Ieder voordeel heeft zijn nadeel

Ieder voordeel heeft zijn nadeel

Klinkt als een bekende uitspraak, maar dan andersom. De voordeelregel vervalt per 2016. Door de voordeelregel wordt er vaak te weinig loonheffing berekend, waardoor er in de inkomstenbelasting moet worden bijbetaald. De voordeelregel wordt afgeschaft en daardoor heb je geen nadeel meer, dus dat is per saldo dan voordelig.

Wat is de voordeelregel?

Over regulier periodiek loon betaal je als werknemer loonheffing conform de tijdvaktabellen. Over bijzondere beloningen (bijvoorbeeld, vakantietoeslag, bonus, overwerk e.d.)  pas je de tabellen voor bijzondere beloning toe. In de voordeelregel mag je er voor kiezen om de bijzondere beloning op te tellen bij het reguliere tijdvakloon. Op het totaal pas je de tijdvaktabel toe, als dit leidt tot een lagere loonheffing dan wanneer de tabel voor bijzondere beloning toepast. Een lagere loonheffing, dus netto een hoger bedrag.

Dat is dan toch voordelig?

Nee, helaas niet altijd. Tegenwoordig steeds vaker niet. Dit wordt veroorzaakt door de afbouw van de heffingskortingen. Naarmate het loon stijgt nemen de heffingskortingen af. In het kort, pas je de loonheffingskorting toe, dan worden een aantal heffingskortingen verrekend met de in te houden loonheffing in de tijdvaktabel. Naarmate het loon hoger wordt, worden een aantal heffingskortingen afgebouwd. Een korting op de korting die leidt tot een lagere korting, dus meer loonheffing. In 2015 is de afbouw van heffingskortingen ook verrekend in de tabel voor bijzondere beloningen. Dit betekent een hoger percentage bijzondere beloningen. Dan is het toepassen van de voordeel regel steeds vaker voordeliger, maar niet altijd juist. Gevolg nabetalen in de inkomstenbelasting aangifte. En dat is weer nadelig.

Door de voordeelregel wordt dus vaak te weinig loonheffing ingehouden waardoor er voor de inkomstenbelasting moet worden bijbetaald. Daarom wordt de voordeelregel afgeschaft.

Auteur

Frank Harbers

Sinds 2002 ben ik werkzaam op het gebied van personeels- en salarisadministratie.

In de jaren ben ik gegroeid van salarisadministrateur naar een adviseur en procesbegeleider die de kansen en bedreigingen voor de klanten aangrijpt om ze te voorzien van een juist advies.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *