Werknemers op social media; kans of bedreiging?

Werknemers op social media; kans of bedreiging?

Googlende werkgevers en twitterende werknemers zijn onderdeel van onze maatschappij en niet meer weg te denken. Maar wat mag je, als werkgever, nou wel en niet van werknemers verwachten of controleren op social media?

Social media tijdens en buiten werktijd

Tijdens werktijd wordt er gewerkt, toch? Ja en nee. Veel werknemers checken ook tijdens werktijd diverse social media-netwerken en plaatsen hierop berichten. Het gebruik van social media tijdens werktijd kan door een werkgever worden beperkt, doch niet ongelimiteerd. Een werknemer heeft namelijk recht op een bepaalde mate van communicatievrijheid ook op het werk, waaronder tevens het recht valt om normale sociale relaties te ontwikkelen met anderen.

Een werkgever kan geen invloed uitoefenen op hetgeen een werknemer buiten werktijd doet, tenzij er grenzen worden overschreden of afspraken geschonden. Denk hierbij aan fatsoensnormen die een redelijk handelend werknemer in acht dient te nemen, of overtreding van een geheimhoudingsbeding.

Een persoonlijk of zakelijk bericht op social media?

Wat is nog privé en wat raakt een werkgever? Een werknemer heeft vrijheid van meningsuiting, maar anderzijds kan het ook niet de bedoeling zijn dat een werkgever schade lijdt door (negatieve) uitlatingen van een werknemer. Voor zover het gevoelige (bedrijfs)informatie betreft, kan een werkgever een geheimhoudingsbeding overeenkomen.

Op dit moment zien wij dat er veel juridische procedures worden gevoerd met betrekking tot imagoschade van de werkgever. Afhankelijk van de aard van de gedraging, maar ook afhankelijk van het medium dat door de werknemer wordt gebruikt, zijn er al diverse werknemers gestraft voor bepaalde uitlatingen op social media.

Social media na beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Ook worden er momenteel veel juridische procedures gevoerd over de vraag of een overeengekomen concurrentie- en/of relatiebeding is overtreden. Denk hierbij aan het linken van een werknemer op LinkedIn met concurrenten of het plaatsen van een bericht op Twitter terwijl één van de relaties een volger van de werknemer is. Geleidelijk worden door het gebruik én de rechtspraak bepaalde regels en richtlijnen duidelijk waarmee werkgevers en werknemers rekening dienen te houden als zij zich begeven op social media. Met deze regels en richtlijnen kan je, als werkgever, aan de werknemers goede instructies geven bij het gebruik van social media.

Social media-beleid

Deze instructies kunnen worden gegeven door bijvoorbeeld het implementeren van een social media-reglement in de organisatie. In een social media-reglement kunnen beleidskeuzes worden toegelicht en do’s en dont’s aan werknemers worden meegegeven. Op deze manier weten werknemers heel goed wat er van hen wordt verwacht als zij actief zijn op social media. Uiteraard is het even belangrijk om de wijze waarop de naleving wordt gecontroleerd en de sancties bij overtreding van het reglement goed te benoemen. Het gebruik van social media moet immers op het wereldwijde web een feest zijn, waar iedereen de regels kent om binnen te mogen komen.

Conclusie: Werknemers op social media; kans of bedreiging?

Het gebruik van social media door werknemers biedt u als werkgever zeker een KANS, mits u een aantal zaken goed heeft geregeld:

  • strategisch inzetten
  • interne communicatie en sturing
  • social media-beleid/-reglement
  • geheimhoudingsbeding
  • concurrentie- en relatiebeding
  • toezicht op naleving
  • sancties

Tot slot

Ben je geïnteresseerd in de kansen en bedreigingen van social media en de mogelijkheden om dit in goede banen te begeleiden? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met mij op (g.vos@bonsenreuling.nl of 0544-39 33 33).

Auteur

Geerke Vos

Directeur | Senior jurist BonsenReuling
Ik houd mij bezig met allerlei juridische vraagstukken. Mijn specialisaties zijn het arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Ik adviseer over onder meer reorganisaties en overnames.

Als arbeidsrechtspecialist ben ik onderdeel van het kernteam van juristenindezorg.nl, welk team alle HR/P&O-uitdagingen binnen de zorg kan oplossen met oog voor zowel juridische, fiscale, bedrijfseconomische als pensioentechnische kwesties. Binnen juristenindezorg.nl houd ik mij veelal bezig met het optimaliseren van personeelsformaties in de zorg.

3 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *