Verbod op voorfinanciering out of pocket-kosten

Verbod op voorfinanciering out of pocket-kosten

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de toezichthouder op de gerechtsdeurwaarders, het Bureau Financieel Toezicht (BFT), hebben de afgelopen jaren de voorfinanciering van de zgn. out of pocket-kosten -met name griffierechten- door de gerechtsdeurwaarders tot een ongewenst hoog niveau zien oplopen. In totaal gaat het om enkele honderden miljoenen die door gerechtsdeurwaarders worden voorgeschoten.

Daarom is per 1 december 2013 door de KBvG een voor alle gerechtsdeurwaarders in Nederland bindende bestuursregel vastgesteld met een algeheel verbod op de voorfinanciering van de “out of pocket-kosten”.

Wat zijn out of pocket-kosten?

Out of pocket-kosten zijn de te maken kosten voor: informatie-inwinning, verhaalsonderzoek, griffierecht, slotenmaker en ontruimploeg. Ook kosten van een collega-gerechtsdeurwaarder, een advocaat of notaris worden als out of pocket-kosten gezien.

Wat betekent de regel in de praktijk?

Gerechtsdeurwaarders mogen de out of pocket-kosten dus niet meer voorschieten. Als dergelijke kosten in het kader van bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure gemaakt moeten worden, zullen zij om een voorschot vragen alvorens de werkzaamheden uit te voeren.

Pas na ontvangst van het voorschot is de ingevolge de bestuursregel van de KBvG vereiste dekking aanwezig en mogen de werkzaamheden worden verricht. Om te voorkomen dat in strijd met de bestuursregel wordt gehandeld, zullen zij dus vooraf om een voorschot vragen.

Als zij meerdere dossiers voor je behandelen, dan controleren zij eerst of er in die dossiers ontvangsten zijn. Een deurwaarder kan een zogenaamd kwaliteitsoverzicht uitdraaien en zien of er voldoende dekking is. Indien dat het geval is en de out of pocket-kosten met die ontvangsten gedekt worden, is het vragen van een voorschot niet nodig, zolang de dekking aanwezig blijft. Men zal echter steeds moeten controleren of de dekking er is. Het BFT zal naleving van de bestuursregel controleren en desgewenst handhaven middels een tuchtklacht tegen de overtredende gerechtsdeurwaarders.

Wij beseffen terdege de impact van deze bestuursregel. Het vragen van een voorschot ter dekking van de out of pocket-kosten kwam maar in beperkte mate voor. De deurwaarder en de opdrachtgever zullen beiden aan de nieuwe situatie moeten wennen.

Heb je vragen, neem dan contact op met mij of Anne Verhoeven. Wij zijn bereikbaar onder telefoonnummer 0544-46 12 73.

Auteur

Rob Soer

Soer Gerechtsdeurwaarders en Incasso

Sinds 1998 heb ik als gerechtsdeurwaarder een eigen deurwaarders- en incassopraktijk in Groenlo en bedien met name het MKB, grote financiële instellingen zoals de Rabobank en meerdere woningcorporaties. Het is een internationaal georiënteerde incassopraktijk en gespecialiseerd in de incassomarkt in Duitsland en België. Het team van Soer Gerechtsdeurwaarders en Incasso bestaat uit 2 (t.k.)deurwaarders, een juriste en 7 incassomedewerkers.

 

Gerelateerde blogs

Geen gerelateerde blogs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *