemer per jaar. Op basis van het wettelijk minimumloon vanaf januari 2017 (€ 1.551,60) geldt dit voor een gemiddeld uurloon van meer dan € 11,21 tot maximaal € 12,22 inclusief vakantiebijslag.

Je berekent het gemiddelde uurloon van jouw werknemer door het volledige brutojaarloon, dus inclusief dertiende maand, overwerkvergoeding, vakantiebijslag en andere belaste looncomponenten te delen door het totaal aan verloonde uren op jaarbasis.

De maximale tegemoetkomingen zijn gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur per week, voor parttimers dient de tegemoetkoming naar rato berekend te worden.

De hoogte van de LIV bij werknemers die minimaal 100% en maximaal 110% van het wettelijk minimumloon verdienen is ongeveer gelijk aan de lasten voor de werknemersverzekeringen op het niveau van het wettelijk minimumloon. Je wordt als werkgever dus gecompenseerd voor de werkgeverslasten, terwijl de werknemer wel gewoon verzekerd is voor de werknemersverzekeringen.

Automatisch uitgekeerd

Voor de LIV is geen doelgroepverklaring nodig. Als aan de voorwaarden voor de LIV wordt voldaan –wat uit de gegevens in de loonaangifte is af te leiden– past UWV de tegemoetkoming automatisch toe. Het financiële voordeel wordt medio september van het jaar na het betreffende kalenderjaar aan de werkgever uitbetaald door de Belastingdienst. De LIV kent geen maximum duur en is van toepassing zolang jouw werknemers aan de voorwaarden voldoen.

Wat kun je als werkgever doen?

Het kan soms slim zijn om een werknemer gedurende het jaar net iets eerder aan te nemen of juist iets langer in dienst te houden, zodat aan de uren-eis wordt voldaan. Ook kan er rekening worden gehouden met de LIV door een bonus of loonsverhoging net wat uit te stellen.

Mocht je aanvullende vragen hebben, of willen weten voor welke werknemers je mogelijk in aanmerking komt voor de LIV, neem dan gerust contact met ons op.

*Er is een wetsvoorstel in behandeling voor uitbreiden van de bovengrens naar maximaal 125% bij een 40-urige werkweek. Dit voorstel moet echter nog door de Eerste én Tweede kamer worden aangenomen…

Auteur

Natasha Leuverink

Adviseur Salaris-desk BonsenReuling
Wie ben ik? Enthousiast, gedreven, betrokken, nieuwsgierig, resultaat- en klantgericht, communicatief sterk, sociaal en flexibel!

De wereld van Personeel & Organisatie ken ik vanuit verschillende perspectieven en heb veel kennis en ervaring in de advisering op personeelsgebied aan bedrijven, werving & selectie, functionering & beoordeling, loopbaanbegeleiding & scholingsgesprekken en loonadministratie.

De Salaris-desk, onderdeel van BonsenReuling, houdt zich bezig met alles over personeel. Binnen deze desk zijn de kennis en ervaring van juristen, fiscalisten, accountants en salarisadministrateurs gebundeld. Hieraan draag ik bij met mijn expertise op het gebied van Personeel & Organisatie. Kijk voor meer informatie op www.salaris-desk.nl.

 

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *