Nieuwe vergoedingen uit ontslagrecht: loon uit vroegere dienstbetrekking

Nieuwe vergoedingen uit ontslagrecht: loon uit vroegere dienstbetrekking

Het nieuwe ontslagrecht is een feit, maar als je als werkgever één dezer dagen geconfronteerd wordt met het betalen van de nieuwe aanzeg- of transitievergoeding moet je natuurlijk wel weten hoe dit in de loonadministratie verwerkt dient te worden, want je wilt voorkomen dat je te veel moet betalen.

Vreemd genoeg zegt het handboek loonheffing van de belastingdienst er (op dit moment) nog niets over, dus ik help jou daar graag mee op weg.

Aanzegvergoeding

De aanzegvergoeding, een boete ter hoogte van maximaal een maandsalaris, kan door werknemers geclaimd worden als een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden niet schriftelijk een maand voor de einddatum is aangezegd.

Deze vergoeding moet gezien worden als belast brutoloon, maar het betreft een vergoeding die voortvloeit uit een arbeidsovereenkomst die is beëindigd, waardoor het gezien wordt als loon uit vroegere dienstbetrekking. Dat betekent dus belasten volgens de groene tabel (geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd, wel premie Zorgverzekeringswet) en omdat het om een incidentele beloning gaat, de tabel bijzondere beloningen.

De aanzegvergoeding moet niet verward worden met het loon over de opzegtermijn. Dit laatste loonbestanddeel is net als bijvoorbeeld uitbetaalde verlofuren, namelijk loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (witte tabel, wel premies werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet).

Transitievergoeding

De transitievergoeding, een vergoeding die geclaimd kan worden na beëindiging van een dienstverband na minstens 2 jaar, is bedoeld als compensatie voor ontslag en het vergemakkelijken van de transitie naar een andere baan.

De aanspraak die wordt opgebouwd is nog geen loon. Echter bij uitbetaling van de transitievergoeding gaat ook hier de belastingheffing spelen en moet je dus loonheffing inhouden. De transitievergoeding is in dit opzicht te vergelijken met een ontslagvergoeding, ze ontstaan beide uit beëindiging van een arbeidsovereenkomst en vallen onder het ruime loonbegrip. Met dien verschil dat eventuele transitie- en/of inzetbaarheidskosten van de transitievergoeding mogen worden afgetrokken. Overigens moet de werknemer wel vooraf schriftelijk akkoord zijn gegaan met de kosten.

Net als de aanzegvergoeding is dus ook de transitievergoeding daardoor belast als loon uit vroegere dienstbetrekking (groene tabel bijzondere beloning, geen premies werknemersverzekeringen, wel premie Zorgverzekeringswet).

Transitie- en inzetbaarheidskosten

Aangezien de transitie- en inzetbaarheidskosten vergoedingen aan de werknemer zijn, moet dit onder de werkkostenregeling gezien worden als loon. Of hierop gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen of normbedragen van toepassing zijn, moet per geval bekeken worden. Of deze kosten dan loon uit tegenwoordige of vroegere dienstbetrekking zijn, zal per geval door de belastingdienst beoordeeld moeten worden.

Wellicht kom je er sneller mee in aanraking dan gedacht, want ook het beëindigen van een contract na 2 jaar loondoorbetalingsplicht bij ziekte is reden voor het claimen van een transitievergoeding. Kortom de nieuwe wet- en regelgeving biedt weer volop uitdagingen voor de salarisadministratie.

Mocht je aanvullende vragen hebben, neem dan gerust contact op met mij of mijn collega’s van de Salaris-desk onder telefoonnummer 0545- 46 36 26.

Lees hier het blog ‘Vervaltermijnen aanzeg- en transitievergoedingen’

Auteur

Natasha Leuverink

Adviseur Salaris-desk BonsenReuling
Wie ben ik? Enthousiast, gedreven, betrokken, nieuwsgierig, resultaat- en klantgericht, communicatief sterk, sociaal en flexibel!

De wereld van Personeel & Organisatie ken ik vanuit verschillende perspectieven en heb veel kennis en ervaring in de advisering op personeelsgebied aan bedrijven, werving & selectie, functionering & beoordeling, loopbaanbegeleiding & scholingsgesprekken en loonadministratie.

De Salaris-desk, onderdeel van BonsenReuling, houdt zich bezig met alles over personeel. Binnen deze desk zijn de kennis en ervaring van juristen, fiscalisten, accountants en salarisadministrateurs gebundeld. Hieraan draag ik bij met mijn expertise op het gebied van Personeel & Organisatie. Kijk voor meer informatie op www.salaris-desk.nl.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *