Financieringstapelen

Financieringstapelen

De afgelopen tijd kun je het Financiële Dagblad niet open slaan of er staat een artikel in over een  nieuw alternatief voor bancaire financiering. Ik merk dat het voor het MKB nog steeds lastig is om een passende financiering aan te trekken.
Bijna altijd gaat de ondernemer eerst naar zijn huisbank, maar steeds vaker moet de bank zijn klant doorverwijzen naar alternatieve financieringsbronnen. Op dat moment zie je dat de meeste ondernemers en bankiers niet weten bij welke partij ze moeten zijn met deze financieringsvraag. Daarnaast vindt een bank het ook lastig om aan te geven wat er wél mogelijk is en voor welk deel  op zoek moet worden gegaan naar een andere financier.

Door verschillende financieringsvormen te combineren kunnen MKB-ondernemers echter de kans op verkrijging van de totale benodigde financiering aanzienlijk vergroten. Hierbij worden verschillende financieringsvormen van verschillende partijen gestapeld om zo te komen tot de totale benodigde financiering. Dit heet “financiering stapelen”.

Bij “financiering stapelen” zorg je ervoor dat iedere financier dat deel van de financiering voor zijn rekening neemt waarin deze partij goed is. Zo richt de ene alternatieve financier zich op het betrekken van de “crowd” bij een financiering, een andere op de bevoorschotting van orders en een derde op overheidsfinanciering in de vorm van subsidies en/of garanties.

Een ondernemer kan onmogelijk bijhouden wat er in de financieringsmarkt te koop is en hoe deze partijen zo doelgericht benaderd kunnen worden. Zelfs voor mij als specialist is het een dagtaak om alle ontwikkelingen bij te houden en daarom zitten we veelvuldig met (nieuwe) aanbieders om tafel. Alleen op deze manier is het mogelijk om een regisseursrol te vervullen en een juiste selectie te maken.

Ondernemers die gaan investeren willen vaak niet op voorhand veel tijd kwijt zijn met een dergelijk traject en vooraf een hoge rekening moeten betalen. We hebben daarom een transparante formule opgezet, waarbij we efficiënt een financieringsverzoek van een klant kunnen oppakken en potentiële financiers effectief kunnen informeren. Een belangrijk deel gaat digitaal, maar er zal altijd een persoonlijk gesprek met de ondernemer plaatsvinden. Pas daarna zal gezamenlijk worden besloten welke marsroute moet worden gevolgd om de klant te helpen aan een passende financiering.

Dit concept hebben we vormgegeven op www.financieringstapelen.nl. Op dit platform kunnen MKB-ondernemers hun financieringsproblematiek toelichten en aanvullende gegevens uploaden. Deze gegevens worden door onze specialisten beoordeeld, waarna de ondernemer wordt uitgenodigd voor een intake gesprek als we een oplossing zien. Na dit gesprek wordt bepaald of de opdracht wordt aanvaard en gaan onze specialisten de financieringsrapportage schrijven voor de verschillende financiers. Vervolgens zullen we de regie houden bij de tijdslijnen en afspraken die met deze partijen worden gemaakt. Door het leveren van deze dienst kunnen MKB-ondernemers zich bezig houden met hetgeen waar ze het beste in zijn, ondernemen!

Auteur

Terence van Bussel

Terence van Bussel – Financieringspecialist

Bij Taurus Corporate Finance richt ik me vooral op verkoopbegeleiding en waarderingsvraagstukken.  De afgelopen jaren heb ik diverse  financieringsaanvragen geschreven. Ik heb door de jaren heen steeds meer kennis gekregen van het verbinden van verschillende financieringsinstanties, wat uiteindelijk heeft geleid tot het opzetten van Financieringstapelen.

 

  

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *