Bij ziekte heeft werkgever twee jaar loondoorbetalingsplicht, maar kan de financiële pijn worden verlicht?

Bij ziekte heeft werkgever twee jaar loondoorbetalingsplicht, maar kan de financiële pijn worden verlicht?

Iedere werkgever kan geconfronteerd worden met ziekteverzuim onder werknemers. Naast de zorg om de gezondheid van jouw werknemer, kan een (langdurige) afwezigheid door ziekte ook andere hoofdbrekens met zich meebrengen voor jou als werkgever. Kun je het werk dat blijft liggen intern opvangen? Kom je expertise tekort? Moet je extra hulp inhuren? En wat zijn de financiële gevolgen voor jou als werkgever? Als er naast de 104 weken loondoorbetaling ook nog dubbele loonkosten gemaakt moeten worden om een vervanger te betalen, dan is het de moeite waard om goed naar de regels rondom loondoorbetaling bij ziekte te kijken.

Wettelijke regels

Wettelijk is geregeld dat je in het eerste jaar minimaal 70% van het laatstverdiende loon betaald of in ieder geval het wettelijk minimumloon als dit hoger is. In het tweede jaar is het slechts 70% van het laatst verdiende loon en kan het loon dus lager zijn dan het wettelijk minimumloon.

Als werkgever moet je uiteindelijk zelf bepalen wat jij in het kader van goed werkgeverschap met jouw medewerkers wilt afspreken. Mogelijk hebben jouw CAO partijen dit al voor jou bepaald, maar de aanvullende regels kunnen ook in de arbeidsvoorwaarden met elkaar zijn afgesproken. Echter is de aanvulling 100% of 90% en hoe lang geldt die aanvulling? Is dit het hele eerste jaar of misschien slechts een paar maanden? Kortom er zijn zoveel varianten mogelijk, die bepalen hoe de salarisspecificatie van een zieke werknemer eruit komt te zien.

Loonkosten bij ziekte

De werkgeverslasten bij een bruto maandloon van € 2500 liggen in de Metaalsector rond € 3465. Gaat de loondoorbetalingsplicht bij ziekte naar 70% dan dalen de werkgeverslasten naar € 2534. Dit is een aanzienlijk verschil, wat bij dubbele loonkosten erg welkom zal zijn, maar wat ook goed voelbaar zal zijn in de portemonnee van jouw werknemer. Overweeg goed wat je wil en realiseer je dat je het loon altijd mag aanvullen tot 100%, maar niet op basis van willekeur. Het recht op aanvulling geldt dan voor alle werknemers. Zet daarom ook de loondoorbetalingsverplichtingen op papier als die niet vanuit een CAO-verplichting voor jouw werknemers bepaald zijn.

Salarisadministratie uitbesteed?

Als je de salarisadministratie intern georganiseerd hebt, is de ziekmelding veelal ook bij de betreffende afdeling bekend. Echter als je deze werkzaamheden uitbesteedt dan is het maar de vraag of werkgevers erbij stil staan dat een ziekmelding van belang kan zijn voor jouw salarisadministratie. Bij een loonaanvulling tot 100% verandert er immers niets aan de hoogte van het uit te betalen salaris. Echter als de ziekmelding wordt doorgegeven, kan het salaris uitbetaald worden op basis van ziekte dagen in plaats van gewerkte dagen. Op die manier kan de salarisverwerker met jou meedenken en tijdig overleggen of en zo ja, wanneer het salaris aangepast moet worden.

Mocht je aanvullende vragen hebben, neem dan gerust contact op met mij of mijn collega’s van de Salaris-desk onder telefoonnummer 0545- 46 36 26.

Auteur

Natasha Leuverink

Adviseur Salaris-desk BonsenReuling
Wie ben ik? Enthousiast, gedreven, betrokken, nieuwsgierig, resultaat- en klantgericht, communicatief sterk, sociaal en flexibel!

De wereld van Personeel & Organisatie ken ik vanuit verschillende perspectieven en heb veel kennis en ervaring in de advisering op personeelsgebied aan bedrijven, werving & selectie, functionering & beoordeling, loopbaanbegeleiding & scholingsgesprekken en loonadministratie.

De Salaris-desk, onderdeel van BonsenReuling, houdt zich bezig met alles over personeel. Binnen deze desk zijn de kennis en ervaring van juristen, fiscalisten, accountants en salarisadministrateurs gebundeld. Hieraan draag ik bij met mijn expertise op het gebied van Personeel & Organisatie. Kijk voor meer informatie op www.salaris-desk.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *