Moet ik mijn (foutieve) whk-beschikking corrigeren?

Moet ik mijn (foutieve) whk-beschikking corrigeren?

Onlangs bracht de Belastingdienst naar buiten dat ze fouten hebben gemaakt in het berekenen van het premieloon op de beschikking Werkhervattingskas (Whk) 2015. De Whk is ingevoerd om de instroom van flexwerkers in de Ziektewet en de WIA te beperken, door werkgevers te laten bijdragen aan de kosten van uitkeringen. Heb jij als ondernemer ook een brief van de Belastingdienst gehad en vraag jij je af of je teveel premie betaalt? Wellicht helpt mijn overweging jou verder.

Whk-beschikking 2015

Op de beschikking (eind 2014 ontvangen) vind je premiepercentages die verwerkt zitten in de premies werknemersverzekeringen die je als werkgever betaalt. De beschikking van 2015 is gebaseerd op de loonsommen van 2009 tot en met 2013. Nu blijkt dat over 2013 een aangiftetijdvak te weinig berekend is en het gehanteerde premieloon daardoor te laag kan uitvallen. Dit kan consequenties voor werkgevers hebben.

De rekenpercentages worden per werkgever vastgesteld en onderverdeeld in kleine, middelgrote en grote werkgevers:

  • Kleine werkgevers (loonsom onder de 314.000 euro) betalen een sectorpremie. Uitkeringen aan oud-werknemers worden niet op individueel werkgeversniveau berekend maar zitten voor de gehele sector verrekend in deze sectorpremie.
  • Middelgrote werkgevers (loonsom tussen 314.000 en 3.140.000 euro) betalen een premie die opgebouwd is uit een deel sectorpremie en een deel individueel bepaalde premie.
  • Grote werkgevers (loonsom vanaf 3.140.000 euro) betalen alleen de individueel gedifferentieerde premie, die dus afhankelijk is van het aantal arbeidsongeschikte werknemers uit het eigen bedrijf.

Juiste indeling als werkgever

De fout van de Belastingdienst lijkt met name tot uiting te komen in de berekening van de individueel bepaalde premie voor middelgrote en grote werkgevers. Echter, wat als jouw premieloon de grens overschrijdt als het laatste aangiftetijdvak wel bijgeteld was? Ben je als kleine werkgever ineens een middelgrote werkgever? Of als middelgrote werkgever zelfs een grote werkgever? Of dit in jouw voor- of nadeel uitpakt, is van een aantal factoren afhankelijk (schadelast in jouw sector/eigen onderneming etc.).

Aangezien de Belastingdienst de juiste gegevens had kunnen toepassen, mogen zij geen aanpassing in jouw nadeel doorvoeren. Pakt de wijziging in jouw voordeel uit en betaal je nu teveel premie, dan is het raadzaam om eerst te overwegen of je er werk van maakt.

Lagere premie

Staar jezelf niet blind op de lagere percentages, maar bekijk ook wat het herstellen uiteindelijk zal opleveren. Er zal tijd mee gemoeid zijn om een nieuwe berekening op te vragen bij de Belastingdienst. De nieuwe percentages moeten doorgevoerd worden in jouw loonadministratie en de voorliggende aangiftes moeten gecorrigeerd worden. Als je een deel van de WGA-premie op jouw werknemers verhaalt zul je ook die bedragen moeten corrigeren. Kortom: overweeg of het financiële voordeel opweegt tegen de administratieve last.

Heb je de loonadministratie uitbesteed? Overleg vooraf met jouw adviseur over de kosten en reken jezelf niet op voorhand rijker. Wellicht ben je beter af als je eind 2015 de gegevens op jouw nieuwe beschikking voor 2016 goed controleert en daarmee fouten voorkomt in plaats van achteraf recht zetten.

Auteur

Natasha Leuverink

Adviseur Salaris-desk BonsenReuling
Wie ben ik? Enthousiast, gedreven, betrokken, nieuwsgierig, resultaat- en klantgericht, communicatief sterk, sociaal en flexibel!

De wereld van Personeel & Organisatie ken ik vanuit verschillende perspectieven en heb veel kennis en ervaring in de advisering op personeelsgebied aan bedrijven, werving & selectie, functionering & beoordeling, loopbaanbegeleiding & scholingsgesprekken en loonadministratie.

De Salaris-desk, onderdeel van BonsenReuling, houdt zich bezig met alles over personeel. Binnen deze desk zijn de kennis en ervaring van juristen, fiscalisten, accountants en salarisadministrateurs gebundeld. Hieraan draag ik bij met mijn expertise op het gebied van Personeel & Organisatie. Kijk voor meer informatie op www.salaris-desk.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *