Subsidies: niet alleen lusten maar ook lasten?

Subsidies: niet alleen lusten maar ook lasten?

Subsidies zijn steeds vaker een belangrijk onderdeel van de financiering van nieuwe ontwikkelingen binnen innovatieve bedrijven. Maar is het allemaal goud wat er blinkt in subsidieland? De voorwaarden om een subsidie te krijgen zijn niet alleen van technische aard, maar ook de financiële randvoorwaarden worden steeds belangrijker.

Omdat ik als accountant vaak aan het einde van het traject betrokken word, zie ik dat de financiële kant van de verantwoording van een project tot meer gesprekstof leidt dan noodzakelijk. Als bij de opstart van een project goed wordt nagedacht over de inrichting van de (project)administratie dan zal er naar mijn mening meer inzicht zijn in de voortgang, maar zal ook de afrekening een stuk eenvoudiger worden. Maar hoe?

Eigenlijk is het inrichten van de administratie niet veel anders dan die van normale projecten met uitzondering van eventuele specifieke voorwaarden in de subsidie. De belangrijkste onderdelen zijn: – uren – uurtarieven – materialen – inkopen van diensten

Nog te vaak wordt de financiële administratie niet goed ingericht en moet er bij de verantwoording naar de subsidieverstrekker onevenredig veel werk worden verricht waarbij het ook nog eens de vraag is of er voldaan wordt aan de voorwaarden. Dit zorgt niet alleen voor extra kosten maar kan ook leiden tot extra discussie. Nog veel belangrijker: is er voldoende inzicht tijdens het project en kan er worden bijgestuurd? Het zou toch zonde zijn als er subsidie wordt misgelopen door een gebrek aan inzicht.

Een van de meest voorkomende discussies gaat over de berekening van het uurtarief van de medewerkers. Om die goed te kunnen bepalen is inzicht in de financiële structuur van uw onderneming erg belangrijk. Niet alleen de directe loonkosten, maar ook de opslag voor indirecte kosten moet worden berekend. En zonder inzicht geen goede berekening.

Het inrichten van elke administratie is iets waar je, met een adviseur, goed over na moet denken omdat het inzicht dat wordt verkregen de moeite dubbel en dwars waard is… En bij subsidieprojecten geldt dit nog veel meer!

Dus ook hier geldt: een goed begin is het halve werk!!

Auteur

Stefan Klijn

Directeur | Accountant BonsenReuling
Mijn werkzaamheden bestaan als accountant vooral uit bedrijfseconomische en fiscale advisering. Denk daarbij aan bedrijfsopvolging, -waardering en -overdracht/verkoop.

Het is mijn ambitie om inzicht te verschaffen in vaak complexe vraagstukken waarbij zeker niet alleen de financiële of fiscale kant van een vraagstuk aan de orde komt. De menselijke factor is heel vaak een zeer belangrijk onderdeel van de verschillende trajecten.

   

4 reacties

  • admin

   Geachte heer, mevrouw,

   Bedankt voor uw reactie. In verband met de vakantieperiode zal het iets langer duren voordat u een reactie van Stefan ontvangt.

   Met vriendelijke groet,
   Nienke Kok

   Beantwoorden
  • Stefan Klijn

   Geachte heer Verdienen,

   Bedankt voor uw reactie.

   We verschillen dat betreft deels van mening. Een subsidie is een tijdelijke bijdrage / financiële steun van de overheid aan instellingen, bedrijven en personen om hun activiteiten te ontwikkelen.
   Een bedrijf kan een subsidie gebruiken om innovatieve projecten te ontwikkelen of hun bedrijf op een bepaalde plek vestigen. Zonder subsidie zou dit wellicht niet mogelijk zijn. Ik ben het wel met uw eens dat in de basis een onderneming niet afhankelijk mag zijn van subsidies maar een eigen verdienmodel moet hebben.

   Met vriendelijke groet,

   Stefan Klijn

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *