WKR: Hamburgers met korting ohohohoho…

WKR: Hamburgers met korting ohohohoho…

De werkkostenregeling is voor iedereen vanaf 2015 verplichte kost. Dat betekent dat we te maken hebben met een vrije ruimte, vrijstellingen en eindheffing. Heb jij in beeld hoe vol de vrije ruimte van je onderneming is? Bied jij nog hamburgers met korting aan?

Een reclame van een aantal jaren geleden, maar ik hoor het nog veel mensen zingen, ‘Hamburgers met korting ohhohohoho…’ Ja ook ik. Terwijl mij vriendelijk wordt verzocht niet te zingen (geheel terecht overigens). Wel toepasselijk op de werkkostenregeling. Hoe zit dat ook al weer in de werkkostenregeling?

Er is een vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen van 1,2% van de fiscale loonsom. Er zijn vrijstellingen zoals geen loon, voorgeschoten kosten, gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen, deze komen niet ten laste van de vrije ruimte. Over het meerdere betaalt de  werkgever 80% eindheffing.

Hoe wijs je een vergoeding of verstrekking aan als vrije ruimte loon? Dit moet uit de administratie blijken, bijvoorbeeld een cao, personeelshandboek, arbeidsovereenkomst of dergelijke.

80% eindheffing is fors en willen we zoveel mogelijk voorkomen. Dit betekent dat je periodiek dient te monitoren of de vrije ruimte nog toereikend is. Vooraf heb je bekeken wat er zoal in de vrije ruimte terecht komt, dus heb je een aardig beeld van de resterende vrije ruimte. Of heb je misschien iets over het hoofd gezien… of vallen bepaalde vergoedingen en verstrekkingen toch hoger uit. Waar moet je op letten?

Elke werkgever zal aan (een aantal van) haar werknemers een mobiele telefoon, i-pad of andere apparatuur verstrekken. Dit zal geen enkel probleem zijn, zover dit maar binnen het noodzakelijkheidscriterium past. Ook opleidingen, maaltijden bij overwerk, reiskostenvergoedingen (tot € 0,19 per kilometer), etc. zullen geen problemen op gaan leveren. Maar waar moet je wel opletten? Hieronder de meest voorkomende vergoedingen en verstrekkingen waar je extra aandacht aan dient te besteden:

 • Netto (cao) vergoedingen die niet zijn onderbouwd (tip: controleer de cao beoordelingen door de belastingdienst).
 • Kortingen op producten uit eigen bedrijf (max. 20% korting op de waarde economisch verkeer, maar niet meer dan € 500 per werknemer).
 • Parkeren bij of op de werkplek (zie blog hierover).
 • Uitruil van de fiets.
 • Niet zakelijke maaltijden (let op de waardering tegen de besparingswaarde van € 3,20 (2015) per maaltijd).
 • Uitruil vakbondscontributie (tip: in een aantal cao’s staat dat dit een recht is van de werknemer, maar in een aantal cao’s staat ook dat dit niet hoeft als de vrije ruimte niet toereikend is).
 • Kerstpakket, is er nog voldoende ruimte? Ook aan postactieve werknemers (pensioen, vut).
 • Personeelsfeest, op de werkplek kan voordeliger zijn (let ook op de pv-bijdrage van de werkgever deze valt in de vrije ruimte).
 • Zijn alle boetes verhaalt op de werknemers?
 • Vergoedingen voor vaste telefoonabonnementen vallen niet onder het noodzakelijkheidscriterium.
 • Bonus in de vrije ruimte? Alleen als dit voldoet aan het gebruikelijkheidscriterium.

Kortom monitor de vrije ruimte, deze kan bepalend zijn voor de beslissingen en keuzes voor het laatste kwartaal. En misschien zijn er voor dit jaar helaas geen hamburgers meer met korting, maar vanaf volgend jaar weer volop…

Auteur

Frank Harbers

Sinds 2002 ben ik werkzaam op het gebied van personeels- en salarisadministratie.

In de jaren ben ik gegroeid van salarisadministrateur naar een adviseur en procesbegeleider die de kansen en bedreigingen voor de klanten aangrijpt om ze te voorzien van een juist advies.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *