Grenzen controleplicht en micro-ondernemingen

Grenzen controleplicht en micro-ondernemingen

De grenzen voor de vraag of je onderneming wel of niet wettelijk controleplichtig is worden verhoogd. Daarbij is het voor een aantal ondernemingen, die nu op de grens zitten van wel of niet controleplichtig zijn, van belang zich goed te laten adviseren over de gevolgen van de wijzigingen voor hun specifieke situatie.

Verder is de term micro-ondernemingen geïntroduceerd. Voor een aantal ondernemingen die in deze nieuwe categorie ondergebracht kunnen worden is het eveneens belangrijk de gevolgen goed in kaart te brengen.

Controleplicht?

De groottecriteria om te bepalen of een onderneming wettelijk controleplichtig is worden als volgt vastgesteld:

  • Netto-omzet ≥ € 12 miljoen (voorheen € 8,8 miljoen)
  • Waarde van de activa ≥ € 6 miljoen (voorheen € 4,4 miljoen)
  • Aantal personeelsleden > 50 (voorheen ook 50)

Indien je onderneming twee jaar achtereen voldoet aan twee van de drie criteria is er sprake van wettelijke controleplicht.

De nieuwe groottecriteria mogen, naar verwachting, voor het eerst over het boekjaar 2015 worden toegepast. Voor ondernemingen die op de “grens” zitten van wel of geen controleplicht is het advies om de gevolgen van de wetswijziging goed in kaart te brengen.

De uitkomst kan je helpen in de keuze welke opdracht je verstrekt aan je accountant. Hierbij is het uiteraard ook mogelijk om in voorkomende gevallen te kiezen voor een vrijwillige controle van de jaarrekening.

Micro-ondernemingen

Voor de kleinere ondernemingen komt er een mogelijkheid om een minder uitgebreide jaarrekening op te (laten) maken. Deze ondernemingen worden aangemerkt als micro-onderneming. Om aangemerkt te kunnen worden als micro-onderneming zal de onderneming in twee opvolgende jaren moeten voldoen aan de volgende criteria:

  • Netto-omzet ≤ € 700.000
  • Balanstotaal ≤ € 350.000
  • Aantal werknemers < 10

De inrichtingsjaarrekening voor micro-ondernemingen is beperkter dan voor overige ondernemingen, maar bevat daarmee ook minder relevante informatie voor de belanghebbenden. Diverse toelichtingen en dus ook grondslagen kunnen bijvoorbeeld achterwege blijven. Er zou kunnen worden volstaan met een summiere balans en winst-en-verliesrekening waarvan alleen de balans hoeft te worden gedeponeerd.

Eén van de vragen die hierbij opkomt is of het verstandig is te kiezen voor een beperktere jaarrekening. De jaarrekening is tot op heden nog steeds een middel om inzicht te verschaffen in de prestaties van de onderneming. In het geval er minder informatie wordt opgenomen die wel relevant is voor de beeldvorming is nog maar de vraag of het wenselijk is om gebruik te maken van de voorgestelde mogelijkheden. Denk hierbij onder meer aan de rapportagewensen en beeldvorming van financiers.

Tot slot

De kleinere en middelgrote ondernemingen staan dit jaar en/of volgend jaar voor een aantal belangrijke keuzes waarbij de vraag is of er gebruik gemaakt gaat worden van de geboden wettelijke mogelijkheden. Of aanpassing van de huidige koers ook wenselijk is hangt sterk af van de specifieke situatie van de onderneming en ondernemer.

Kortom: denk goed na over de consequenties van je keuze (bezint eer ge begint!)

Mocht je meer informatie wensen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 0545-46 36 26.

Auteur

Rudi Tragter

Adviseur / Accountant
Ik ben als adviseur / accountant betrokken bij kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Mijn ambitie is om de onderneming en de ondernemer zodanig te adviseren dat ze de gestelde doelstellingen kunnen bereiken. Hierbij is pro-actief adviseren een belangrijke voorwaarde.

 

Gerelateerde blogs

Geen gerelateerde blogs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *