Werkkostenregeling: “You snooze, you loose”

Werkkostenregeling: “You snooze, you loose”

Na Prinsjesdag is ‘alle’  onduidelijkheid weg. Waar velen nog steeds twijfels hadden of de werkkostenregeling door gaat, gaat deze er per 1 januari 2015 echt komen. Tijd om in actie te komen. “You snooze, you loose”

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Je mag bijna alles vergoeden en verstrekken aan je werknemers, zolang je er maar voor zorgt dat de waarde van de vergoedingen en verstrekkingen niet boven 1,2% (2015) van de totale fiscale loonsom (kolom 14) van de werkgever komt (de vrije ruimte). Is de totale waarde meer, dan betaal je over het meerdere 80% eindheffing.

Dit is in basis de regeling. Uiteraard zijn er uitzonderingen. De wetgever heeft een aantal gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen in het leven geroepen die niet meetellen  in de vrije ruimte en worden dus niet belast met 80% eindheffing.

Daarnaast is het ook mogelijk om bepaalde loonbestanddelen te belasten bij de werknemer (als loon) of op te nemen in de vrije ruimte, bijvoorbeeld de bovenmatige kilometervergoeding (meer dan € 0,19 per kilometer).

Implementatie

Eerst is het belangrijk te weten welke vergoedingen en verstrekkingen je doet in het kader van de werkkostenregeling. Daarna ga je beoordelen hoeveel de vrije ruimte is en of deze wordt overschreden. Afhankelijk van deze uitkomst ga je beoordelen of het mogelijk is om arbeidsvoorwaarden aan te passen. Het is belangrijk om te starten met het onderbouwen van de vaste onkostenvergoeding. Mijn advies is om het volgende tijdpad te volgen:

Tijdstip Actie
Vanaf 1 oktober 2014, drie maanden lang Bijhouden bonnetjes voor de onderbouwing van de vaste onkostenvergoeding
Oktober 2014 Inventariseren vergoedingen en verstrekkingen en beoordelen of de vrije ruimte wordt overschreden
November en december 2014 Eventueel aanpassen arbeidsvoorwaarden en implementeren in de organisatie
Heel 2015 Periodiek monitoren van de vrije ruimte
Eind 2015 Beoordelen of er eindheffing moet worden betaald of dat er nog vrije ruimte over is.

Is er nog vrije ruimte aan het einde van het jaar over dan kun je deze benutten, bijvoorbeeld met een kerstpakket of de werknemer toch een fiets te laten uitruilen.

Meer weten over de werkkostenregeling? Neem dan contact op of bezoek onze cursus werkkostenregeling.

Auteur

Frank Harbers

Sinds 2002 ben ik werkzaam op het gebied van personeels- en salarisadministratie.

In de jaren ben ik gegroeid van salarisadministrateur naar een adviseur en procesbegeleider die de kansen en bedreigingen voor de klanten aangrijpt om ze te voorzien van een juist advies.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *