Pre-mobiliteit als oplossing voor gedwongen ontslagen?

Pre-mobiliteit als oplossing voor gedwongen ontslagen?

Kort gezegd kan pre-mobiliteit helpen om op een vrijblijvende en relatief goedkope manier het personeelsbestand in te krimpen of te verjongen. Pre-mobiliteit houdt in dat je werknemers stimuleert te vertrekken door het aanbieden van een financiële compensatie. Het enige dat je dus moet doen is een financiële regeling opstellen voor werknemers die vrijwillig de organisatie verlaten. Je kunt zelf de inhoud van deze regeling bepalen zonder dat je gebonden bent aan dure wettelijke transitievergoedingen of cao’s. In onderling overleg en met wederzijds goedvinden mag je namelijk alles overeenkomen. Soms is er wel overleg met de ondernemingsraad en vakbonden nodig. 

Grootste voordeel is dat alles vrijblijvend is zodat er in de praktijk weinig onrust ontstaat en op deze manier werknemers acuut vertrekken die zonder regeling waarschijnlijk op (middellange) termijn je organisatie/bedrijf ook wel een keer zouden verlaten. Door de financiële prikkel worden deze werknemers  gestimuleerd eerder te vertrekken en is er eerder vaak een forse loonkostenbesparing. Er zijn verschillende redenen waarom pre-mobiliteit kan worden aangeboden:

Reorganisatie -> bedrijfseconomische redenen

Het is al vervelend genoeg als er meer werknemers zijn dan werkvoorraad. Dat betekent dat je moet reorganiseren, maar eigenlijk wil je de groep bij elkaar houden en geen mensen aanwijzen die dan maar weg moeten. Je loopt daarbij ook het risico goede werknemers kwijt te raken die je eigenlijk liever binnen de poort houdt. Daarnaast geldt dat werknemers, die langer dan 2 jaar werken, bij een gedwongen reorganisatie recht hebben op een transitievergoeding. Door werknemers te laten afvloeien middels pre-mobiliteit scheelt dat tijd, geld en onrust, omdat er geen formele procedure hoeft te worden doorlopen en niet per se transitievergoeding hoeft te worden betaald. Daarnaast kun je ook juist die werknemers benaderen die je graag zou zien vertrekken.

Reorganisatie -> bedrijfsorganisatorische redenen

Pre-mobiliteit kan ook worden ingezet om de organisatie te verjongen en een flexibele schil te creëren. Op deze wijze kan je zorgen voor een goede balans en opbouw van het personeelsbestand. Het geeft je ruimte om de organisatie te laten meebewegen op bijvoorbeeld een wisselend werkaanbod.

Advies

Voor een werkgever is het belangrijk dat het personeelsbestand is afgestemd op het (wisselende) werkaanbod. Dit kan onder meer door het inbouwen van flexibiliteit, hetgeen je zonder onrust en met relatief weinig kosten kan doen door een pre-mobiliteitsregeling. Het succes van het aanbieden van zo’n regeling hangt wel sterk af van de manier waarop de regeling wordt aangeboden. Wij hebben daar veel ervaring mee en zorgen uiteindelijk voor een heel goed resultaat.

Auteur

Geerke Vos

Directeur | Senior jurist BonsenReuling
Ik houd mij bezig met allerlei juridische vraagstukken. Mijn specialisaties zijn het arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Ik adviseer over onder meer reorganisaties en overnames.

Als arbeidsrechtspecialist ben ik onderdeel van het kernteam van juristenindezorg.nl, welk team alle HR/P&O-uitdagingen binnen de zorg kan oplossen met oog voor zowel juridische, fiscale, bedrijfseconomische als pensioentechnische kwesties. Binnen juristenindezorg.nl houd ik mij veelal bezig met het optimaliseren van personeelsformaties in de zorg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *