Sociale media: de tussenstand

Sociale media: de tussenstand

Sinds een aantal jaar heeft sociale media een prominente plek gekregen binnen onze organisatie. Tijd voor een tussenevaluatie.

Voor vele beroepsgroepen was het jarenlang een vaststaand feit hoe zij zich profileerden in de markt. Een belangrijk onderdeel is, wat je er ook van vindt, de sociale media. Welke mogelijkheden en onmogelijkheden deze media bieden is voor ons nog steeds in volle ontwikkeling, maar het is niet meer weg te denken uit onze wereld en de positieve effecten zijn groot als je het goed aanpakt.

Twitter, Linkedin, bloggen en Facebook zijn nog steeds de belangrijkste voorkomende sociale media, maar moet je op alle sociale media actief zijn en wat en wie wil je er eigenlijk mee bereiken? Als ik met ondernemers praat dan hoor ik nog steeds: we moeten er wat mee doen. Op de vraag wat wil je dan bereiken, zijn de antwoorden niet altijd even duidelijk. Terwijl dit wel een essentiële vraag is!

Een professionele aanpak is van groot belang waarbij enkele vragen vooraf gesteld moeten worden, maar vooral ook moeten worden beantwoord.

Voorbeelden van deze vragen zijn:

  • wat is het doel dat je wil bereiken?
  • wat is je doelgroep?
  • welke media gaan we gebruiken?
  • hoe gaan we deze inzetten?
  • wie is er verantwoordelijk voor het proces?

Maar de belangrijkste vraag is: hoe krijg je draagvlak binnen de organisatie? En moeten we collectief gaan twitteren enzovoorts. Het antwoord na een aantal jaren is dat dit zeker niet hoeft en dat iedereen vooral moet doen wat hij of zij leuk vindt. Het is wel een kwestie van een lange adem en opvallend is dat het enthousiasme van een gelover erg aanstekelijk kan werken. Net zoals de meeste dingen wordt sociale media echt leuk als je ziet dat het werkt!

Binnen BonsenReuling hebben we met hulp van Richard Badenhop van CRMCompany deze vragen inhoudelijk beantwoord en uitgewerkt. Dit heeft geleid tot het inzetten van de verschillende media op vooraf vastgestelde niveau’s. En de resultaten zijn er! Deze week hebben we weer twee bijeenkomsten gehad om weer meer collega’s te betrekken bij dit proces. Wat je ziet is dat, nadat de vooroordelen verminderd zijn, er tegenwoordig meer kansen als bedreigingen gezien worden.

Uiteraard is het geen volledige vervanging van de traditionele manieren van profileren, maar het is meer dan een welkome aanvulling! We kunnen nu wel stellen dat we niet meer zonder kunnen. Wil je meer over dit soort processen te weten komen, plaats een reactie of neem gerust contact met ons op.

Auteur

Stefan Klijn

Directeur | Accountant BonsenReuling
Mijn werkzaamheden bestaan als accountant vooral uit bedrijfseconomische en fiscale advisering. Denk daarbij aan bedrijfsopvolging, -waardering en -overdracht/verkoop.

Het is mijn ambitie om inzicht te verschaffen in vaak complexe vraagstukken waarbij zeker niet alleen de financiële of fiscale kant van een vraagstuk aan de orde komt. De menselijke factor is heel vaak een zeer belangrijk onderdeel van de verschillende trajecten.

   

Gerelateerde blogs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *