Werken met een Duitse onderaannemer? Opletten geblazen!

Werken met een Duitse onderaannemer? Opletten geblazen!

Nederlandse bouwbedrijven werken regelmatig samen met Duitse bouwbedrijven. Zowel voor opdrachten in Nederland als in Duitsland. Als een opdracht wordt verstrekt aan een Duits bouwbedrijf voor een opdracht in Nederland is het opletten geblazen.

Er zijn vele situaties mogelijk. In dit blog ga ik in op een Nederlands bouwbedrijf die een deel van een opdracht in Nederland uitbesteedt aan een Duitse onderaannemer.

Aansprakelijk voor Nederlandse belasting en premies

Zowel de Duitse onderaannemer als de Nederlandse opdrachtgever realiseren zich vaak niet dat er mogelijk in Nederland belastingen en premies verschuldigd zijn, ondanks het feit dat het gaat om een Duits bedrijf met Duitse werknemers. Indien er in Nederland belastingen en/of premies verschuldigd zijn, is de opdrachtgever daarvoor vaak aansprakelijk. Het gaat dan met name om verschuldigde loonbelasting en wettelijke premies die afgedragen moeten worden voor de sociale zekerheid van werknemers.

Voor de aansprakelijkheid voor verschuldigde wettelijke premies zijn met name eventueel afgegeven A1/E101-verklaringen van belang. Als een dergelijke verklaring is afgegeven voor de betreffende personeelsleden en is bepaald dat niet in Nederland maar in Duitsland premies verschuldigd zijn, dan is het aansprakelijkheidsrisico al erg beperkt.

Voor de belastingheffing is het echter wat complexer.

Onderaanneming of uitlenen van personeel

Een belangrijke vraag die gesteld moet worden is of de opdracht aan het Duitse bedrijf een aannemingsopdracht is of dat het gaat om uitlenen van personeel. Wanneer dit laatste het geval is, ontstaat namelijk al erg snel een belastingplicht in Nederland (en daarmee een aansprakelijkheid). Als het gaat om een opdracht van onderaanneming is dit minder snel het geval.

Bij een onderaannemingsopdracht is de opdrachtnemer verplicht om een bepaald resultaat te leveren. Bij uitlenen van personeel ligt de nadruk meer op het leveren van personeel voor bouwwerkzaamheden. Dit lijkt een erg duidelijk en helder verschil. In de praktijk blijkt echter dat een opdracht toch vaak elementen heeft van beide, waardoor er onzekerheid ontstaat. Van belang zijnde punten zijn onder andere:

  • Hoe wordt de prijs berekend (uren of gereed worden opdracht)
  • Neemt de opdrachtnemer eigen gereedschap/materieel mee
  • Is er actief toezicht van en leiding door opdrachtgever
  • Wie is er verantwoordelijk voor reparaties/niet goed uitgevoerd werk
  • Wie zorgt er voor de bouwmaterialen

LET OP: De fiscus vindt relatief snel dat sprake is van uitlenen van personeel. In de praktijk kom ik vaak situaties tegen die erg lijken op onderaanneming en waar de opdrachtgever ervan overtuigd is dat er ook sprake is van een overeenkomst van opdracht. De belastingdienst heeft echter niet altijd dezelfde mening. Dit laatste kan erg vervelend zijn, als dit achteraf aan het licht komt.

Waarom is het zo’n belangrijk verschil? – 1- Inhoudingsplicht

Een belangrijk verschil met betrekking tot de belastingplicht is de vraag of de Duitse opdrachtnemer inhoudingsplichtig is voor de loonheffingen of niet. Indien een (Duitse) opdrachtnemer namelijk niet inhoudingsplichtig is in Nederland, ontstaat vaak ook geen verplichting voor de werkgever om loonbelasting in Nederland af te dragen. Wanneer geen loonbelasting afgedragen hoeft te worden, kan een opdrachtgever daarvoor uiteraard ook niet aansprakelijk zijn.

Als het gaat om uitlenen van personeel, heeft de Duitse opdrachtnemer te allen tijde een inhoudingsplicht voor loonbelasting in Nederland en is het risico op aansprakelijkheid dus aanmerkelijk groter. Indien er sprake is van onderaanneming, is slechts onder bijzondere omstandigheden sprake van een inhoudingsplicht voor de loonbelasting. Dan moet er sprake zijn van een zogenoemde vaste inrichting van de Duitse opdrachtgever in Nederland of moet het gaan om langdurige bouwopdrachten in Nederland.

Waarom is het zo’n belangrijk verschil? -2- Verschuldigde inkomstenbelasting

Verder is een belangrijk verschil tussen uitlenen van personeel en onderaanneming het moment waarop de werknemer belasting verschuldigd is vanwege zijn werkzaamheden in Nederland. Wanneer ten behoeve van een werknemer immers geen belasting verschuldigd is in Nederland, kun je daarvoor ook niet aansprakelijk zijn.

Als het gaat om onderaanneming, is de werknemer in de regel pas belasting verschuldigd in Nederland wanneer hij meer dan 183 dagen in een jaar in Nederland aanwezig is geweest. Indien de opdracht kwalificeert als uitlenen van personeel, is vaak vanaf de eerste werkdag in Nederland belasting verschuldigd over zijn inkomen (en dus niet in Duitsland).

Zorg voor duidelijkheid vooraf en stem vooraf af met belastingdienst(en)

Het grootste probleem ontstaat vaak als achteraf komt vast te staan dat er sprake was van een loonheffingenplicht (belasting en/of premies) in Nederland. Dan zijn er vaak al lang belastingen en premies afgedragen in Duitsland en is er niets afgedragen in Nederland. Dit terugdraaien is vaak erg lastig/complex. Verder heeft de opdrachtgever dan geen voorzorgsmaatregelen kunnen nemen om zijn aansprakelijkheidsrisico’s te beperken (storten op g-rekeningen/depot, voorkomen anoniementarief voor loonbelasting, etc.)

De Nederlandse belastingdienst komt dan vanwege naheffingen ook vaak al snel bij de Nederlandse opdrachtgever uit, aangezien naheffingen in Duitsland bij de opdrachtnemer vaak lastig is.

Daarom is het van belang om vooraf duidelijkheid te hebben. Dit geldt ook voor opdrachten waar het duidelijk lijkt te zijn dat er in Nederland geen loonheffingen verschuldigd zijn.

Belastingplicht in Nederland niet ongunstig

Een belastingplicht in Nederland voor de Duitse opdrachtgever is overigens niet eens altijd ongunstig. Dit heeft te maken met de lage belastingtarieven in de eerste twee belastingschijven in Nederland.

Overige aspecten

De vraag omtrent onderaanneming of uitlenen van personeel, is uiteraard niet alleen van belang voor eventuele aansprakelijkheden voor belastingschuld. Ook is dit van belang voor onder andere eventuele verplichtingen op het gebied van de wet Waadi, CAO, arbeidsveiligheid, etc.

Verder is het altijd van belang om te weten welke werknemers er in Nederland werkzaam zijn, manurenstaten van deze werknemers te hebben en ook altijd te vragen om A1/E101-verklaringen vanwege de heffing van sociale zekerheid premies. Dit laatste wordt nog wel eens onderschat. Bij relatief lage inkomsten zijn er vaak aanmerkelijk meer premies verschuldigd dan belastingen.

Tot slot

Bovenstaande is een vrij complexe materie en het is dan ook niet mogelijk alle aspecten te behandelen in dit blog. De belangrijkste boodschap is:

  • Realiseer dat het werken met een Duitse opdrachtnemer risico’s met zich meebrengt.
  • Zorg voor duidelijkheid vooraf, zodat eventuele maatregelen getroffen kunnen worden. Het is geen probleem om een en ander goed te regelen, met name wanneer het vooraf wordt geregeld

Ik zal in toekomstige blogs enkele van bovenstaande onderwerpen wat verder uitdiepen. Als er vragen zijn kun je natuurlijk altijd contact met mij of één van mijn collega’s van Duitsland-desk.nl opnemen onder telefoonnummer 0545-46 36 26.

Auteur

Ingmar Pondes

Directeur | Fiscalist BonsenReuling
Sinds 2001 ben ik werkzaam als fiscalist in de mkb-praktijk. Mijn hart ligt bij grensoverschrijdend werken en ondernemen (Nederland en Duitsland) en bij omzetbelastingvraagstukken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *